Høyre

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Høyre

Innlegg Vegard Martinsen 19 Jul 2006, 08:01

På denne delen av forumet har vi tracket SV som regjeringsparti viewtopic.php?t=1312 , og der vil enhver lett kune finne linker til avisartikler som dokumenterer en liten del av det gale og inkompetente som SV står for.

Siden tråden om SV er så viktig og vellykket, vil vi gjøre det samme om Høyre.

Mange tror at Høyre arbeider for øket individuell frihet, men det gjør det ikke. Høyre er et parti som, selv om de en gang i blant har en brukbar retorikk på enkelte felter, stadig går in for å redusere friheten og å øke dem makt som ligger i byråkratiet og hos politikerne.

Vi vil først gjengi noen av våre egne kommentarer om Høyre, og så vil vi linke til avisartikler hvor Høyres svik mot individuell frihet omtales.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 19 Jul 2006, 08:03

07 September, 2005
Høyre under falsk flagg http://dlf.info/arkiv/001285.html

”Enjoy capitalism” er det flotte slagordet som pryder enkelte av Unge Høyres valgkampeffekter. Og hadde det vært så vel! Hadde det vært så vel at Høyre med dette mente at de var tilhengere av kapitalisme/individuell frihet.

Men dessverre er det ikke slik, Høyre er like sosialdemokratisk grått og kjedelig og like store motstandere av individuell frihet som de andre sosialdemokratene. I går fant vi nok en sak som viser at Høyre er enda verre enn vi hadde trodd. Men la oss før vi omtaler den saken nevne noen få punkter fra den lange listen som viser at Høyre egentlige budskap er ”please, try to enjoy socialdemocracy!”.

Høyre støtter røykeloven

Høyre vil tvinge igjennom kvinnerepresentasjon i private aksjeselskapers styrer

Høyre støtter bioteknologiloven, som legger store begrensninger på viktig forskning

Høyre er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift

Høyre er tilhenger av barskogvern

Høyre støtter obligatoriske tjenestepensjoner

Høyre gikk inn for en økning av merverdiavgiften

Høyre mener at prinsipielt sett bør skattenivået være på ca 50%

Og vi minnes det perfekte Høyreslagord: "Vi vil ikke styre mindre, vi vil styre bedre!".

Den siste saken vi har sett gjelder den såkalte DVD-avgiften. Bestiller en privatperson en vare fra utlandet, og den koster mer enn kr 200, må han betale moms og et gebyr til myndighetene (denne avgiften gjelder ikke kun DVDer og CDer, den gjelder alle varer unntatt bøker).

Denne avgiften har irritert mange mennesker i mange år, og det har vært et sterkt ønske om å heve den (også her er DLF annerledes enn de andre: vi vil fjerne denne avgiften helt - kapitalisme innebærer frihandel, og all toll og alle avgifter på kjøp fra andre land er i strid med kapitalismen).

Denne avgiften er nå så forhatt at til og med de rød-grønne nå ønsker å gjøre noe med problemet, de ønsker å heve grensen til 1000 kr. Gjett hvem som er i mot denne hevingen? Høyre er imot.

Og ikke nok med det, begrunnelsen er også totalt uholdbar. Vi siterer fra Dagbladet, som siterer en politisk rådgiver fra Høyre:
”[Denne avgiften] er ikke omtalt i programmet, men dette er ikke noe Høyre ønsker å prioritere. Effekten vil være at man skader norske arbeidsplasser, sier Villeman Vinje, rådgiver for Høyres stortingsgruppe til Dagbladet.no.”

Vinje påtår at å fjerne avgiften vil skade norske arbeidsplasser! Dette er det rene tøv. Ja, det er slik at beskyttelsestoll på kort sikt kan beskytte en bestemt bransje, men på sikt er den skadelig også for den bransjen som får slik kunstig hjelp. Men det er feil at beskyttelsestoll kan beskytte *norske* arbeidsplasser.

Dersom nordmenn velger å kjøpe noe utenlandsk heller enn norsk, vil utlendinger sitte med norske kroner som betaling. Disse pengene kan de kun bruke i Norge. Dette innebærer at hvis enkelte norske arbeidsplasser går tapt fordi nordmenn vil kjøpe gode og billige utenlandske varer heller enn dyre og dårlige norske varer, vil utlendingers etterspørsel etter norske varer øke tilsvarende, og det hele vil ga opp i opp. I tillegg vil det være en nyttig og lønnsom effekt at både utlendinger og nordmenn får kjøpt bedre varer til en lavere pris, og dette vil igjen føre til øket spesialisering, også internasjonalt mellom land, noe som igjen øker velstanden for alle.

På en måte er vi hverken overrasket over Høyres manglende innsikt i sosialøkonomi, eller deres forøk på å selge sin sosialdemokratiske politikk under den høyverdige kapitalisme-fanen. La oss håpe at mange nok er i stand til å gjennomskue dette og ikke stemme Høyre på valgdagen.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 19 Jul 2006, 08:05

Høyre slår på stortromma! http://dlf.info/arkiv/001299.html


Høyre ynder å fremstille seg som frihetens forsvarer, som den som forsvarer enkeltmennesket mot overgrep fra staten. Nå skal den (i antall) Høyre-dominerte regjeringen gå av etter det store nederlaget ved stortingsvalget, og det siste den sittende regjering ved finansminster Per Kristian Foss (H) gjør før den går av er å legge frem forslag til nytt statsbudsjett.

Og i dette forslaget slår Høyre virkelig på stortromma for å markere hvor partiet står i sitt forsvar av den enkeltes eiendom og inntekt. Rett nok slår Aftenposten på dagens forside klart at dette er viktige saker: med krigstyper sier Aftenposten ”Formuesskatten ned”!

Høyre foreslår altså en kraftig skattelettelse: ”Mindre skatt. Regjeringen vil heve innslagspunktet for formuesskatten fra 151 000 til rundt 190 000 kr. Alle med mer enn 190 000 kr. i formue får en skattelettelse på 440 kroner i året, foreslår Regjeringen.” (Sitat fra Aftenposten.)

Dvs. at de som har en formue på mer enn 190 000 kr vil altså få en skattelettelse på hele 440 kr!

Dette er en kraftig og merkbar skattelettelse. De som ikke er så vennlig innstilt til Høyre vil kanskje påpeke at dette kun er kr 1,20 per dag, men dersom man ser stort på det så er dette nok til en bedre middag på en god restaurant, eller noen flasker vin, eller noen CD- eller DVD-plater, og ikke bare én gang, men hvert år (hvis forslaget går igjennom i Stortinget).

Så vi vil gratulere Høyre for å ha fått gjennomslag i regjeringen for en virkelig merkbar skattelettelse.
Sist endret av Vegard Martinsen den 19 Jul 2006, 08:11, endret 1 gang
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 19 Jul 2006, 08:07

11 September, 2005
Varselklokkene burde ha ringt http://dlf.info/arkiv/001288.html

«Beregninger lagt frem i Pensjonsmeldingen viste for eksempel at statens pensjonsforpliktelser nå øker med i størrelsesorden 200 til 250 milliarder kroner i året».

Dette finner vi skjult inne i en artikkel skrevet av finansminister Per Kristan Foss i Aftenposten sist mandag (5/9-05).

Ole Gjems-Onstad, Norges fremste ekspert på alt som har med skatt å gjøre, har beskrevet Folktrygden som er pyramidespill, og dette ferske tallet fra Foss viser at Gjems-Onstad har enda mer rett enn vi fryktet.

For å sette dette tallet i perspektiv: statsbudsjettet for 2004 er på 873 mrd kr (dette er utgiftene, inntektene er på 814 mrd kr).

Dessuten er Folketrygdens samlede forpliktelser nå ca 4000 mrd kr, og oljefondet er på ca 1300 mrd kr.

Folketrydens forpliktelser øker altså hvert år med et beløp som er ca 1/4 av hele statsbudsjettet. Enhver må forstå at dette ikke kan vare i lengden.

Dette er meget drastiske tall, og de burde ha ført til en kraftig reaksjon fra politikere og folk flest. Men det er ingen reaksjon. Alt er stille. Selv i valgkampen er alt stille. Grunnen er antagelig at alle de andre partiene ønsker at staten skal drive det meste, og at sannheten om Folktrygden er slik at den viser at staten er udugelig til alt den gjør.

Dersom de andre partiene skulle gjøre et stort nummer ut av dette poenget ville de med dette samtidig si at den politikken de står for er urealistisk. Det er derfor alle de andre partiene i dag ikke sier et ord om Folketrygden. (FrP tok opp Folketrygdens problemer for ca 15 år siden, men da var FrP et liberalistisk parti, noe det ikke er i dag.)

Så varselklokkene burde ha ringt. Grunnen til at det er stille som i graven er altså at bare sosialdemokrater har tilgang til dem, og dersom de ringer vil det være en avsløring av sosialdemokratiet.

Vi kan kun komme med følgende oppfording: spar til din alderdom, og gjør det på en måte som er slik at staten ikke kan beskatte pengene.

Det eneste området staten er kreativ på er å finne nye måter å beskatte sine innbygger på. Ett eksempel: For noen år siden innførte Italia en ny engangskatt: staten tok en viss prosent (eller promille) av alle beløp som folk hadde på sine bankonti. Dette ble vedtatt og gjennomført så raskt at ingen rakk å ta penger ut fra sine konti.

Når den norske staten om ikke lenge ser etter nye kilder for å dekke sine lovpålgte utbetalinger, vil de se etter nye beskatningmetoder. Da vil ingen krone være trygg. Selvsagt vil staten etterhvert også vedta lover som kraftig reduserer de lovbestemte utbetalingsbeløpene, men staten må allikevel krfatig øke sin inntekter i fremtiden. Og staten skaffer seg ikke inntekter ved produksjon, slik anstendige mennesker og organisasjoner gjør, staten skaffer seg sine inntekter ved å forsyne seg av folks penger uten deres samtykke. Derfor vil vi oppfordre alle til å regne med at utbetalingene de vil få fra Folketrygden når de blir pensjonister blir langt mindre enn de forventer, og til å sikre sine egne verdier på alle lovlige måter som er slik at staten ikke kan forsyne seg av dem.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 19 Jul 2006, 08:10

http://n24.no/naeringsliv/article1362004.ece

Et utdrag:

NHO lei av fagre løfter

Når også Høyre skal profilere seg på "velferd og verdier", er det ingen igjen som er opptatt av å skape verdiene før de deles, frykter NHO.


Administrerende direktør Finn Bergesen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) føler seg mer og mer alene. Han er frustrert over politikere som sier én ting, og så gjør noe helt annet.

- I partiprogrammene står det ting alle er enige om. Vi i næringslivet har merket oss at det er bred enighet om å satse på veier og forskning og utvikling. Men i programmene prioriteres ikke de gode sakene. Det skjer i budsjettbehandlingen, og da prioriteres disse sakene ned, sier han.

- I statsbudsjettene er det hele tiden fordeling som vinner over verdiskaping.

- Ser du ingen unntak i politikken?

- Jeg vet egentlig ikke om noen, sier han.

Innfridde ikke.

På spørsmål om han frykter at det tradisjonelt næringsvennlige Høyre er på vei over i fordelingspolitikken, svarer han ikke direkte.

- Du kan skrive at jeg er veldig skuffet over den forrige regjeringen, hvor Høyre satt. Den hadde et klart flertall for å fjerne formuesskatten gjennom fire år. Det var ikke noe problem med løftene, men de gjorde ikke noe, sier han. ... (Uthevet her)
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 19 Jul 2006, 15:20

Solberg ber Støre kritisere Israel

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=121473

Høyre-leder Erna Solberg mener utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) bør kritisere Israel for å ha tatt 64 Hamas-politikere til fange.
 
Høyre-leder Erna Solberg mener utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) bør kritisere Israel for å ha tatt 64 Hamas-politikere til fange.


- Dette er en svært vanskelig og alvorlig situasjon, og det som skjer er kritikkverdig. Jeg har forståelse for at Israel vil ha tilbake en kidnappet soldat, men dette er uprofesjonell maktbruk, og politikerne må settes fri med en gang, sier første nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, Erna Solberg (H) til NTB.

Hun forventer at utenriksministeren kritiserer det som er skjedd, og at han ber om at politikerne settes fri.

....
Sist endret av Vegard Martinsen den 04 Aug 2006, 13:10, endret 1 gang
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 04 Aug 2006, 13:09

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=119611

Høyre åpner for å forby sexkjøp

Høyre-leder Erna Solberg vil vurdere forbud mot sexkjøp, hvis dette kan stoppe menneskehandel.

- Vi vil trekke en konklusjon senest i programmet for neste stortingsperiode, men vi kan endre programmet før det, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagsavisen.

Solberg sier hun er i tenkeboksen, men ser gode argumenter for forbud.

- Hvis forbud mot sexkjøp er det raskeste og beste virkemidlet for å hindre at flere østeuropeiske og nigerianske jenter blir ofre for trafficking, så må vi sterkt vurdere det, mener Solberg.

Den store tilstrømningen av utenlandske prostituerte, som utnyttes grovt av kriminelle bakmenn, er bakgrunnen for den nye debatten om å forby sexkjøp. Sverige har innført forbud, og Finland skal vurdere det. Politiet i flere norske byer mener forbud vil være et effektivt virkemiddel.

- Hvis det er riktig at Norge er et attraktivt marked for prostitusjon fordi det er lovlig, så er det grunn til å se på lovverket. Jeg håper svenskenes evaluering av sitt lovforbud kan bringe fakta på bordet, slik at vi kan komme bort fra synsingen, sier Solberg.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 04 Aug 2006, 13:11

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=125409


Vil ha imamer i fengsel


Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen mener Jesus har vært lenge nok alene i norske fengsler og at Allah derfor bør introduseres.

- Jesus har vært bak murene lenge nok. Nå er det på tide at også Allah kommer i fengsel, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagbladet.

Han vil ha imamer i fengsler slik at også muslimske innsatte får egen sjelesørger. Derfor ber han kirkeminister Trond Giske (Ap) om å ansette imamer.

- Norge er et flerkulturelt samfunn. Derfor burde det være et religiøst tilbud til alle. Hvis dette kan bidra til også å få muslimer tilbake på den smale sti, vil det være en god investering, sier han.

Sitat slutt fra fra VG.

DLF mener at det ikke er en stalig oppgave å lønne prester og imamer som besøker fanger i fengslene. (Evt. lønn til disse bør komme fra trosfeller og fra menigheter.) I stedet for å foreslå å ansette imamer burde Unge Høyre gått inn for å si opp prestene.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg simon 09 Aug 2006, 08:44

Høyre mener at Israel er like sterkt å klandre som Hezbollah:

http://www.hoyre.no/Saker/Artikkel/2006/1154957707.8


Uttalelse fra Høyre om krigen mellom Israel og Hizbollah


Høyre tar skarp avstand fra utspill som er egnet til å skape hat og konflikt overfor, og mellom, minoriteter i Norge, sier Erna Solberg.

Høyre tar skarp avstand fra utspill som er egnet til å skape hat og konflikt overfor, og mellom, minoriteter i Norge, sier Erna Solberg.
Foto: CF Wesenberg
Mandag 7. august 2006
Høyre er alvorlig bekymret over konsekvensene av de verste krigshandlinger på begge sider av den israelsk-libanesiske grensen på over tyve år. Dette er en krig som verken israelere eller libanesere ønsker.

Både Israel og Hizbollah begår klare krigsforbrytelser og holder konflikten gående med fortløpende militære angrep og uforsonlig retorikk. Dette kommer på toppen av en bekymringsfull og ukontrollert opptrapping av voldsbruken mellom Hamas og Israel som startet tidligere i sommer.

FNs Sikkerhetstråd må snarest mulig vedta en klar resolusjon og en plan for gjenopprettelse av ro og langsiktig stabilitet på begge sider av den israelsk-libanesiske grensen. De stridende parter plikter å følge Sikkerhetsrådets anvisninger og oppfordres til umiddelbar stans i krigshandlingene.

Etter Høyres syn bærer Hizbollah ansvaret for sin planlagte fremprovosering av en unødvendig og ødeleggende krig med en nabostat, dernest vilkårlig beskytning av israelske byer og tettsteder, og kynisk utnyttelse av libanesiske sivile som levende skjold med fatale konsekvenser. Hizbollahs egenrådige og farlige opptreden svekker det skjøre libanesiske demokratiet og ignorerer det libanesiske folks behov for stabilitet. Hizbollahs trossing av FNs Sikkerhetsråds resolusjoner 1559 og 1680 om å avvæpne seg selv og overlate kontrollen over Sør-Libanon til det libanesiske forsvaret, er uakseptabel.

Israel bærer ansvaret for en uforholdsmessig sterk voldsbruk som ikke bare rammer Hizbollah i Sør-Libanon, men alle libanesere over hele landet: hundrevis av sivile er drept og hundretusener er internt fordrevet. Vital infrastruktur som ble møysommelig gjenoppbygget etter borgerkrigen er rasert og vil ta lang tid å gjenoppbygge. Dette står ikke i forhold til den faktiske trusselen fra Hizbollah, og fører tvert imot til ytterligere radikalisering og destabilisering i Libanon og i regionen. Israel skulle ha forsøkt internasjonalt diplomati for å frigi sine kidnappede soldater; landets krigføring i full skala skaper ytterligere utrygghet og konflikt og er like uakseptabel.

Det har vært tilløp til angrep på jøder og muslimer i den norske offentlige debatt om Midtøsten. Slike angrep er urettferdige og fører ikke til fred. Høyre tar skarp avstand fra utspill som er egnet til å skape hat og konflikt overfor, og mellom, minoriteter i Norge.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Innlegg simon 09 Aug 2006, 09:43

Høire har endret teksten til
Både Israel og Hizbollah begår klare brudd på folkeretten og holder konflikten gående med fortløpende militære angrep og uforsonlig retorikk.
etter et par runder med nærgående spørsmål fra Fredrik Norman.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Innlegg Marianne Skånland 09 Aug 2006, 09:43

  
Apropos DVD-gebyr:

Gebyrene som innkreves når ymse instanser skal behandle, kontrollere, innkreve, er jo langt fra trivielle.

For en god del år siden pleide jeg å bestille videoer fra England. Flere forretninger der hadde prima utvalg, av ting som ikke var å få kjøpt i Norge. Hvis omkostningene oversteg en viss sum, fikk jeg en meget rimelig faktura fra Tollpost, og kunne betale den ved henting på postkontoret. Men oftest ble det ingen ting. En del videoer var av undervisningsmessig interesse for meg, og de var unntatt. (De jeg snakket med i Tollpost, var alltid praktiske folk, ubyråkratiske og no nonsense.)

Så fant en eller annen stortingsrep på – jeg tror sogar det var en fra Høyre eller FrP – at dette diskriminerte norske forhandlere, hvor man måtte betale norsk moms.

Jeg hadde bestilt noen opera-videoer fra England; prisen var omtrent 500 kroner. Formidlingen av disse gikk da imidlertid ikke lenger gjennom Tollpost, men gjennom Nordcargo. De skulle ha ca 500 kroner til staten, samt en like stor sum til seg selv. (Firmaets håndtering av transaksjonen var også under enhver kritikk i alle ledd, jeg måtte faktisk pusse advokat på dem, men det er en annen sak.) Altså: 1000 kroner for å motta en vare jeg allerede hadde betalt 500 for.

***
Jeg ser at jeg har uttrykt meg meget uklart like ovenfor. Det jeg prøvet å resonnere meg frem til, var at det lot til at vedkommende firmas oppførsel nok kanskje var preget av at myndighetene hadde gjort meg/oss avhengige av dem. Men noen enkel determinisme var det jo ikke; Tollpost ga god service.

***

Det ble min siste slike bestilling. Men jeg har senere kjøpt en del når jeg har vært ute og reist.

Det var vel det samme avgifts-vedtaket som forårsaket at folk ikke kunne motta julegaver fra utlandet uten å betale betydelige avgifter, først og fremst for selve behandlingen.

Det slår meg igjen og igjen at tankene om millimeter-rettferdighet nærmest uvegerlig fører til øket byråkrati, fremfor alt. Og Høyres rolle er nå litt sørgelig. Er det redsel? Redsel for å være ute i kulden, etter alle årene etter krigen med AP's flertall?
  
Marianne Skånland
 
Innlegg: 230
Registrert: 18 Apr 2006, 23:20
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 09 Aug 2006, 21:50

Marianne Skånland skrev:
Og Høyres rolle er nå litt sørgelig. Er det redsel? Redsel for å være ute i kulden, etter alle årene etter krigen med AP's flertall?


Høyres problem er deres ideologiløse "ideologi". Det beste vi kan si om konservatismen er at den er "en samling om bremsene". Det er sosialistene / sosialdemokratene som staker ut retningen, og så stritter Høyre imot.

En rekke saker der Høyre tidligere kjempet imot "reformer" i AP-regi er nå adoptert som Høyrepolitikk.
Høyres skattepolitikk er noe infantil, de prøver å bekjempe progressiv inntektsskatt, men de er svært glad i indirekte skatter (alle slags avgifter).
Vi kan bare studere Per Kristian Foss' adferd som finansminister, så ser vi det. En rekke "småavgifter" ble økt under hans tid i departementet. Når han retorisk hevdet tidligere i løpet at hele den obskure jungel av alle slags mer eller mindre ukjenten avgifter skulle frem i lyset for å bli vurdert, ble de nok det, men da ikke med tanke på avskaffelse, men med tanke på økning.
Ta for eksempel gebyret for et nytt pass, det er nå nærmere 1000 kroner. Dette er åpenbart langt mer enn selve kostnaden ved å utstede et pass.
Dette fenomenet er også kommentert her: http://www.dyrkmammon.no/index.php?entr ... 929-080115

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Vegard Martinsen 14 Aug 2006, 08:07

Fra document.no 13/8-06 http://www.document.no/weblogg/archives/009825.html

Et utdrag:

Mona Levin utfordrer Erna Solberg og Høyre


Norske jøder kan idag ikke gå trygt på gaten. I en slik situasjon velger Erna Solberg å kritisere Siv Jensen og Frp for å være for pro-israelske. Det er vitner om svært dårlig politisk teft.

Hvis norske politikere ikke tar uttrykkelig avstand fra antisemittiske tendenser, kan det bli vanskelig å gjøre noe med det senere. Mona Levin tar Gaarder-debatten på alvor. Det gjør åpenbart ikke Solberg. For henne er det bare debatt.

....
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 20 Sep 2006, 07:57

Erna Solberg om valget i Sverige, som førte til at Moderatarna gikk frem 10 prosentpoeng, og nå får statsministeren:

-Dette er kjempegøy, sier Erna Solberg, som tror svenskene vil merke store endringer med den nye regjeringen. –Jeg tror vi vil se et ganske markant skifte på det politiske området i Sverige nå, særlig når det gjelder fokus på økonomisk vekst for å skape jobber … -Reinfeldt har forandret Moderaterna fra et hovedfokus på store skattelettelser til et parti med et moderat program som er bredere på velferd og vil satse langt mer på dem som står utenfor arbeidslivet, sier Solberg” (Aftenposten 18/9-06, uthevet her).

Solberg er altså fornøyd med at Høyres svenske søsterparti har gått bort fra å arbeide for øket frihet, og nå arbeider for det motsatte ("bredere på velferd").
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg SwedeBear 21 Sep 2006, 19:15

Vegard Martinsen skrev:Erna Solberg om valget i Sverige, som førte til at Moderatarna gikk frem 10 prosentpoeng, og nå får statsministeren:

-Dette er kjempegøy, sier Erna Solberg, som tror svenskene vil merke store endringer med den nye regjeringen. –Jeg tror vi vil se et ganske markant skifte på det politiske området i Sverige nå, særlig når det gjelder fokus på økonomisk vekst for å skape jobber … -Reinfeldt har forandret Moderaterna fra et hovedfokus på store skattelettelser til et parti med et moderat program som er bredere på velferd og vil satse langt mer på dem som står utenfor arbeidslivet, sier Solberg” (Aftenposten 18/9-06, uthevet her).

Solberg er altså fornøyd med at Høyres svenske søsterparti har gått bort fra å arbeide for øket frihet, og nå arbeider for det motsatte ("bredere på velferd").


Hehe...ni får gärna hjälpa till att slå hål på de myterna...som svensk liberal så kan jag inte se att det blir någon skillnad om de inte gör en 180-graders vändning från sitt valmanifest. Det säger iofs ganska mycket om ett land om man är tvungen att föra socialdemokratisk politik för att vinna ett val...dessutom gör Fredrik Reinfeldt en alldeles utmärkt gestalt av Mr Thompson *suck*
SwedeBear
 
Innlegg: 6
Registrert: 21 Sep 2006, 19:00
Bosted: Karlskoga, Sweden

Neste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron