Debatten om Liberal/Liberalist

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Debatten om Liberal/Liberalist

Innlegg Jarle 21 Mai 2007, 22:20

http://www.aftenposten.no/meninger/kron ... 777471.ece

Debatten pågår og innlegg trykkes flere ganger i uken.

I dag hevdet Venstre i Aftenposten at det ikke finnes partier i Norge som forfekter LF-Liberalisme.

Noen som orker prøve å få et ord med i debatten?
Sist endret av Jarle den 21 Mai 2007, 22:49, endret 1 gang
No sacrifice. No conflict.
Jarle
 
Innlegg: 335
Registrert: 14 Jan 2004, 12:16

Re: Debetten om Liberal/Liberalist

Innlegg Per Anton Rønning 21 Mai 2007, 22:35

Jarle skrev:Noen som orker prøve å få et ord med i debatten?


DLF's sentralstyre kunne jo f.eks. oversendesende en lenke til DLF's program til rette vedkommende, og derigjennom påvise at påstanden er feil.
Samtidig kunne vedkommende bli anbefalt å følge med på DLF's nyhetskommentar for å se stillingtagen til konkrete saker.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Re: Debatten om Liberal/Liberalist

Innlegg Vegard Martinsen 22 Mai 2007, 06:53

Jarle skrev:http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1777471.ece

Debatten pågår og innlegg trykkes flere ganger i uken.

I dag hevdet Venstre i Aftenposten at det ikke finnes partier i Norge som forfekter LF-Liberalisme.

Noen som orker prøve å få et ord med i debatten?


Jeg sendte i går et svar til Aftenposten. Jeg har ennå ikke mottatt refusjonen, men det er vel bare et tidsspørsmål.

Når jeg har mottatt denne legger jeg innlegget ut her.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg ole martin andersen 22 Mai 2007, 13:43

Litt merkelig at Lars Svendesen har skrevet et såpass langt innlegg uten å utdype nærmere hvorfor begreper som "sosialliberalisme", "liberalkonservatisme" og "liberalkonservatisme" (den var ny for meg) er meningsløse.

Antar at Vegard behandler dette temaet nærmere.
ole martin andersen
 
Innlegg: 45
Registrert: 21 Mar 2007, 12:37

Innlegg Vegard Martinsen 22 Mai 2007, 19:25

ole martin andersen skrev: Litt merkelig at Lars Svendesen har skrevet et såpass langt innlegg uten å utdype nærmere hvorfor begreper som "sosialliberalisme", "liberalkonservatisme" og "liberalkonservatisme" (den var ny for meg) er meningsløse.


Vel, ja og nei til dette. Konservative er uklare på alt, så det er vel ikke overraskende at de er uklare også på dette.

Antar at Vegard behandler dette temaet nærmere.


Jeg skulle ønske at jeg hadde fått plass til dette.

Som nevnt over sendte jeg et svarinnlegg til Aftenposten. Jeg forsøkte naturlig nok å gjøre det så kort som mulig - jo kortere, jo større sannsynlighet for å få det inn.

Jeg fikk svar fra Aftenposten i dag: De ville trykke innlegge forutsatt at jeg kuttet det til 950 tegn inkludert mellomrom.

Det opprinnelige innlegget viste seg å være på ca 3200 tegn.

Jeg kuttet så godt jeg kunne, og sendte inn noe som var litt over 1000 tegn. Så får vi se om de tar det inn.

Når det har stått på trykk publiserer jeg begge innleggene her.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

P2

Innlegg Ola 23 Mai 2007, 13:39

Anbefaler programmet "Sånn er livet" på NRK P2 den 22.05 (NRKs nettradio).

Hører nå på Lysbakkens snakk om at sosialismens omfordeling skal sikre like MULIGHETER for alle... Spørs om han ikke egentlig snakker om likt RESULTAT?
Ola
 
Innlegg: 104
Registrert: 24 Jan 2007, 15:45
Bosted: Østlandet

Re: P2

Innlegg Per Anton Rønning 23 Mai 2007, 15:45

Ola skrev: Spørs om han ikke egentlig snakker om likt RESULTAT?


Han snakker om likt resultat. "Muligheter" betyr her muligheter til å forsyne seg av verdier andre har skapt uten å måtte stille opp med noen gjenytelse, ut over en stemme på Lysbakken ved neste valg, kanskje.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Martin Johansen 28 Mai 2007, 10:35

Kom aldri Vegards innlegg i Aftenposten?
Martin Johansen
 
Innlegg: 310
Registrert: 28 Des 2003, 01:52
Bosted: Oslo

Innlegg Vegard Martinsen 28 Mai 2007, 11:39

Martin Johansen skrev:Kom aldri Vegards innlegg i Aftenposten?


Det har ikke stått på trykk ennå. Men de bør få noen dager til på seg før vi trekker den slutning at det ble refusert.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Martin Johansen 31 Mai 2007, 08:28

I dag sto Vegards artikkel på trykk.

Gleder meg til å se om det kommer noen form for reaksjon.
Martin Johansen
 
Innlegg: 310
Registrert: 28 Des 2003, 01:52
Bosted: Oslo

Innlegg Vegard Martinsen 31 Mai 2007, 08:36

Martin Johansen skrev:I dag sto Vegards artikkel på trykk.

Gleder meg til å se om det kommer noen form for reaksjon.


Så vidt jeg kan se er det som står på trykk en forkortet versjon av den forkortede versjon jeg sendte inn.

Jeg legger mitt opprinnelig innlegg med et par kommentarer ut her senere i dag.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Vegard Martinsen 01 Jun 2007, 07:22

I de siste uker har det pågått en avisdiskusjon om begrepene liberal/liberalist (Aftenposten, Dagsavisen og Dagbladet har alle trykt innlegg i debatten). Diskusjonen startet etter at Civita arrangerte et møte om dette tema, og til dette møtet hadde Civita naturlig nok invitert Audun Lysbakken og Per Sandberg til å innlede.

Avisdebatten som fulgte har bekreftet det poeng at det vanlige i dag er ikke å se etter hva ord/begreper egentlig betyr og så å kun benytte det i denne betydningen, detr vanlige er å sette ord med positive konnotasjoner på egne synspunkter - f.eks er det slik at både den doktrinære sosialisten og SV-medlem Lysbakken og innvandringsmotstanderen og FrP-medlem Sandberg beskriver seg som "liberale".

"Liberal" er et ord med positive konnotasjoner, og de fleste deltagerne i debatten har klistret merkelappen "liberal" på seg selv.

Jeg sendte ikke inn noe innlegg i denne debatten, dette fordi alle de ca 35-40 siste innleggene jeg har sendt til avisene er blitt refusert.

Men 21/5 leste jeg følgende i et innleggskrevet av Civitas Lars Fr. H. Svendsen.

«... Hilde W. Nagell skriver 16. mai at skepsisen til "liberalist" skyldes at ordet brukes som en merkelapp på markedsfundamentalisme, og at betegnelsen «lyder som et ekko av 18-hundretallets laissez faire-politikk, som begrenset statens oppgaver til nattvekterstatens lov og orden». Hun har rett i at mange oppfatter det slik, men da er det på høy tid å rydde opp i begrepsbruken, fordi man reserverer betegnelsen for en ekstrem utgave av liberalismen som har svært få tilhengere.

...Ut fra en slik begrepsforståelse ville det ikke finnes et eneste "liberalistisk" parti i Norge - og Civita ville slett ikke være en "liberalistisk" organisasjon.»

Svendsen sier her at dersom man tolker «liberalist» til å betegne en som er tilhenger av å begrense statens oppgaver til nattvekterstatens lov og orden, så finnes det ikke et eneste liberalistisk parti i Norge.

Jeg ble noe overrasket over dette siden Svendsen må kjenne til DLF.

Jeg skrev da et innlegg som jeg sendte til Aftenposten samme dag Svendsens innlegg sto på trykk.

Et døgn etter fikk jeg svar fra Aftenposten: de vill trykke mitt innlegg dersom jeg forkortet det til 950 tegn inkludert mellomrom. Det opprinnelige innlegget var på ca 3200 tegn; de ville altså at jeg skulle forkorte det til mindre enn en tredjedel av opprinnelig lengde.

Nedenfor er gjengitt mitt første innlegg, den versjonen jeg forkortet, og den ytterligere forkortede versjonen som Aftenposten trykte 31/5. La meg skyte inn at det er mange hensyn å ta når man skal skrive et kort innlegg, og jeg forsøkte å legge hovedvekten på å presentere hva DLF står for og å gi en kort begrunnelse for dette.


Liberalismen
av Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet

De som følger med i norsk politikk ble nok noe overrasket da de 21/5 i Aftenposten leste Lars Fr. H. Svendsens påstand om at det ikke finnes noe liberalistisk parti i Norge. Det Liberale Folkepartiet er et konsekvent liberalistisk parti, og med denne rene liberalistiske profilen har det deltatt i de tre siste valg.

DLF er fullt ut tilhenger av at den enkelte skal ha all rett til å styre sitt eget liv, og at staten kun skal drive politi, rettsapparat og militært forsvar. Alt annet - skole, helsevesen pensjonsordninger, etc. - skal ifølge DLF drives av private. Som forutsetning for dette mener DLF at den enkelte skal ha full rett til å disponere sin inntekt, og skal kunne benytte sine penger slik han selv ønsker. Dette betyr at han skal kunne kjøpe tjenester innen skole, helse og pensjoner på et åpent marked.
Denne rene liberalismen står i skarp kontrast til dagens ordning som innebærer staten tar fra den enkelte opp til 70 % av det vedkommende tjener for så isteden å bruke pengene på de politikervalgte fellesløsningene. DLF mener at de store problemene innen dagens fellesløsinger, problemer som de store partiene i hver eneste valgkamp lover å løse, men aldri løser, kommer av at de er offentlige monopolløsninger, og at de mekanismer som sørger for at private tilbud utsatt for en konkurranse som stadig gjør tilbudene bedre, derved er satt ut av spill.

Svendsens artikkel var et innlegg i den skuffende debatten om hva det betyr å være liberal. Den som har lest innleggene kan ikke unngå å trekke den konklusjon at ifølge debattantene er "liberal" blitt et honnørord som alle forsøker å smykke seg med, og som nå et blitt så vagt og åpent at alle kan pynte seg med det, inkludert folk i både SV og FrP.

Bokmålsorboka definerer «liberal» som «frisinnet, fordomsfri; overbærende, tolerant» - og dette er en beskrivelse som i dag passer på ganske mange. Men Bokmålsordboka tar også med følgende: En som er liberal er «tilhenger av politisk, økonomisk liberalisme». Tidligere var disse to betydningene sammenfallende, men nå er det blitt et skille mellom dem, og da er det hensiktsmessig å benytte to forskjellige ord: En som er frisinnet og fordomsfri og som tar den politiske konsekvensen av dette er ikke bare liberal, han er også liberalist!

Når man er klar over dette skillet blir debatten mer interessant. Hvordan er den politiske liberalisme som liberalistene er tilhengere av? Jeg vi si at politisk liberalisme innebærer stor grad av individuell frihet. Og dette er noe vi ikke har i Norge i dag. Enhver som driver verdiskapning er bastet og bundet av et enormt antall lover, regler og forordninger, og ikke bare det, det er store restriksjoner på salg av alt fra medisiner til kosttilskudd, det er store avgifter på det meste av det vi kjøper, osv. Også mht livsutfoldelse er det store begrensinger: røykelov, vinmonopol, den strenge lovgivingen mht rusmidler. Og snart kommer vel forbud mot salg av sex og forbud mot oppsetting av spilleautomater.

Enhver avisleser vet at de store partiene er stort sett enige om den politikken som føres, de er alle motstandere av individuell frihet på disse områdene.

Svendsen er faktisk inne på samme poeng i et tidligere innlegg (8/5), hvor han avsluttet som følger: « ... hvis begrepet [liberal] forstås så bredt at så å si alle politiske partier kan hevde å være liberale, er det i realiteten tømt for mening. Eller det kan også bety at alle partier i øyeblikket har klumpet seg så tett sammen i et udifferensiert sentrum at det ikke er begrepet «liberal», men snarere partipolitikken som er blitt mer eller mindre meningsløs.»

Vi er enige i det Svendsen antyder her: den partipolitikken som drives av stortingspartiene er i stor grad meningsløs. Heldigvis finnes det da et parti for de som ikke ønsker å stemme på de partiene som alle vil ha høye skatter, statlige løsninger på alle områder, og et samfunn preget av en stadig redusert individuell frihet og en derav følgende stadig reduksjon av den enkeltes ansvar for eget liv. De som ikke vil ha dette, men vil ha individuell frihet og individuelt ansvar, kan stemme på det liberale og liberalistiske DLF.


Den forkortede versjonen ble slik:

Liberalismen
Av Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet

21/5 påsto Lars Svendsen i et innlegg at det ikke finnes noe liberalistisk parti i Norge. Men Det Liberale Folkepartiet er et konsekvent liberalistisk parti.

DLF mener at hvert individ skal ha rett til å styre sitt eget liv, og at staten kun skal drive politi, rettsapparat og det militære. Som forutsetning for dette mener DLF at den enkelte skal ha full rett til å disponere sin inntekt; han skal kunne benytte sine penger slik han selv ønsker og fritt kunne kjøpe tjenester innen skole, helse, pensjoner, etc. på det åpne marked. Denne rene liberalismen er i skarp kontrast til dagens ordning som støttes av alle de andre partiene, og som innebærer staten tar fra den enkelte opp til 70 % av det vedkommende tjener for å bruke pengene på politikervalgte løsninger.

Utgangspunktet for debatten var begrepet "liberal", og vi er enige i et poeng Svendsen tok opp i et tidligere innlegg: begrepet liberal forstås så bredt at så å si alle politiske partier kan hevde å være liberale, og det er i realiteten tømt for mening. Alle partier har klumpet seg tett sammen i et udifferensiert sentrum, og partipolitikken er blitt mer eller mindre meningsløs. Dette beskriver korrekt alle partiene - unntatt DLF.

og her er den versjonen Aftenposten trykte 31/5:


Jo, Norge har et liberalistisk parti

21/5 påsto Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten at det ikke finnes noe liberalistisk parti i Norge. Men Det Liberale Folkepartiet er et konsekvent liberalistisk parti.

DLF mener at hvert individ skal ha rett til å styre sitt eget liv, og at staten kun skal drive politi, rettsapparat og det militære.

Det forutsetter at den enkelte skal ha full rett til å disponere sin inntekt; han skal kunne benytte sine penger slik han selv ønsker og fritt kunne kjøpe tjenester innen skole, helse, pensjoner, etc. på det åpne marked. Denne rene liberalismen står i skarp kontrast til dagens ordning, som støttes av alle de andre partiene, og som innebærer staten tar fra den enkelte opp til 70 % av det vedkommende tjener for å bruke pengene på politikervalgte løsninger.
Av Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Kapitalix 01 Jun 2007, 08:01

Forsideteksten 01 juni 07 skrev:Tidligere var disse to betydningene sammenfallende, men nå er det blitt et skille mellom dem, og da er det hensiktsmessig å benytte to forskjellige ord...


Er det da kanskje på tide å endre navnet på partiet?

Hva er forresten det offisielle engelske navnet på DLF?
(I USA er det stor forskjell på "liberal" og "libertarian".)
Brukerens avatar
Kapitalix
 
Innlegg: 65
Registrert: 12 Sep 2006, 12:54
Bosted: Utlandet

Innlegg Vegard Martinsen 01 Jun 2007, 08:32

Kapitalix skrev:
Forsideteksten 01 juni 07 skrev:Tidligere var disse to betydningene sammenfallende, men nå er det blitt et skille mellom dem, og da er det hensiktsmessig å benytte to forskjellige ord...


Er det da kanskje på tide å endre navnet på partiet?


Navn blir innarbeidet over tid, og det å skifte navn vil føre til store kommunikasjonsvansker og misforståelser. Det er langt enklere å beholde det navnet vi har. Men dersom vi skulle starte et parti i dag ville vi nok ha valgt et annet navn.

Navnet har også det gode poenget at vi som er liberalister også er liberale.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Amund Farberg 01 Jun 2007, 08:54

Hehe. Det Liberalistiske Frihetspartiet, kanskje? Da fikk man tilogmed beholde navneforkortelsen DLF. :P

Kapitalix skrev:I USA er det stor forskjell på "liberal" og "libertarian".

Correct me if I'm wrong, men "libertarian" betyr vel mye det samme i Statene som libertarianer betyr her til lands. "Liberal" i USA, derimot, betegner dessverre venstrefløyen etter at Demokratene kuppet begrepet under F.D. Roosevelt. Før dette betegnet utrykket "liberalism" det som i dag kalles "classical liberalism" (som er mye det samme som vi kaller liberalisme).
That government is best which governs least.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Neste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester

cron