Sto USA selv bak 9/11?

Diskusjon om eldre og nyere historie, samt spørsmål og teorier rundt dette.

Innlegg Kryptomeus 15 Apr 2007, 14:53

Nå må jeg gjøre det klart at det ikke er jeg som undersøker eller efterforsker noe som helst i denne sammenheng. Jeg kan som alle andre utenforstående kun vurdere vitneutsagn, fotografier og annet materiale som blir offentliggjort, for så å se hvordan disse passer sammen med hverandre og virkeligheten.

Jeg kan godt fortelle deg hva det var som gjorde at jeg i begynnelsen fattet interesse for 911: Det var påstandene om at piloter som hadde flyerfaring fra småfly hadde kapret widebody-fly og i rundt regnet marsjhastighet dundret disse inn to ganger på rad i bygninger som er omtrent så brede som en vanlig rullebane.

Marsjhastighet for slike fly er ca. to og halv ganger landingshastigheten, og ved landingshastighet ved touchdown er et slikt stort fly avhengig av omtrent 30 kilometer fra rullebanen å få kontakt med rullebanens radiofyr. Skal jeg eksempelvis lande på Gardermoens rullebane 19, høyre felt, må jeg senest ved Drøbak ha fått kontakt ved denne rullebanens LOC/ILS på 111,3 mhz, og ved den venstre rullebanen på 110,55 mhz. Nord og syd for flyplassen ligger det radiofyr ved Morskog og Solberg på som angir en grovere innflyvningsrute for å treffe rullebanene henholdsvis nordfra og sydfra og man vil passere over disse radiofyrene i god tid før landing, men fyrene ved enden av rullebanene må flyet senest 30 km ute være klar til å låse sitt navigasjonssystem på. Når flyets navigasjonssystem er låst på disse frekvensene, tar navigasjonssystemet over kontrollen med flyets høyde og retning, justerer for sidevind og passer på at kursen er riktig, og på enkelte flytyper justerer pilotene farten manuelt. Navigasjonslåsen slippes først noen titalls meter over rullebanen.

Uten et slikt system krever en landing av et tungt widebody-fly fri sikt, ingen sidevind og en helsikes pilot.

Hvordan kunne piloter med arfaring fra småfly greie med slike tungt manøvrerbare fly i marsjhastighet å treffe de to tårnene? Flyene traff litt under de øverste etagene, omtrent 300 meter oppe. Ved marsjhastighet i 300 meters høyde i nedre Manhattan vil man ha omtrent syv sekunder på seg fra man får øye på et objekt som dukker opp i horisonten til man passerer det. For å kunne treffe noe som helst i denne hastigheten _må_ det ha vært plassert radiofyr - såkalte homing devices - inne i tårnene som flyenes navigasjonssystemer kunne låse seg på, piloter eller ikke piloter, kaprere eller ikke kaprere, ellers ville ikke treffene la seg gjennomføre. Og det at det var to fly som traff tårnene i WTC utelukker at målene var tilfeldige.

Hvis vi så erkjenner at det må ha vært plassert homing devices i tårnene, hvem kan ha plassert dem der?

Uansett hvem som stod bak, og la oss for argumentets skyld anta at det var Al-Qaeda, så fordret dette at de hadde sneket seg inn i tårnene, passert security, fraktet utstyret inn og montert det og kommet seg ut igjen.

La oss videre for argumentets skyld si at de greide å gjøre dette. Den / de som gjorde dette må gjennom det å ha listet seg forbi security med slikt tungt utstyr og gjennom det å finne et sted å plassere det ha vært nødt til på forhånd å ha studert inngående livet i tårnene. Man må ha skaffet seg kjennskap til trapper, heiser, romplaner, vaktskifte for security, runder som security gikk, hvor overvåkningskameraene var plassert, m.m.

La oss for argumentets skyld si at Al-Qaeda greide å skaffe seg slik oversikt.

Da er vi enige om at Al-Qaeda også gjennom å ha oppnådd denne kunnskapen om livet i tårnene også må ha hatt greie på når folk kom på jobb i tårnene, når det var mennesker der og når de fleste gikk hjem?

Flyene som traff tårnene var littegrann forsinket, var det snakk om ti minutter forsinket avgang på det ene og førti minutters forsinkelse på det andre.

Det første flyet treffer sitt mål en halvtime før folk er på plass på jobb i tårnene. 3000 mennesker blir drept. Hvis flyene hadde rammet en time senere, da alle var på plass på jobb, hadde opptil 50.000 mennesker kunnet bli drept.

Hvis vi fortsatt forutsetter at det var Al-Qaeda som stod bak, efter hva vi vet om Al-Qaeda, ville de ha valgt å drepe 3000 amerikanere eller 50.000 amerikanere? Åpenbart det siste. Det vi har fått høre om Al-Qaeda er at de løper ubevæpnede mot maskingeværild i den tro at de kommer til paradiset som martyrer. De er så sprø som ristede kastanjer.

Det er et ocean av uforenlige motsetninger mellom det vi på den ene side vet om Al-Qaeda og på den annen side det faktum at flyene ble styrt inn i tårnene og tårnene sprengt, ikke for å drepe så mange som mulig, men for å skremme en opinion.

Dette forteller meg at det ikke kan ha vært Al-Qaeda som stod bak.

Det var med denne konklusjonen jeg begynte å stusse. Efterhvert ser jeg at andre har begynt å spørre og å grave ut fra sine forutsetninger i andre fagfelt. Alle som undersøker de mange omstendighetene rundt 911 finner avgjørende forhold som ikke kan forenes med det de amerikanske myndighetene sier, men som meget godt lar seg forene med at det var krefter innad i den amerikanske administrasjonen som stod bak.
Sist endret av Kryptomeus den 17 Apr 2007, 03:27, endret 1 gang
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 16 Apr 2007, 08:54

Kryptomeus skrev:Jeg vil gjerne høre argumenter som gjør at jeg vil kunne komme til en annen konklusjon.


Nei, det tror jeg faktisk ikke du vil. Alle argumenter bli avfeid med noen lette henvisninger til "ekspert" uttalelser, tvilsomme vitnemål og linker til konspirasjonsteorier med spekulasjoner så som: hvorfor 3000 når 50000? Utrolig pilot egenskaper! Homing device! Bygget falt som om sprengt osv osv

Når alt er tatt ut av en videre sammenheng, men satt i sammenheng med pearl harbour som konspirasjonsteori, gjør det at jeg tror ikke du vil høre på andre arguementer enn de som passer inn i ditt forutinntatte standpunkt. Kall det gjerne et personangrep, hva bryr det meg, jeg er betalt av CIA for å drive cover-up koste hva det koste vil..

Det slår meg også at du ikke kan ha fulgt mye med på amerikansk media de senere år. Et par runder med Ricki Lake, Jerry Springer osv vil kurere deg fra troen på at alle amerikanere uttaler seg ærlig og redelig i saker de har kunnskaper om, samt innvie deg i det faktum at mange amerikanere gjør nær hva som helst for å få mediaoppmerksomhet og penger, som så mange europeere.. Det inkluderer å skrive bøker om historiske hendelser med et annet utgangspunkt enn den som man regner for å være offisiell historie. At mange amerikanere, biter på disse alternative historiene, med søkk og snøre er ikke mer merkelig enn at afrikanere kjøper at HIV er konstruert av den hvite mann for å undertrykke Afrika. Millioner av amerikanere så vel som franskmenn tror at Da Vinci koden er sannhet. Det var tilfedlgivis en amerikaner som skrev den boka og ler hele veien til banken.

Hvis man observerer dette fenomenet som sprer seg på verdensbasis, og setter det i sammenheng med det Ayn Rand skrev i f.eks. "Return of the Primitive" så føyer 911 konspirasjonsteorien seg fint inn i serien av tidens flukt fra fornuft. Eller som min mor pleier å si: "Folk tror på de utroligste ting". Og det er det det er, tro.

Det er hverken artig eller nyttig å diskutere med wild-eyed bokstavtro kristne, ei heller 911-Bush-Did-It fanatikere. Uansett hva man sier kan de hale frem et bibelsitat og nikke intenst som om det blir sant av den grunn..

Grunnen til at de 911fanatikere møter lite "motstand", dva at ikke alle deres spekulasjonene blir fulgt opp til minste detalj, slik at vi har grafiske simulasjoner med millisekundsoppløsning av flygninger, bygningstekniske detaljer, og nevronflyten til de involverte terrorister er at alle med hodet skrudd på riktig i USA har avskrivd fanatikerene som de gærningene de er, mange av de med en dårlig skjult politisk agenda.

Jeg kommer til slutt med en link jeg vet ikke vil gjøre inntrykk på enkelte, men som kanskje vil være til nytte for de som vil virkelig grave seg ned i materien fra riktig kant. Bestill CDen og sett i gang..

In response to the WTC tragedy, the National Institute of Standards and Technology conducted a 3-year building and fire safety investigation to study the factors contributing to the probable cause (or causes) of post-impact collapse of the WTC Towers (WTC 1 and 2) and WTC 7


Dessuten fra popular mechanics:
NIST is currently preparing its final report on the collapse of WTC7, which is expected to be released this spring. In order to address concerns of conspiracy theorists, the organization added “Hypothetical Blast Analysis” to its research, according to a December 2006 progress report. The report also points out that “NIST has found no evidence of a blast or controlled demolition.”
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 16 Apr 2007, 09:19

Kjære vakre vene, akkurat når det gjelder bygning 7, så sitter jeg her og ser på to videosnutter, en fra fjernsynsdekningen den dagen og en annen fra en DVD utgitt i regi av Siverstein Properties. På den første snutten sier noen brannmannskaper "kom dere unna, bygningen vil falle". På den andre snutten sier Larry Silverstein foran mikrofon og kamera på sin egen DVD at Silverstein Properties i samråd med brannvesenet bestemte seg for å sprenge bygning 7.

Jeg vet ikke om dette da er tilstrekkelig til å overbevise deg om at bygning 7 ble sprengt? Dette er jo godt kjente snutter (uttalelser) og det at NIST da fremdeles skriver det de skriver (i ditt sitat) bidrar jo ikke akkurat til at man får den helt store tiltroen til NIST eller umiddelbart forstår hvorfor de opptrer som de gjør.

Tror du meg ikke? Må jeg hoste opp linker til snuttene? Disse skulle være godt kjent.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 16 Apr 2007, 18:48

Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 16 Apr 2007, 21:04

: "Pull" is also used by firefighters in reference to "pulling firefighters out of
: a building", because the situation is too dangerous. It is in this context
: that Silverstein used the term "pull it".
:
: His spokesperson, Dara McQuillan, said that by "it", Silverstein was
: referring to the contigent of firefighters in WTC 7.

Her får engelske idiomer plutselig helt nye nuancer, ukjente og totalt udokumenterte før Larry Silverstein finner for godt å nytolke dem.

(A) "a decision was made to pull it"

Hadde han ment "trekke ut brannmannskapene", måtte han ha sagt

(B) "a decision was made to pull them out"

Å oversette setningene A og B over riktig vil de fleste norske gymnasiaster klare.

Så er det dette lille poenget at det ikke var noen brannmannskaper inne i bygning 7.

Enhver som fremdeles lurer på hva som fikk bygning 7 til å kollapse, kan jo bare se på en eller flere av de mange videoene som fikk med seg dette. (Som det fremgår av de av disse videoene som får med seg toppen av bygningen i det øyeblikket det kollapser, kollapser penthouset først.)

Er det fremdeles da noen som tviler på at bygning 7 ble sprengt? (Vær så snild å se på endel av de tilgjengelige videoene av kollapsen før dere svarer.)
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Kryptomeus 17 Apr 2007, 04:19

Så kommer spørsmålet hvorfor? Hvorfor gjorde de det? Jeg tror ikke på på forklaringsmodelller som utelukkende tar i betraktning oljeeksport fra Hormuz, ikke dette alene. Jeg tror dette kun er en av flere faktorer som tipper skålen i retning av gjennomførelse av en slik aksjon, men at det er andre og like viktige faktorer.

Efter 911 er det iverksatt en skog av lover som innskrenker de sivile rettigheter, først og fremst i USA, men også i mindre grad og omfang i Europa blandt USAs allierte.

Mange av disse lovene gjør det mulig å se inn i og kontrollere undergrupper i samfunnet som uten disse vide fullmakter som de nye lovene gir hadde vært mer eller mindre lukket for myndighetene.

I Vesteuropa er det iløpet av den siste generasjonen kommet så mange innvandrere fra muslimske land at disse nå i mange land utgjør over ti prosent av befolkningen. Nederland, Frankrike, UK, Tyskland er typiske slike land. I hver av disse landene finnes det idag en ikke-integrert, muslimsk andel av befolkningen som teller mange millioner.

De sikkerhetspolitiske utfordringene ved denne folkevandringen er overveldende, selv om vi går så langt som å si at Al-Qaeda som sådan er et amerikansk fantasifoster (hvilket jeg personlig begynner å helle til å mene). Vi kan bare se på opptøyene som har herjet Paris i den seneste tid.

911 kan således delvis sies å være en konsekvens av at de europeiske landene ikke har hatt noen bevisst innvandringspolitikk. Jeg kan sammenligne med Kina, som jeg selv har innvandret til. Her kan utlendinger fritt komme og slå seg ned under forutsetning av at man skaffer seg et arbeide og dokumenterer at man har skaffet seg en bolig og betaler skatt, eventuelt kan man investere en viss sum i entrepriser eller fast eiendom her. Den kinesiske stat stiller ingen krav om sprogkunnskaper eller formelle kriterier vedrørende integrering, men regner med at den som oppfyller kravene til fast oppholds- og arbeidstilladelse er integrert i betimelig grad.

Tenk gjennom hvilken profil et land som Kina derved får på sin innvandring! Sammenlign dette med den innvandringsprofilen Norge og andre vesteuropeiske land har fått!

Neste spørsmål blir vel omtrent da hvorfor vesteuropeiske land har vært så utsatt for denne form for blindhet. Svaret er åpenbart demokratiet. Demokratiet gjør samfunnet handlingslammet, binder statene til forpliktelser overfor borgere av andre land og hindrer samtidig at noen effektivt kan skjære gjennom idet man aner at dette bærer galt avsted.

I denne erkjennelsen kan vi trekke trådene tilbake til den diskusjonen vi opprinnelig var igang med vedrørende forskjeller mellom germansk høvdingstyrt allmøte og hellensk demokrati.

Demokratiene i de moderne samfunn med mange millioner innbyggere må bli indirekte. Et indirekte demokrati åpner for at politiske partier, pressgrupper og særinteresser kan tvinge gjennom vedtak som kun et lite mindretall av befolkningen ønsker. Norge er en god illustrasjon. Vi har avholdsbevegelsen, nynorskbevegelsen og fagbevegelsen. Ingen av disse bevegelsenes fremste kampsaker (statlig regulering av og profittering på alkoholomsetningen, statlig styring av sproget, eller skatt med formål nivellering) ville ha flertall i et direkte demokrati. Ved å inngå taktiske allianser og å stemme for hverandres hjertesaker i en representativ forsamling, får alle tre bevegelsene sin politikk gjennom.

Det land som Norge burde ha hatt, var en stat med utstrekning, omfang og styringsmengde som ikke overstiger 10% av den nåværende. Denne staten kunne ha vært ledet av et statsoverhode med reell makt til å ta avgjørelser, det kunne være en konge eller en president, det bir ikke så avvgjørende. Det er omtrent slik mange land i Asia som ikke har parlamentarisme styres. Kina er ett av dem. Gitt endel rette omstendigheter er det svært ofte slike samfunn med en liten, men autoritær statsledelse viser seg å bli svært vellykkede. Slike land opplever gjerne hurtig velstandøkning og er sjelden involvert i kriger. Eksemplene er mange: Hong Kong i hele efterkrigstiden, Kina fra ca 1991 av, Taiwan i hele efterkrigstiden, til en viss grad Japan (men her er trekkene mindre tydelige), i en stor grad Singapore, og nå sist Thailand efterat hæren tok over makten. Problemer som lammer samfunnene i de vestlige land, som rusmiddelbruk, etniske motsetninger, skatter og avgifter får i slike autoritære land uten parlamentarisme ikke lov å utvikle seg slik at de preger samfunnet.

Slikt sett kan vi se på 911 som en historisk nødvendighet. Hadde ikke Cheney-juntaen satt noe slikt i verk, er det fare for at andre hadde kommet på ideen.

Dette ikke som et forsvar for hva som skjedde, men som et forsøk på å forstå 911 i historisk perspektiv.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 17 Apr 2007, 06:25

VI får vel avvente NIST sin rapport, uten at det vil hjelpe. Hva Silverstein mente ikke mente med pull it blir uansett spekulasjon, han hevder i dag at han ikke mente det du mener. Mannen var 70 den gang, hvem vet om han hadde fått med seg alt som skjedde. Intervjuet er klipt, hvem vet hva han snakket om rett før som kan henspeile på "it". osv..

Man trenger ikke tolke det i verst mulig forstand.

NIST har en forklaring på hvorfor det ene penthouset ser ut til å bli rammet tidlig i sin preliminære rapport, struktursvikten skjedde slik at bygget får en knekk akkurat der. De skal snart komme med en mer omfattende rapport for WTC7 nettopp pga folk som ser spøkkelseskladden på høylys dag..

Den historiske forklaringen med at man i USA ønsker å bevege seg i retning av et diktatur kom betimelig, jeg var redd det skulle være den jødiske lobbyen eller illuminati, så var det bare Cheney..
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 17 Apr 2007, 08:09

: VI får vel avvente NIST sin rapport, uten at det vil hjelpe. Hva Silverstein

Litt av problemet her er at om vi for argumentets skyld sier at regjeringen selv står bak, da blir NIST per definisjon ikke et troverdig sakkyndig organ pga sin nærhet til regjeringen. De underlige eksegetiske krumspring NIST bedriver i alt de har publisert vedr. 911 gjør i seg selv at man må stille seg tvilende til deres motiver og troverdighet.

: mente ikke mente med pull it blir uansett spekulasjon, han hevder i
: dag at han ikke mente det du mener. Mannen var 70 den gang, hvem
: vet om han hadde fått med seg alt som skjedde. Intervjuet er
: klipt, hvem vet hva han snakket om rett før som kan henspeile
: på "it". osv..

Utsagnet er vel i det minste ikke kryssklippet i ond hensikt på videoen hans eget firma utgav!

: Man trenger ikke tolke det i verst mulig forstand.

Nei, ikke alltid, og man bør være åpen for mulighetene av at ting ikke alltid er hva det ser ut for å være. Her er du vel forhåpentligvis likevel på linje med meg når jeg hevder at det mannen faktisk sa var at bygningen ble revet? Hvis engelske ord overhodet har alment godtatte semantiske avgrensninger, så var det vel det han sa? Så kommer han efterpå og i praksis sier at han ikke mente det han sa. Vel. På den annen side bør man vel også være åpen for at ting enkelte ganger er hva de ser ut for å være?

: NIST har en forklaring på hvorfor det ene penthouset ser ut til å
: bli rammet tidlig i sin preliminære rapport, struktursvikten skjedde slik
: at bygget får en knekk akkurat der. De skal snart komme med en mer

Ja, akkurat hva som ville skjedd om bygget skulle ble revet ved kontrollert sprengning - da sprenges den første ladningen ved bakken under byggets midtre bærende elementer. Hvordan en slik struktursvikt kunne skje ved brann som ikke var i nærheten av disse bærende elementer under penthouset har ikke NIST hostet opp noen god forklaring på.

: omfattende rapport for WTC7 nettopp pga folk som
: ser spøkkelseskladden på høylys dag..

NIST er ved sine forsøk på å dekke over fakta strengt tatt å betrakte som mistenkt for delaktighet i saken. De burde derfor ikke fortsette å undersøke / utrede saken. Dette burde gjøres av uavhengige og nøytrale faginstanser.

: Den historiske forklaringen med at man i USA ønsker å bevege seg
: i retning av et diktatur kom betimelig, jeg var redd det skulle være
: den jødiske lobbyen eller illuminati, så var det bare Cheney..

Nettopp for å unngå at spekulasjonene rammer uskyldige bør man snarest gjennomføre et rettsoppgjør.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Kryptomeus 17 Apr 2007, 14:30

Deloppsummering vedrørende bygning 7:

- bygget ble varslet sprengt
- eieren sa på TV at bygget ble sprengt
- eieren sa på sin egen DVD at bygget ble sprengt
- bygget kollapset som om det var sprengt

Hvis jeg skal forstå Christian rett, mener han jeg tror på "de utroligste ting" og sammenligner meg med "fanatikere" og folk som har en politisk agenda fordi jeg av de ovennevnte grunner tror at bygget ble sprengt.

Jeg lurer på om Christian nå kunne tenke seg å revurdere sine karakteristikker av min oppfatning?
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 17 Apr 2007, 17:34

http://wtc.nist.gov/pubs/factsheets/faqs_8_2006.htm

Some 200 technical experts—including about 85 career NIST experts and 125 leading experts from the private sector and academia—reviewed tens of thousands of documents, interviewed more than 1,000 people, reviewed 7,000 segments of video footage and 7,000 photographs, analyzed 236 pieces of steel from the wreckage, performed laboratory tests and sophisticated computer simulations of the sequence of events that occurred from the moment the aircraft struck the towers until they began to collapse.


Ikke en Whistleblower av 200 personer..

Jeg skal dog si at ja, det virker underlig at Larry Silverstein sier at Pull it i sammenhengen det vises på filmen, men å hoppe fra det til å si at bygget ble sprengt og at NIST er med på en cover-up og at Bush gjorde det, det kaller jeg konspirasjonsteori og fanatisk..

Nå kan vi jo tydeligvis ikke la det ligge til NIST er ferdig heller da de så beleilig er med på hele den forferdelige forbrytelsen, noe som selvfølgelig vil føre til at dette kan rase i årevis som en egen sak. Om 50 år kan noen skrive en bok om dette og hevde at Bush var med på det og en kongress i USA vil innvilge oppreisning til Bin Laden post mortem...
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 18 Apr 2007, 01:24

: Ikke en Whistleblower av 200 personer..

Veldig mange fløyteblåsere, er mitt inntrykk efter å ha fulgt med i amerikanske media over tid.

Men:

: Jeg skal dog si at ja, det virker underlig at Larry Silverstein sier at Pull
: it i sammenhengen det vises på filmen, men å hoppe fra det til å si
: at bygget ble sprengt og at NIST er med på en cover-up og at
: Bush gjorde det, det kaller jeg konspirasjonsteori og fanatisk..

Hva med de to TV-opptakene, det ene av Giuliani som evakuerer bygning 7 og det andre av brannmannskapene som dytter reporterne unna bygning 7 like før bygget kollapser. Giuliani sier på det ene opptaket og en av brannmannskapene sier på det andre opptaket - og uavhengig av hverandre - at "vi må vekk herfra, fordi det bygget kommer til å falle". (Om du ikke er kjent med disse opptakene, kan jeg grave frem linkene.)

Jeg synes det er både utrolig og en rekke andre ting hvis du efter all denne dokumentasjonen ikke erkjenner at bygg nr. 7 faktisk ble sprengt.

Glem nå for et øyeblikk Bush, Cheney og uenigheter om hvem som stod bak, men forsøk å konsentrer deg om dette ene momentet: Bygg nr. 7. Det er da ingen urimelig konklusjon - efter alt det materialet som foreligger - at dette bygget ble sprengt? Hvis du skal stå på at dette er en helt urimelig konklusjon, da gir jeg opp å diskutere med deg.

Jeg vil bare at du skal erkjenne at konklusjonen om at bygning nr 7 ble sprengt ikke er en urimelig konklusjon. Hører jeg en slik erkjennelse?
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Kryptomeus 18 Apr 2007, 04:05

Bilde
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Kryptomeus 18 Apr 2007, 04:20

Hva har vi på billedet over? Jeg ser en fyr med gult nebb, to plattføtter, som vralter når han går og som gakker.

- Det er en and. Nærmere bestemt, det er en and fra Disney Corporation.

Ja ikke sant? Jeg synes det ligner veldig på en and.

- Det er ikke en and. Det er en giraff.

Jeg synes nettopp du sa at det var en and?

- Nå må du huske på at her i branchen benytter vi en helt spesiell chargon. Når vi sier "and", så mener vi enkelte ganger "and", men andre ganger mener vi "giraff". I dette tilfellet mente jeg at dette var en tegning av en giraff.

Jeg synes du til og med sa at anden kom fra Disney?

- Det har jeg aldri sagt. Her har jeg en 680 siders rapport som er undertegnet både av Disney-konsernet og av borgermesteren i Andeby og i tillegg stemplet og notarisert av 200 ornitologer. Alle kommer de til samme konklusjon: Dette er en giraff. Og som kjent driver ikke Disney-konsernet med giraffer.

En giraff med gult nebb og plattføtter?

- Den hadde kledd seg ut. Den var på vei til karneval. Det er vel ikke fullstendig utenkelig? Må du tolke alt du kommer over i betydningen and? Er du ikke vel ensporet?

Jeg har faktisk ikke hørt om giraffer som kler seg ut som ender og går på karneval.

- Nå synes jeg du driver med mistenkeliggjørelse av uskyldige her. Dette minner om bokstavtro andefanatisme. Du har vel ikke en skjult agenda? Read my lips: Dette er en giraff. Fordi det har vært reist så mange spørsmål om denne giraffen, har jeg nå gitt WOS (World Ornitological Society) i oppdrag å utarbeide enda en rapport, som blir offentliggjort om ikke lenge. Den vil ta for seg alle disse andespekulasjonene og grundig gjøre rede for tradisjonene med giraffer som kler seg ut.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 18 Apr 2007, 08:03

Whistleblowere fra de 200 som har etterforsket saken selvfølgelig, ikke en og annen mediefiksert Tinfoil-hat party supporter..

Guilliani og en brannmann sier at bygget kommer til å falle, og det gjorde det visst... Ja, da må det ha blitt sprengt. Disse menneskene hadde timer før sett to mye større tårn kollapse, og ikke minst var på site og både så og hørte hva som skjedde med WTC7. De kan ha sett og hørt antydnigner til at bygget skulle falle uten at det trenger å gjøres til en omfattende konspirasjonsteori av den grunn.

Jeg skjønner at Kryptomeus ensidig vil fokusere på WTC7, for det er det hele teorien om sprenging bygger på nå, fordi det ser ut som det blir sprengt via kontrollert sprengning. Den samme teorien om spregning ble fremsatt om WTC 1 og 2 også, og det forundrer meg om ikke Kryptomeus også mener at disse ble sprengt, det tror jeg til og med ble fremsatt som teori. Det er ikke lenger noe spesielt fokus på wtc 1 og 2, trumfkortet er nå wtc7, hvis man kan så tvil om wtc7s kollaps følger rekken av argumenter som perler på en snor for at wtc 1 og 2 ble sprengt av CIA på ordre fra Cheney, med homing devices for fly i bygget osv..

Jeg mener at Kryptomeus og andre 911-Bush-did-it fanatikere har politiske motiver for å så tvil om hendelsen. De bygger opp en teori på mengder av circumenstantial evidence og kommer til en konklusjon som passer i forhold til det synet de har. Samtidig som man hendig avviser kontrollorganet NIST, som er de som faktisk har satt seg ned i 3+ år for å etterforske saken.

Selv om det politiske motivet er økt frihet for USA og verden så er jeg ikke med på denne konspirasjonsteorien, hvis ikke overveldende mengder bevis kan fremlegges.

Jeg avventer NIST sin endelige rapport om WTC7, de har spesifikt sett etter tegn på spregning akkurat pga. økt fokus på dette. Det fører til at hele diskusjonen blir, som jeg skrev pythonesque: Kryptomeus kan nå kontre med at NIST lyver og driver med cover-up, samt henvise til flere tvilsomme kilder via linker som må "graves opp". Som om ikke Kryptoemeus har alt liggendes bookmarka i egen mappe, så interessert som han/hun er.. :roll:

For å avslutte: "This isn't an argument!"

Mine 5 pund er brukt opp..
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg cain 18 Apr 2007, 08:54

Hvorfor satt daværende ISI-sjef Mahmoud Ahmad i møte med CIA før, under og etter 911? Det er bekreftet av FBI at han hadde overført $100,000 til Mohammed Atta.

En case blir i en rettsak ofte fremlagt og overbevisninger forseglet via circumstancial evidence. Hva er det egentlig som skal til? At dere med egne øyne ser Cheney pælme fly inn i bygninga?

Videre forteller det oss ingenting at USAs $30 milliarder etteretningsvesen ikke hadde noen anelse om det forestående angrepet til tross for at de ble advart hand over fist av over tretti internasjonale etteretningsinstanser, notably etteretningsvesenet i Russland, Tyskland og Israel..
Brukerens avatar
cain
 
Innlegg: 14
Registrert: 26 Nov 2006, 10:43

ForrigeNeste

Gå til Historie

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron