Spørsmål om gullstandard

Diskusjon om økonomisk teori, forretningsvirksomhet, aksjehandel, o.l.

Spørsmål om gullstandard

Innlegg carl 02 Des 2010, 16:09

Hei,
gullstandard (e.l.) virker som en god måte å motvirke inflasjon og uforholdsmessige svingninger i gjenstander- og tjenesters verdi. Hva er det som har gjort at f.eks. USA gikk bort fra dette; hva er de negative sidene ved gullstandarden?
carl
 
Innlegg: 109
Registrert: 02 Des 2010, 16:02

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg Vegard Martinsen 02 Des 2010, 16:45

carl skrev:Hei,
gullstandard (e.l.) virker som en god måte å motvirke inflasjon og uforholdsmessige svingninger i gjenstander- og tjenesters verdi. Hva er det som har gjort at f.eks. USA gikk bort fra dette; hva er de negative sidene ved gullstandarden?


De negative sidene er at politikerne under en gullstandard ikke kan manipulere økonomien.

SNL: http://snl.no/gullstandard

Gullstandard, et pengesystem der det i lov er fastsatt at pengeenheten skal ha et visst gullinnhold. Under full gullstandard suppleres denne bestemmelse med to andre: seddelbankens plikt til å løse inn sedler i gull, og seddelbankens plikt til å kjøpe gull mot betaling i sedler. Opprinnelig gjaldt denne innløsnings- og kjøpeplikt gullmynter (gullmyntstandard), men i mellomkrigstiden gikk flere land over til gullbarrestandard eller gullvalutastandard, der seddelbankens forpliktelser gjaldt kjøp og salg av gullbarrer eller en valuta som var bundet til gull. Gullstandard var det dominerende pengesystem i verden fra midten av 1870-årene til utbruddet av den første verdenskrig. Under gullmyntstandard vil som regel gullmynter bli brukt som betalingsmiddel ved siden av sedler. For at seddelbanken skal kunne oppfylle sine forpliktelser, må den ha en gullbeholdning, og denne må stå i et visst forhold til den uteløpende seddelmengde. Det siste ble oppnådd ved at landets pengelov som regel fastsatte et visst maksimumsbeløp for den utstedte seddelmengde.

I den norske pengelov av 1873 ble det bestemt at gullinnholdet i den norske krone skulle være 0,40323 g fint gull. Lov om Norges Bank av 1892 bestemte at seddelmengden ikke måtte overstige gullbeholdningen pluss 425 mill. kr.

Historisk utvikling
Alt langt tilbake i historien finner man eksempler på at edle metaller ble brukt som betalingsmidler. Etter hvert som landene gikk over til papirpenger, var det derfor naturlig å knytte disse til sølv eller gull gjennom bestemte dekningsregler. Storbritannia var det første land som lovfestet gullstandard, i 1816, men landet hadde da allerede praktisert gullstandard i nærmere hundre år. Tyskland gjennomførte reformen i 1873. De skandinaviske land fulgte i de nærmeste årene, og det samme skjedde i en rekke kontinental-europeiske land. USA innførte gullstandard i 1879, Russland og Japan i 1897. Ved århundreskiftet var så godt som alle land kommet over til gullstandard; de viktigste unntak var Kina og Mexico.

Gullinnholdet i de enkelte valutaer bestemte gullparitetene (verdiforholdet mellom valutaene), og de daglige valutakurser svingte tett omkring disse. I tiden frem til utbruddet av den første verdenskrig forandret ingen av de store land gullinnholdet i sine valutaer, og perioden fra 1870-årene til 1914 var derfor preget av en meget stor kursstabilitet.

Utbruddet av den første verdenskrig førte til at gullstandarden ble suspendert i så godt som alle land; USA var det viktigste unntak. Etter krigen var det et utbredt ønske å få de enkelte lands pengesystem tilbake til gullstandard. Dette forutsatte stabilisering av pengevesenet, noe som stort sett var oppnådd i midten av 1920-årene. Norge gjeninnførte gullstandard i 1928, som et av de siste land. De fleste land knyttet sin pengeenhet til det gullinnhold som gjaldt før krigen, det førte bl.a. i de skandinaviske land og Storbritannia til en hard nedpressing av priser og kostnader, og denne deflasjonspolitikken (paripolitikken) stod det sterk strid om. [VM: denne pari-politikken var idiotisk!!!]

Mellomkrigstidens gullstandard var mindre fullstendig enn førkrigstidens. Gull ble først og fremst brukt som internasjonalt oppgjørsmiddel og som plassering for landets valutareserve. Flere land, blant dem de skandinaviske, foretrakk imidlertid å plassere reservene i en annen gullbundet valuta, først og fremst pund sterling. 21. september 1931 suspenderte Storbritannia gullstandarden og ble fulgt av de skandinaviske land og en rekke land i Commonwealth. USA suspenderte gullstandarden 1933–34 og reduserte samtidig dollarens gullinnhold med 41 prosent (gullprisen ble satt opp fra 10,67 dollar til 35 dollar per unse). Frankrike, Belgia, Nederland, Sveits, Italia og Polen (den såkalte gullblokken) forsøkte å opprettholde gullstandarden med uforandrede pariteter, men måtte oppgi forsøket etter få år.

Etter den annen verdenskrig gikk landene i Det internasjonale valutafond inn for å holde faste valutakurser i forhold til gull eller dollar. Det var imidlertid ikke tale om gullstandard i egentlig forstand. Private hadde i de fleste land ikke lov til å eie monetært gull, og metallet ble stort sett bare brukt til betalinger mellom sentralbanker. I begynnelsen av 1970-årene ble gullprisen satt opp i forhold til dollar, og den amerikanske regjering vedtok at landet ikke lenger skulle være forpliktet til å selge gull til andre sentralbanker.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg Rounin 02 Des 2010, 18:53

Wikipedia har imidlertid en innsigelse som jeg synes er litt interessant:

The total amount of gold that has ever been mined has been estimated at around 142,000 metric tons.[26] Assuming a gold price of US$1,000 per ounce, or $32,500 per kilogram, the total value of all the gold ever mined would be around $4.5 trillion. This is less than the value of circulating money in the U.S. alone, where more than $8.3 trillion is in circulation or in deposit (M2).


Hvis gull alene skulle brukes til å representere alle de andre verdiene som ble kjøpt og solgt i verden, måtte det jo finnes nok av det til at man kunne få utført alle de transaksjonene man behøvde. Kanskje man heller burde innføre en standard basert på gull sammen med noe annet?
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg Petter Sandstad 02 Des 2010, 19:09

Rounin skrev:Hvis gull alene skulle brukes til å representere alle de andre verdiene som ble kjøpt og solgt i verden, måtte det jo finnes nok av det til at man kunne få utført alle de transaksjonene man behøvde. Kanskje man heller burde innføre en standard basert på gull sammen med noe annet?


Dette er helt unødvendig. Gull brukes av bankene for å få informasjon om deres sedlers verdi. For eksempel, løses det inn sedler mot gull, så er det et tegn på at sedlenes verdi synker. Eller omvendt, løses det inn gull så er det et tegn på at sedlenes verdi øker. Så styrer man banken i forhold til dette. Til dette trengs kun en ytterst liten mengde med gull.
Petter Sandstad DLF
Petter Sandstad
 
Innlegg: 514
Registrert: 19 Jan 2004, 19:58
Bosted: Oslo

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg hytteteppe 02 Des 2010, 20:13

Jeg forstår fortsatt ikke hvordan man rettferdiggjør "fractional reserve"; hvordan kan man trykke nye sedler som ikke er dekket i nytt gull?
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg André Risnes 02 Des 2010, 21:15

Det er vel greit så lenge folk informeres om ordningen før de tar i mot sedlene. Så kan de selv sette verdi på FR-seddel = verdi på tilsvarende vekt i gull × sjanse for at banken går konkurs før seddelen brukes eller innløses.
André Risnes
 
Innlegg: 258
Registrert: 27 Mai 2006, 12:33

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg Vegard Martinsen 03 Des 2010, 07:51

hytteteppe skrev:Jeg forstår fortsatt ikke hvordan man rettferdiggjør "fractional reserve"; hvordan kan man trykke nye sedler som ikke er dekket i nytt gull?


Hvis banken opplyser om dette så krenkes ingens rettigheter.

Dessuten gir dette pengesystemet en fleksibilitet som er nyttig.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg hytteteppe 03 Des 2010, 09:07

Vegard Martinsen skrev:
hytteteppe skrev:Jeg forstår fortsatt ikke hvordan man rettferdiggjør "fractional reserve"; hvordan kan man trykke nye sedler som ikke er dekket i nytt gull?


Hvis banken opplyser om dette så krenkes ingens rettigheter.

Dessuten gir dette pengesystemet en fleksibilitet som er nyttig.


Jeg ser "fleksibiliteten" i å kunne fabrikere ny valuta ut av løse luften. I dag er det jo slik at private banker låner ut langt mer penger enn de faktisk har å låne ut. Dette innebærer en risiko for alle som har innskudd i banken, de kan risikere å miste innskuddene sine fordi banken låner ut de samme pengene flere ganger. Men det opplyses aldri om dette. Min bank har aldri informert meg om at pengene mine blir lånt ut flere ganger. Dvs. hvis jeg setter inn 100 kr. i banken, låner banken ut 10000 kr, men opplyser ikke meg om dette. Jeg er klar over dette kun fordi jeg har lest de østerrikske økonomene. Banken later istedet som om pengene mine er "i banken", "disponible", og kan tas ut når som helst.

Det interessante er jo at banken tjener en masse på dette, de tar jo renter på alt de låner ut. Altså renter på fiktive lån, som betales tilbake med reelle penger (med mindre rentene betjenes med lånte penger). Hva som gir bankene en spesiell rett, som andre ikke har, til å generere profitt for seg selv basert på tom luft, er for meg fortsatt et mysterium.
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg Vegard Martinsen 03 Des 2010, 10:51

hytteteppe skrev:
Vegard Martinsen skrev:
hytteteppe skrev:Jeg forstår fortsatt ikke hvordan man rettferdiggjør "fractional reserve"; hvordan kan man trykke nye sedler som ikke er dekket i nytt gull?


Hvis banken opplyser om dette så krenkes ingens rettigheter.

Dessuten gir dette pengesystemet en fleksibilitet som er nyttig.


Jeg ser "fleksibiliteten" i å kunne fabrikere ny valuta ut av løse luften. I dag er det jo slik at private banker låner ut langt mer penger enn de faktisk har å låne ut. Dette innebærer en risiko for alle som har innskudd i banken, de kan risikere å miste innskuddene sine fordi banken låner ut de samme pengene flere ganger. Men det opplyses aldri om dette. Min bank har aldri informert meg om at pengene mine blir lånt ut flere ganger. Dvs. hvis jeg setter inn 100 kr. i banken, låner banken ut 10000 kr, men opplyser ikke meg om dette. Jeg er klar over dette kun fordi jeg har lest de østerrikske økonomene. Banken later istedet som om pengene mine er "i banken", "disponible", og kan tas ut når som helst.

Det interessante er jo at banken tjener en masse på dette, de tar jo renter på alt de låner ut. Altså renter på fiktive lån, som betales tilbake med reelle penger (med mindre rentene betjenes med lånte penger). Hva som gir bankene en spesiell rett, som andre ikke har, til å generere profitt for seg selv basert på tom luft, er for meg fortsatt et mysterium.


Dette er i dagens system, et system hvor alle vet at staten redder dem når de har kjørt i grøften. Lasseiz-fare er annerledes.

Siden FRB ikke er rettighetskrenkende (det er å sammenligne med overbooking som flyselskaper bedriver) så er det intet grunnlag for å forby det. Men de kunder som ikke vil benytte banker som bruker FRB må gjerne velge banker som har 100 % dekning.

For den som vil lære alt om gullstandard anbefaler jeg "Gold and Liberty" av Richard Salsman.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg THKE 09 Mai 2011, 11:51

Vegard Martinsen skrev:
hytteteppe skrev:Jeg forstår fortsatt ikke hvordan man rettferdiggjør "fractional reserve"; hvordan kan man trykke nye sedler som ikke er dekket i nytt gull?


Hvis banken opplyser om dette så krenkes ingens rettigheter.

Dessuten gir dette pengesystemet en fleksibilitet som er nyttig.


Seddel og mynt omfatter kun 2% av pengemengden, men bankkontoer utgjør 92% ( http://www.ssb.no/emner/11/01/m2/index.html )
Det er derfor kontoene og ikke sedlene&skillemyntene som er det vesentlige i en diskusjon om FRB.
Sist endret av THKE den 09 Mai 2011, 12:47, endret 2 ganger.
THKE
 
Innlegg: 196
Registrert: 07 Jan 2007, 11:49

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg THKE 09 Mai 2011, 12:03

Siden FRB ikke er rettighetskrenkende (det er å sammenligne med overbooking som flyselskaper bedriver) så er det intet grunnlag for å forby det. Men de kunder som ikke vil benytte banker som bruker FRB må gjerne velge banker som har 100 % dekning.


Det finnes 2 typer varer. Konsumvarer (olje, hvete, saft) og bruksvarer ( motorsag, sykkel, fly).

Når du har brukt en konsumvarer er den borte. En bruksvare kan derimot brukes over tid.

Det gir mening å overbooke bruksvarer, å overbooke konsumvarer gir derimot ingen mening. Penger en en konsumvare. Sammenlikningen av FRB med fly er derfor feil.

Ved å sammenlikne FRB med overbooking av fly impliserer du at banken (samme rolle som flyselskapet) har eiendomsrett(=råderett) til pengene.
Dette er ikke forenlig med umiddelbar innløsning av pengene i metall. Eiendomsrett til en konsumvare med krav om umiddelbar tilbakelevering gir ingen mening.
Det betyr at du må ha varen liggende ukonsumert i hvilket tilfelle du ikke har råderett over varen.

Og her er vi ved kjernen i hvorfor FRB er uforenlig med rettstaten.
Kontrakten mellom innskyter og bank er en selvmotsigelse.

Hvem eier pengene på en bankkonto?

2 parter kan ikke ha eiendomsrett til den samme varen det er enten eller, men FRB kontrakten er en graut. Rettstaten kan ikke håndheve umulige selvmotsigende kontrakter på en meningsfull måte. Rettstaten håndhever derfor ikke FRB avtalen.

For den som vil lære alt om gullstandard anbefaler jeg "Gold and Liberty" av Richard Salsman.

Lære alt er en overdrivelse; Jeg har lest boken. Jeg fant kun sedlene og skillemyntene, 2% av pengemengden, omtalt. Jeg fant ingen ting om det vesentlige; Bankkontoer.
THKE
 
Innlegg: 196
Registrert: 07 Jan 2007, 11:49

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg Onarki 10 Mai 2011, 06:07

THKE skrev:
Siden FRB ikke er rettighetskrenkende (det er å sammenligne med overbooking som flyselskaper bedriver) så er det intet grunnlag for å forby det. Men de kunder som ikke vil benytte banker som bruker FRB må gjerne velge banker som har 100 % dekning.


Det finnes 2 typer varer. Konsumvarer (olje, hvete, saft) og bruksvarer ( motorsag, sykkel, fly).

Når du har brukt en konsumvarer er den borte. En bruksvare kan derimot brukes over tid.

Det gir mening å overbooke bruksvarer, å overbooke konsumvarer gir derimot ingen mening. Penger en en konsumvare. Sammenlikningen av FRB med fly er derfor feil.


Det er ikke et fly man booker når man skal reise, men en flyreise som går på en bestemt tid og på en bestemt dato. Dette er en forbruksvare. Flysetene på akkurat denne turen på akkurat denne dagen blir forbrukt og forsvinner. Det er ingen forskjell på å overbooke et flysete på en bestemt reise og å overbooke gull eller poteter.

Ved å sammenlikne FRB med overbooking av fly impliserer du at banken (samme rolle som flyselskapet) har eiendomsrett(=råderett) til pengene.


Banken HAR eiendomsrett til gullet i banken. Når du setter gullet ditt inn i en FRB-bank gir du opp eiendomsretten din til gullet ditt i bytte mot eiendomsrett på et KRAV på gull. Eiendomsrett på dette kravet er ikke det samme som eiendomsrett til gullet. Dette er enda mer tydelig i et eksempel som involverer gavekort. Det som skjer når du bytter inn 1000 kroner i en butikk mot et gavekort på 1000 kroner er at du slutter å eie 1000 kroner og i stedet får du et krav mot butikken på varer tilsvarende 1000 kroner. Du kan dog ikke kreve 1000 kroner i kontanter av butikken, du MÅ innløse det i produkter som selges i butikken til den prisen varene selges for, og forpliktelsene forsvinner dersom butikken går konkurs. Dette er som sagt ikke identisk med et krav på gull i en FRB-bank fordi der *kan* du faktisk innløse kravet i gull, men det hadde ikke trengt å være slik. En bank kunne ha laget en type bank som kun innløste kravene i en tilsvarende mengde sølv. Poenget med gavekorteksempelet er at det så klart og tydelig illustrerer at et gavekort på 1000 kroner ikke er eierskap til 1000 kroner i kontanter. Butikken lagrer ikke de 1000 kronene for deg.

Og her er vi ved kjernen i hvorfor FRB er uforenlig med rettstaten.
Kontrakten mellom innskyter og bank er en selvmotsigelse.


Som jeg nettopp har vist er det ingen selvmotsigelse involvert. Det er ikke to stykker som eier gullet samtidig. Det er banken som eier gullet. Det innskyter eier er det som tilsvarer et "gavekort" som kan innløses i gull. Dette kravet opphører hvis banken går konkurs.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg Vegard Martinsen 10 Mai 2011, 08:03

Det finnes 2 typer varer. Konsumvarer (olje, hvete, saft) og bruksvarer ( motorsag, sykkel, fly). Når du har brukt en konsumvarer er den borte. En bruksvare kan derimot brukes over tid.


Vel, forskjellen er vel hvor lang tid det tar å bruke opp noe: en flaske saft bruker man opp ganske raskt, mens en motorsag varer i mange år. Kan ikke se noen essensiell forskjell her.

Det gir mening å overbooke bruksvarer, å overbooke konsumvarer gir derimot ingen mening. Penger en en konsumvare. Sammenlikningen av FRB med fly er derfor feil.

Ved å sammenlikne FRB med overbooking av fly impliserer du at banken (samme rolle som flyselskapet) har eiendomsrett(=råderett) til pengene.
Dette er ikke forenlig med umiddelbar innløsning av pengene i metall.
Eiendomsrett til en konsumvare med krav om umiddelbar tilbakelevering gir ingen mening.


Kan ikke se at dette gir noen mening, spesielt siden det ikke er noen essensiell forskjell på de to typene varer. Betingelsene kan også avtales: å sette penger (kontanter) inn i en bank er vanligvis ikke det samme som å be banken oppbevare kontantene. En bank har ikke samme funksjon som en bankboks.

Penger er vel ikke en konsumvare som brukes opp (hvis man da ikke tenner sigaren med dollarsedler), og når man bytter penger for mat så bytter man egentlig det man selv har produsert (og som man har fått lønn i penger for) mot noe andre har produsert (og som de da får betaling i penger for). Det som er pengenes funksjon er å være en målestokk for økonomisk verdi. Mengden penger eller mengden gull spiller derfor ingen rolle, det som spiller en rolle er pengene verdi. Ja, mengden kan påvirke pengenes verdi, men det er mulig å styre denne slik at verdien blir stabil, og det er dette som pengeutstederne vil gjøre under ”free banking”.


[sitat fra VM:] For den som vil lære alt om gullstandard anbefaler jeg "Gold and Liberty" av Richard Salsman.


Lære alt er en overdrivelse; Jeg har lest boken. Jeg fant kun sedlene og skillemyntene, 2% av pengemengden, omtalt. Jeg fant ingen ting om det vesentlige; Bankkontoer.


Er nok enig i at ”alt” er noe i sterkeste laget. Men alt er omtalt, også det punkt THKE etterlyser, men det fortjener kun kort omtale og det har det fått: Mengden penger (de 98 %) spiller ingen rolle, det som er viktig er pengenes kvalitet/verdi, og dersom man har innløsningrett vil denne være sikret uansett mengde såfremt utstederen styrer mengden på en riktig måte og har tillit - og det er som sagt dette pengeutstederne vil gjøre under ”free banking”.
(Jeg var opprinnelig østerriker, men takket være Petter og Per Arne - stor takk til dem! - har jeg lært mye av dem og av folk som Salsman og Say. Disse har en helt annen forklaring på de spørsmålene vi diskuterer enn Mises & co. Skulle jeg allikevel ha skrevet noe som er galt så er det helt og fullt min egen feil, selvsagt.)
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg THKE 10 Mai 2011, 09:30

Vel, forskjellen er vel hvor lang tid det tar å bruke opp noe: en flaske saft bruker man opp ganske raskt, mens en motorsag varer i mange år. Kan ikke se noen essensiell forskjell her.


Du bruker en flaske saft ved å drikke den. Når du har tatt deg et glass saft sitter du igjen med noe annet enn det du startet med. Nemlig (en flaske minus ett glass) saft.
Når du derimot har brukt motorsagen en periode har du fortsatt en motorsag.

Når du låner en bruksvare (en motorsag) er det meningen at du skal levere tilbake den samme varen.
Når du låner en konsumvarer (en flaske saft) er det meningen at du skal konsumere den vekk og levere tilbake en tilsvarende mengde av samme vare.
Når du låner penger det det meningen at du skal bruke dem. I en periode har du derfor ikke pengene og kan ikke levere dem tilbake øyeblikkelig (slik du evt kan med en motorsag)

Det gir mening å overbooke bruksvarer fordi de kan brukes gjentatte ganger over tid. En ubrukt tidsperiode av en bruksvare kan derfor være et tap.
Å overbooke en konsumvare gir derimot ingen mening fordi du kun kan bruke den en gang

Å overbooke en appelsin er fyllerør. Det samme gjelder penger.

Penger en en konsumvare. Sammenlikningen av FRB med fly er derfor feil.

Kan ikke se at dette gir noen mening, spesielt siden det ikke er noen essensiell forskjell på de to typene varer.


Konsumvarer og bruksvarer er essensielt forskjellige som utdypet ovenfor.

Penger er vel ikke en konsumvare som brukes opp

Jo det er det. Når du har utbetaler en sum penger er de borte. Akkurat som når du drikker et glass saft.

Men alt er omtalt, også det punkt THKE etterlyser, men det fortjener kun kort omtale og det har det fått:


Rettsligheten er FRB kontoavtalen må avklares. Det må til enhver tid være kontraktuellt klart hvem som har råderett over gullet. Ellers kan ikke staten håndheve kontrakten i tilfelle av tvist.

Gullstandard med FRB er en selvmotsigelse;
-Gullstandard betyr at penger er innløsbare i gull.
-FRB betyr at banken låner ut innskyters gull.

Banken har således ikke innskyter gull. Kontoer, sedler og skillemynt er ikke innløsbare under FRB.

Jeg var opprinnelig østerriker.

Min agenda er rettstaten, eiendomsrett og kontraktsrett. Dette har ikke noe spesiellt med Østerriksk økonomi å gjøre. Dersom "Gold and Liberty" av Richard Salsman er slik en god bok om temaet; Hvorfor må jeg da belære deg om forskjellen på konsumvarer og bruksvarer?
Sist endret av THKE den 10 Mai 2011, 10:25, endret 3 ganger.
THKE
 
Innlegg: 196
Registrert: 07 Jan 2007, 11:49

Re: Spørsmål om gullstandard

Innlegg THKE 10 Mai 2011, 09:55

Onarki skrev:Banken HAR eiendomsrett til gullet i banken.


Og hvis en FRB innskyter vil ha gullet "sitt" og banken sier nei hva så?
THKE
 
Innlegg: 196
Registrert: 07 Jan 2007, 11:49

Neste

Gå til Økonomi og næringsliv

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron