Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Diskusjon om økonomisk teori, forretningsvirksomhet, aksjehandel, o.l.

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 31 Aug 2012, 06:42

Marius Møllersen skrev:
simon skrev:MM hopper over det vesentligste punktet for en gullSTANDARD. Det er en standard som sier at 1 kr tilsvarer x milligram gull. Dvs en måleenhet.


Hvis du snakker om et pengesystem som overhodet ikke har noen gullreserve, men likevel har fastsatt enhetene i gullvekt,...Jeg sa en gang at mengden gull ikek spilte noen rolle, men det burde vel være opplgt at jeg ikke tenkte at mengden kunne være null.

men jeg forstår fremdeles ikke denne nostalgiske hangen til gullet,


Mer fundamentalt sett er vi for frihet, vi er ikke primært for en gullstandard. Men under frihet har folk alltid foretrukket gull, og gull er en svært god standard (lett gjenkjennelig, lett å dele, anløper ikke, kan ikke lages, er utbredt, osv).

Å bli som MM skuffet over at gull ikke kan verdifastsetts i forhold til noe er (uten sammenligning forøvrig) å sammenligne med Euklids skuffelse over at ikke alt i matematikken kunne bevises, man måtte ta noe som utgangspunkt som ikke kunne bevises.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg hytteteppe 31 Aug 2012, 09:33

Vegard Martinsen skrev:Jeg sa en gang at mengden gull ikek spilte noen rolle, men det burde vel være opplgt at jeg ikke tenkte at mengden kunne være null.


Javel. Jeg antar du vil si det er opplagt at ett atom heller ikke er nok. Så det går en grense et sted. Så mengden spiller en rolle hvis den er under et visst nivå.

Det er selvsagt fullt mulig for politikerne å praktisere "gullstandard" ved å "pegge" til gull uten at fysisk gull er involvert, men historien har vist at kriger osv. frister politikere til å gå bort fra dette - det er dette som er grunnen til at man bør ha mynter i sirkulasjon - det blir da vanskeligere for politikere å inflatere. George Reisman snakker jo om dette i sin bok "Capitalism".
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Marius Møllersen 31 Aug 2012, 11:50

Vegard Martinsen skrev:Jeg sa en gang at mengden gull ikek spilte noen rolle, men det burde vel være opplgt at jeg ikke tenkte at mengden kunne være null.


Til dette slutter jeg meg Hytteteppe:

hytteteppe skrev: Så det går en grense et sted. Så mengden spiller en rolle hvis den er under et visst nivå.


Og (omtrent) hvor går så denne grensen? I en DLF-økonomi med fri konkurranse mellom "sentralbanker", uten forbud mot FRB, er det overveiende sannsynlig at noen prøver seg på FRB med en svært høy reserve, la oss si 99%. Alt annet like vil denne sentralbanken konkurrere ut ren-gullstandard-sentralbanken fordi de har lavere kostnader. Dersom dette går bar over en tid -og med den økonomiske eufori som hersker under DLF er vel alt annet usannsynlig- og folk får tillit til 99%-varianten, er det en naturlig konsekvens at vi får 98% osv.

Jeg kan ikke se at dette går mot noen annen grense enn 0. Altså tilbake til Norges Bank, nok en gang. Privat, selvfølgelig, under DLF. Og antakelig med et noe lavere inflasjonsmål, annen statistisk grunnlag for inflasjon og ymse andre justeringer. Men i bunn og grunn: Norges Bank er død! Lenge leve Norges Bank!

Vegard Martinsen skrev:Men under frihet har folk alltid foretrukket gull,


Det er såpass lenge siden vi hadde "frihet" at det neppe kan sammenliknes med dagens muligheter for åpne markeder med fri informasjonsflyt og kontinuerlig revurderinger av f.eks. råvarepriser. Gull var nok også foretrukket under "frihet" fordi kontraktsrettighetene ikke sto så sterkt som i dag, i alle fall ikke mellom forskjellige jurisdisksjoner. Fiat-penger er jo i bunn og grunn en kontrakt (et gjeldsbrev, med eller uten pant). Gullet kunne man putte i lommen og reise hvor som helst, uten å tenke på noen kontraktspartner (utstederbank). Det samme kan man gjøre med store fiatvalutaer i dag.

Vegard Martinsen skrev:Å bli som MM skuffet over at gull ikke kan verdifastsetts i forhold til noe


Det har jeg verken skrevet eller ment. Det tror jeg også du var klar over før du skrev den setninga. Det jeg gjør er bare å påpeke at gull ikke har noen egenskap som gjør den til et fast verdimål (selv om gull i mange sammenhenger har vært et foretrukket verdimål). Dette ser imidlertid mange liberalister ut til å tro, uten å være klar over at nettopp denne troen, multiplisert med antall troende, er det som holder gullprisen så høy.

Selv om faren for kollaps i gullmarkedet ikke er i nærheten av truende i dagens verden, er fundamentet likevel tilstede: Gullmengden i verden som kun brukes som verdilager, altså barrer, mynter og en stor andel av annet løst gull (f.eks. smykker) er så enormt mye større (borti hundregangen) enn den årlige utvinninga at dersom troen på gullet som verdilager minsker noe kan fort verdens gullproduksjon bli desimert fordi utvinningskostnadene ikke kan forsvares. Med dette som signal til markedet kommer vi fort i en nedadgående spiral, og siden verdens gullbeholdning er enorm, kan det ta laaaaang tid før prisen stabiliserer seg rundt utvinningskostand igjen.

hytteteppe skrev:Det er selvsagt fullt mulig for politikerne å praktisere "gullstandard" ved å "pegge" til gull uten at fysisk gull er involvert,


Siden jeg er på DLFs forum, og forsøker å forstå den superliberalistiske tilnærmingen til pengepolitikk, har jeg stort sett tenkt på private "sentralbanker" slik de ville oppstå i et DLF-samfunn. Altså uten politisk påvirkning.
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 01 Sep 2012, 07:43

Vegard Martinsen skrev:
hytteteppe skrev:
Vegard Martinsen skrev:Jeg sa en gang at mengden gull ikek spilte noen rolle, men det burde vel være opplgt at jeg ikke tenkte at mengden kunne være null.


Javel. Jeg antar du vil si det er opplagt at ett atom heller ikke er nok. Så det går en grense et sted. Så mengden spiller en rolle hvis den er under et visst nivå.


Ja, jeg er enig i dette.

Mange hevder at en gullstandard ikke vil gi stabile priser fordi gullemengden ikke øker i samme grad som produksjonen, og at man derfor vil å deflasjon. Dette er ikke korrekt; dersom man har en gullstandard vil man ha stabile priser selv om gullemngden ikke øker - såfremt man har FRB og såfremt bankene kan sin jobb.

Det var dette som var bakgrunnen for min formulering om at mengden ikke splite noen rolle. Å tolke mitt utsagn som om jeg mente at intet gull eller et atom gull vil være tilstrekkelig er bare snålt.

MM: Og (omtrent) hvor går så denne grensen? I en DLF-økonomi med fri konkurranse mellom "sentralbanker", uten forbud mot FRB, er det overveiende sannsynlig at noen prøver seg på FRB med en svært høy reserve, la oss si 99%. Alt annet like vil denne sentralbanken konkurrere ut ren-gullstandard-sentralbanken fordi de har lavere kostnader. Dersom dette går bar over en tid -og med den økonomiske eufori som hersker under DLF er vel alt annet usannsynlig- og folk får tillit til 99%-varianten, er det en naturlig konsekvens at vi får 98% osv.Jeg kan ikke se at dette går mot noen annen grense enn 0.


Markedet regerer vanligvis raskt på mistanke om slike utviklingstrekk, og de bankene som ikke er å stole på vil miste sine kunder.

Det som hindrer slike omstillinger - at slike banker gå over ende - og som lar tvilsomme banker forsette er selvsagt statlige inngrep, som vi altså er imot.

Det er umulig å si på forhånd hvor grensen vil gå, dette vil avgjøres av markedet.

Det er selvsagt fullt mulig for politikerne å praktisere "gullstandard" ved å "pegge" til gull uten at fysisk gull er involvert, men historien har vist at kriger osv. frister politikere til å gå bort fra dette - det er dette som er grunnen til at man bør ha mynter i sirkulasjon - det blir da vanskeligere for politikere å inflatere. George Reisman snakker jo om dette i sin bok "Capitalism".


Reisman er motsander av FRB. Men uten FRB vil bankene kun være institusjoner som oppbevarer gull og som kan låne ut det gullet som er de har lagret. Men dette er egentlig ikke banker. FRB fungerte fint i USA så lenge det var tillatt. FRB innebærer at banken kan utstede så mye penger den vil, men det som vil lønne seg er å kun utstede så mye at verdien av sedlene hele tiden er stabil i forhold til gull.

Ja, kriger frister politikere til trykke opp penger (for å finansiere krigen), og da må de forlate gullstandarden.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 01 Sep 2012, 07:55

MM: I en DLF-økonomi med fri konkurranse mellom "sentralbanker", uten forbud mot FRB, ... [vil den være] Privat, selvfølgelig ... Og antakelig med et noe lavere inflasjonsmål, annen statistisk grunnlag for inflasjon og ymse andre justeringer. Men i bunn og grunn: Norges Bank er død! Lenge leve Norges Bank!


Men det vil ikke være noen sentrabanklov, det vil ikke være lover om tvungent betalingsmiddel, det vil være frihet til å etablere alternativer hvis dette ikke fungerer eller for de som ikke stoler på metall, gjerne med arbeid som verdistandard i stedet for klumper (mynter, barrer) av et valgt metall.

Men dette er vel ikke bra nok for MM, han vil vel tvinge igjennom sitt system og ikke la andre få prøve seg.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Marius Møllersen 01 Sep 2012, 11:38

Vegard Martinsen skrev:Det er umulig å si på forhånd hvor grensen vil gå, dette vil avgjøres av markedet.


Enig, men det virker som om både du og Hytteteppe har en vag ide om at denne grensen må være vesentlig høyere enn null. Hvorfor tror dere dette? Jeg har nettopp resonnert at grensen antakelig kommer til å bevege seg mot null. Ser du noen feil i resonnementet?

Vegard Martinsen skrev:Men uten FRB vil bankene kun være institusjoner som oppbevarer gull og som kan låne ut det gullet som er de har lagret. Men dette er egentlig ikke banker.


En lettelse å vite at vi i det minste er enige om dette :)

Vegard Martinsen skrev:FRB innebærer at banken kan utstede så mye penger den vil,


Nja. I dagens fiatpengesystem er dette korrekt, men det vil det ikke være for et FRB-system der reserven er en (tilnærmet) begrenset realverdi (som gull eller fast eiendom) og enheten i FRB-system (f.eks. gullkrona) settes evig lik en fast mengde av realverdireserven (f.eks. 1 mg). Med en reservegrad høyere enn null vil vi få en rekke (tror jeg, matematikken er litt rusten) som vokser mot en grenseverdi, som altså er det teoretiske taket på pengemengden.

Nettopp derfor er det en viss deflasjonsfare også ved gull-FRB, dog langt mindre enn ved ren gullstandard.

Vegard Martinsen skrev:det som vil lønne seg er å kun utstede så mye at verdien av sedlene hele tiden er stabil i forhold til gull.


Jeg tolker dette dithen at du tror at en sentralbank med en slik politikk vil foretrekkes av kundene. Det tviler jeg på. Jeg tror kundene er langt mer opptatt av generell stabil kjøpekraft, ikke stabil kjøpekraft i forhold til en enkelt vare (gull) som likevel knapt finnes på budsjettene deres.

Vegard Martinsen skrev:Men dette er vel ikke bra nok for MM, han vil vel tvinge igjennom sitt system og ikke la andre få prøve seg.


Hvis du med dette mener at jeg fremdeles er tilhenger av visse reguleringer av pengesystemet, har du rett. Men jeg tror ikke du har fått med deg hva som ville være "mitt system".
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 02 Sep 2012, 06:06

Marius Møllersen skrev: ...
Enig, men det virker som om både du og Hytteteppe har en vag ide om at denne grensen må være vesentlig høyere enn null. Hvorfor tror dere dette? Jeg har nettopp resonnert at grensen antakelig kommer til å bevege seg mot null. Ser du noen feil i resonnementet?


http://www.coinweek.com/bullion-report/ ... the-world/

After a small bit of research on the World Gold Council website, I saw an estimate which pegged the total amount of mined gold from ancient times to the present, calculated at 158,000 tonnes.

Hvis vi har denne mengden gull i dag, og la oss si at den øker med 1% per år, mens en fri økonomi vil vokse med 5 % pr år, er jeg med på at mengden gull i forhold til verdiiskapningen vil bli mindre.

Dette bare bekrefter mitt utsagn om at mengden gull ikke spiller noen rolle, og det blir helt feil å tolke det jeg sa til å bety a det vil være tilstrekkelig med null kg gull eller med ett atom gull.

Vegard Martinsen skrev:det som vil lønne seg er å kun utstede så mye at verdien av sedlene hele tiden er stabil i forhold til gull.


Jeg tolker dette dithen at du tror at en sentralbank med en slik politikk vil foretrekkes av kundene. Det tviler jeg på. Jeg tror kundene er langt mer opptatt av generell stabil kjøpekraft, ikke stabil kjøpekraft i forhold til en enkelt vare (gull) som likevel knapt finnes på budsjettene deres.


Og i et fritt marked vil dette prøves ut.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 02 Sep 2012, 06:06

Marius Møllersen skrev: ...
Enig, men det virker som om både du og Hytteteppe har en vag ide om at denne grensen må være vesentlig høyere enn null. Hvorfor tror dere dette? Jeg har nettopp resonnert at grensen antakelig kommer til å bevege seg mot null. Ser du noen feil i resonnementet?


http://www.coinweek.com/bullion-report/ ... the-world/

After a small bit of research on the World Gold Council website, I saw an estimate which pegged the total amount of mined gold from ancient times to the present, calculated at 158,000 tonnes.

Hvis vi har denne mengden gull i dag, og la oss si at den øker med 1% per år, mens en fri økonomi vil vokse med 5 % pr år, er jeg med på at mengden gull i forhold til verdiiskapningen vil bli mindre.

Dette bare bekrefter mitt utsagn om at mengden gull ikke spiller noen rolle, og det blir helt feil å tolke det jeg sa til å bety a det vil være tilstrekkelig med null kg gull eller med ett atom gull.

Vegard Martinsen skrev:det som vil lønne seg er å kun utstede så mye at verdien av sedlene hele tiden er stabil i forhold til gull.


Jeg tolker dette dithen at du tror at en sentralbank med en slik politikk vil foretrekkes av kundene. Det tviler jeg på. Jeg tror kundene er langt mer opptatt av generell stabil kjøpekraft, ikke stabil kjøpekraft i forhold til en enkelt vare (gull) som likevel knapt finnes på budsjettene deres.


Og i et fritt marked vil dette prøves ut.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 02 Sep 2012, 06:07

Marius Møllersen skrev: ...
Enig, men det virker som om både du og Hytteteppe har en vag ide om at denne grensen må være vesentlig høyere enn null. Hvorfor tror dere dette? Jeg har nettopp resonnert at grensen antakelig kommer til å bevege seg mot null. Ser du noen feil i resonnementet?


http://www.coinweek.com/bullion-report/ ... the-world/

After a small bit of research on the World Gold Council website, I saw an estimate which pegged the total amount of mined gold from ancient times to the present, calculated at 158,000 tonnes.

Hvis vi har denne mengden gull i dag, og la oss si at den øker med 1% per år, mens en fri økonomi vil vokse med 5 % pr år, er jeg med på at mengden gull i forhold til verdiiskapningen vil bli mindre.

Dette bare bekrefter mitt utsagn om at mengden gull ikke spiller noen rolle, og det blir helt feil å tolke det jeg sa til å bety a det vil være tilstrekkelig med null kg gull eller med ett atom gull.

Vegard Martinsen skrev:det som vil lønne seg er å kun utstede så mye at verdien av sedlene hele tiden er stabil i forhold til gull.


Jeg tolker dette dithen at du tror at en sentralbank med en slik politikk vil foretrekkes av kundene. Det tviler jeg på. Jeg tror kundene er langt mer opptatt av generell stabil kjøpekraft, ikke stabil kjøpekraft i forhold til en enkelt vare (gull) som likevel knapt finnes på budsjettene deres.


Og i et fritt marked vil dette prøves ut.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Marius Møllersen 02 Sep 2012, 14:18

Vegard Martinsen skrev:Hvis vi har denne mengden gull i dag, og la oss si at den øker med 1% per år, mens en fri økonomi vil vokse med 5 % pr år, er jeg med på at mengden gull i forhold til verdiiskapningen vil bli mindre.


Flott. Er du også enig i at med et slikt forhold, og dersom transaksjonsvolumet er proporsjonalt med økonomien (en rimelig antakelse, men ingen lov) og vi ikke gjør noe med reservegraden i et FRB-pengesystem som er gullbasert, vil vi få en konstant deflasjon, altså vil hver pengeenhet (synonymt med den nominelle gullprisen) stadig få høyere kjøpekraft?

Vegard Martinsen skrev:Dette bare bekrefter mitt utsagn om at mengden gull ikke spiller noen rolle,


Nå ble jeg usikker på hva du egentlig mener med at gullmengden ikke spiller noen rolle. For hva spiller den ikke noen rolle?

Vegard Martinsen skrev: og det blir helt feil å tolke det jeg sa til å bety a det vil være tilstrekkelig med null kg gull eller med ett atom gull.


Jeg skal ikke tillegge deg noen mening når du selv forklarer at du ikke mente den ytterste konsekvensen av det du skrev. Den ballen kan vi legge død. Imidlertid mener jeg at konsekvensen av innstillinga di (som pengepolitisk rettesnor) er at FRB-gullreserven vil bevege seg mot null. Jeg har begrunnet dette, men ser ingen begrunnelse for det motsatte synet -nemlig at det finnes en eller annen grense mellom 0% og 100%- langt mindre noe som kan antyde hvor denne grensen ligger, eller kommer til å ligge i forkjellige scenarioer.
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 03 Sep 2012, 06:31

Marius Møllersen skrev: ... Er du også enig i at med et slikt forhold, og dersom transaksjonsvolumet er proporsjonalt med økonomien (en rimelig antakelse, men ingen lov) og vi ikke gjør noe med reservegraden i et FRB-pengesystem som er gullbasert, vil vi få en konstant deflasjon, altså vil hver pengeenhet (synonymt med den nominelle gullprisen) stadig få høyere kjøpekraft?


Kjøperaften vil holde seg stabil.

Vegard Martinsen skrev:Dette bare bekrefter mitt utsagn om at mengden gull ikke spiller noen rolle,


Nå ble jeg usikker på hva du egentlig mener med at gullmengden ikke spiller noen rolle. For hva spiller den ikke noen rolle?


Det er ikke slik at gullmengden må øke i takt med med veksten i økonomien for at de gullforankrede pengene skal holde stabil kjøpekraft.

Selv hvis økonomien øker med f.eks. 5 % per år, mens veksten i gullmengden er 0 %, så vil prisene i penger være stabil.

(Men "stabil" betyr ikke konstant, det vil være fluktuasjoner i takt med de små konkjunktursvingningene som finnes i et fritt marked. Men dette vil være meget små utslag.)
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Marius Møllersen 03 Sep 2012, 11:19

Vegard Martinsen skrev:Selv hvis økonomien øker med f.eks. 5 % per år, mens veksten i gullmengden er 0 %, så vil prisene i penger være stabil.


La oss forenkle litt og si at alle i en økonomi er lønnsmottakere (eller liknende, f.eks. pensjonister) og at alle får sin månedlige utbetaling samtidig, og at det er dette som styrer etterspørselen etter betalingsmiddel, altså penger. Hvis økonomien vokser 5%, kan vi med rimelighet anta at disse utbetalingene i snitt stiger med 5%. Hvis det på lønningsdag september 2011 var behov for f.eks. 1 milliard gullkroner, vil det i september 2012 være behov for 1,05 milliarder gullkroner for å gjennomføre summen av disse utbetalingene.

Hvis vi så antar, som du gjør, at det ikke er noen vekst i pengemengden, altså er den konstant på 1 milliard gullkroner, hvordan kommer denne inntektsveksten til uttrykk?

Mitt forslag: De nominelle prisene går ned, slik at uforandrede nominelle lønninger får 5% økt kjøpekraft. Prisene i penger er ikke stabile: Hver gullkrone har fått økt kjøpekraft.
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 04 Sep 2012, 06:39

Marius Møllersen skrev:
Vegard Martinsen skrev:Selv hvis økonomien øker med f.eks. 5 % per år, mens veksten i gullmengden er 0 %, så vil prisene i penger være stabil.


La oss forenkle litt og si at alle i en økonomi er lønnsmottakere (eller liknende, f.eks. pensjonister) og at alle får sin månedlige utbetaling samtidig, og at det er dette som styrer etterspørselen etter betalingsmiddel, altså penger. Hvis økonomien vokser 5%, kan vi med rimelighet anta at disse utbetalingene i snitt stiger med 5%. Hvis det på lønningsdag september 2011 var behov for f.eks. 1 milliard gullkroner, vil det i september 2012 være behov for 1,05 milliarder gullkroner for å gjennomføre summen av disse utbetalingene.

Hvis vi så antar, som du gjør, at det ikke er noen vekst i pengemengden, altså er den konstant på 1 milliard gullkroner, hvordan kommer denne inntektsveksten til uttrykk? ...


Mengden papirpenger vokser med 5 %. Ingen endring i kjøpekraft. Det er alstå ikke slik at man trenger en økning på 5 % i gullkroner.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Marius Møllersen 04 Sep 2012, 13:47

Vegard Martinsen skrev:Mengden papirpenger vokser med 5 %. Ingen endring i kjøpekraft. Det er alstå ikke slik at man trenger en økning på 5 % i gullkroner.


Jeg spesifiserte litt dårlig: Med gullkroner mente jeg altså papirpenger med FRB-gullreserve. Poenget er jo at dersom denne reservegraden ikke økes, og gullreserven heller ikke økes, vil pengemengden nå et maskimumsnivå. La oss si at vi har nådd dette maksimumsnivået, og så tar vi scenarioet mitt på nytt:

Pengemengden er 1 milliard papirkroner, markedet etterspør 1,05 milliarder. Bankene kan ikke utstede mer penger fordi de har nådd reservegraden sin, og de har ikke fått inn mer gull. Hva skjer nå?
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Ikke optimal utnyttelse av arbeidskraften i et fritt marked?

Innlegg Vegard Martinsen 05 Sep 2012, 06:40

Marius Møllersen skrev:
Vegard Martinsen skrev:Mengden papirpenger vokser med 5 %. Ingen endring i kjøpekraft. Det er alstå ikke slik at man trenger en økning på 5 % i gullkroner.


Jeg spesifiserte litt dårlig: Med gullkroner mente jeg altså papirpenger med FRB-gullreserve. Poenget er jo at dersom denne reservegraden ikke økes, og gullreserven heller ikke økes, vil pengemengden nå et maskimumsnivå. La oss si at vi har nådd dette maksimumsnivået, og så tar vi scenarioet mitt på nytt:

Pengemengden er 1 milliard papirkroner, markedet etterspør 1,05 milliarder. Bankene kan ikke utstede mer penger fordi de har nådd reservegraden sin, og de har ikke fått inn mer gull. Hva skjer nå?


Jeg er ikke med på at mengden papirpenger vil nå et maks-nivå.

F.eks. var det stor økning i mengden papirpenger i USA på 20-tallet, men prisene var stabile. (Og denne økningen i mengden papirpenger var ikke årsaken til krakket i 1929,. og krisne p 30øtallet: les Jude Wanniskis "The Way the World Works".)
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

ForrigeNeste

Gå til Økonomi og næringsliv

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron