DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg antipsykopaten 03 Mar 2005, 20:55

Fri innvandring er noe ekte liberalister, per definisjon, er for. Det propaganderes av superliberalistene så vel som opportunistliberalistene (raddisene, rødfascistene). Superliberalistene er teoretisk konsekvente da de ønsker laissez-faire kapitalisme hvilket betyr at ingen velferdsordninger venter arbeidssøkende innvandrere. Hvordan dette skulle kunne fungere i praksis med tusenvis av tiggere på Karl Johan, som de altruistiske bandittene og deres hærskarer med bekvemmeligempatiske luddere ville krokodilletåre elver for, vites ikke. Ingen problemer derimot å forstå rødfascistene og deres resirkulerte marxistiske postmodernister, de vil ha klienter og stemmekveg som gir stillinger posisjoner og makt.

Fri innvandring til et velferdsamfunn betyr konfiskering av de opprinnelige beboernes eiendom hvilket passer opportunistliberalistene utmerket, og hvilket superliberalistene aldri vil diskutere?

Opportunistliberalistene skal man ikke diskutere med, men kunne det være mulig å få en superliberalist i tale der han først leser inspirasjonen til dette innlegget:

Et liberalistisk argument imod indvandring

Hva mener DLF med "Avvikle restriksjoner på innvandring"?
Hvordan i huleste skulle det kunne skje i et velferdsamfunn?
Skal velferdstaten først bryte sammen ved å ha fri innvandring for deretter å tro at laissez-faire-kapitalisme følger deretter?
Kan ikke DLF like gjerne tro på julenissen?

Edvin Vik
www.antipsykopat.org
antipsykopaten
 
Innlegg: 10
Registrert: 03 Mar 2005, 20:39

Innlegg Staten 03 Mar 2005, 21:03

Jeg snakker bare for meg selv, men jeg tror ikke det jeg sier er veldig langt unna det DLF mener, og hvis det er det, kommer det vel noen reaksjoner.

Slik jeg har forstått det, vil DLF legge opp til et samfunn hvor fri innvandring er mulig, og i dagens situasjon ikke gå inn for fri innvandring, rett og slett på grunn av de universalistiske velferdstilbudene, og man er også imot innvandring av kriminelle.
Staten
 
Innlegg: 91
Registrert: 13 Okt 2003, 11:58

Innlegg FiskePinna 03 Mar 2005, 22:49

antispykopaten skrev:Hva mener DLF med "Avvikle restriksjoner på innvandring"?
Er ikke DLF'er men la meg prøve; Fri innvandring?
Hvordan i huleste skulle det kunne skje i et velferdsamfunn?
Det er ingen motsetning mellom velferdssamfunnet og fri innvandring. Se f.eks på USA, som årlig tar inn over 5 millioner fattige latinamerikanere. BNP og velstanden vokser allikevel.
En velferdsSTAT og fri innvandring kan derimot ikke kombineres. Derfor bør velferdsstaten legges ned før en åpner for fri invandring.

Nå all eiendom er privatisert kan ikke innvandrere og tiggere oppholde seg på steder de er uønsket, som f.eks all gater og parker - da disse er på private hender. En forutsetning for at man i det hele tatt får komme inn i landet må jo være at en kan betale for retten til å passere annen mans eiendom, og resulatet vil være at arbeidssky innvandrere som ikke har økonomiske motiver vil havne i en altruistisk stat som f.eks Sverige istedenfor Norge.

Skal velferdstaten først bryte sammen ved å ha fri innvandring for deretter å tro at laissez-faire-kapitalisme følger deretter?
Velferdsstaten skal avvikles over tid, la oss si 4-5 dager. Da får alle de 1,2 millioner offentlige ansatte inkl statsministeren tid til å se seg om etter en ikke-parasiterende jobb :D
Kan ikke DLF like gjerne tro på julenissen?
Å tro på julenissen er urasjonelt og dermed umoralsk. Videre er finnes det ikke noe sånt som en "free lunsj", det er det bare sosialister som tror. Julenissen er en luring tyske handlesmenn har funnet opp for å lure den dumme arbeiderklasssen til å handle mer til barna sine rundt midtvinters.
Fri Fart For Feite Førtiåringer
FiskePinna
 
Innlegg: 1
Registrert: 03 Mar 2005, 22:40

Re: DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg Per Anton Rønning 04 Mar 2005, 09:04

antipsykopaten skrev:Hva mener DLF med "Avvikle restriksjoner på innvandring"?

Dette må sees i sammenheng med punktet
"Avvikle støtteordninger til særgrupper"

Innvandrere blir også etter DLF's syn behandlet som en særgruppe, men dette vil DLF ha slutt på.

DLF vil avvikle velferdsstaten da denne er umoralsk. Den forutsetter at
den enkelte først og fremst må leve for andres del, og arbeide for andres del.

Dette ser man gjennom et totalt skattetrykk på 70% pluss en vrimmel av div. ulover som dikterter individuell adferd. Rasismelovgivningen er et typisk eksempel, her har venstresiden gjort rasisme til et irrasjonelt samrørebegrep slik at det avviker sterkt fra sin opprinnelige betydning.

DLF mener at man først oppnår et moralsk samfunn når mennesket tillates å leve og arbeide for sin egen del. Dette innebærer ikke at man ikke skal
kunne stille opp for andre når det trengs, men poenget er at dette vil være frivillig, og ikke basert på altruitiske tvang.

Min oppfatning av dagens innvandringspolitikk (vi har innvandringsstopp) er at denne er motivert nettopp ut fra hensynet til velferdsstatens finansiering. Alle som vil forholde seg til virkeligheten ser at velferdsstaten i dag er nærmest bankerott, staten f.eks. har opparbeidet pensjonsforpliktelser av ufattelig størrelse, og man må være sterk optimist for å tro at denne forpliktelsen
noensinne vil bli innfridd slik den i dag står.
Derfor kan man ikke tillate ubegrenset innvandring. Norske velferdsytelser
virker selvsagt forlokkende på mennesker med parasittisk innstilling,
så det er nok riktig å forvente en god del velferdsturisme til Norge om
grensene ble åpnet. Men dette problemet har en relativt enkel løsning allikevel:
Dersom man åpnet velferdsstatens grenser men satte en restriksjon på at man må ha bodd og arbeidet i landet i et vist antall år før man kvalifiserer til velferdsytelser, vil det neppe oppstå velferdsturisme. Velferdsturister
kommer til landet, tar kanskje strøjobber, og så finner man en velvillig lege som kan hjelpe tll med å få uføretrygd. Så går man på sosialkontoret
for å få tilskudd til leilighet, husleie osv. Personlig kjenner jeg til noen hårreisende eksempler på dette, og jeg er sterkt imot at slikt skal være mulig. Dersom det klargjøres fra dag en at man gjerne må komme til Norge for å søke lykken, og at man må dokumentere at man har nok midler slik at man ikke risikerer å ligge staten til byrde, skulle det da være
noe i veien for å slippe folk inn? Dersom velferdsturisme ikke er mulig,
vil heller ikke velferdsturistene komme.

Altruistene i de andre partiene vil selvsagt bli sterkt provosert av
en ide som denne, da deres egen ide er at man først og fremst skal leve for andre, og da særlig slike som kan klassifiseres inn i en eller annen svak gruppe.
DLF derimot ser hen til USA, da USA ble til. Da ankom man Ellis Island,
ble ønsket velkommen til Amerika, og så: Lykke til ! Der fantes ikke noe
trygdekontor man kunne oppsøke for å få dekket automaitske rettigheter
som oppsto som følge av at man satte foten på amerikansk jord.
Dette er den store forskjellen, og det er dette DLF tenker på med "fri innvandring": Værsågod, kom hit og søk lykken. men om du mislykkes er det ditt problem, ikke vårt.

Forresten: Hva er en opportunistliberalist, og hva er en superliberalist?
Her er det noen begreper som krever avklaring. I DLF opererer vi ikke
med adjektiver foran liberalist.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Jarle 04 Mar 2005, 10:00

Jeg er enig i det som sies av Staten:

FØRST må samfunnet gjennom en transformasjon i samsvar med kapitalismen.

DERETTER kan restriksjoner på innvandring oppheves.

Alt annet er selvmord.

For arbeidsinnvandrere er jeg forsåvidt enig med PAR:

Dersom alle støtteordninger for innvandrere bortfaller, evt med krav om 10 års arbeid før velferdsgoder tilfaller, kan restriksjoner på denne type innvandring reduseres drastisk. Men...jeg vet ikke,...med dagens kriminal- og narkotikapolitikk...Gud Hjelpe Oss...! :(


Egentlig mener jeg nok at samfunnsmålet (det semi-kapitalistiske) må nås først før innvandringspolitikken kan settes til verks.
No sacrifice. No conflict.
Jarle
 
Innlegg: 335
Registrert: 14 Jan 2004, 12:16

Fri innvandring

Innlegg Vegard Martinsen 04 Mar 2005, 11:26

Det som står på vår hjemmeside (til venstre, øverst) er følgende:

"DLF vil arbeide for å"

og stå står en rekke punkter:

"-Redusere skatte- og avgiftsnivået

-Øke frihandelen

-Forenkle lovverket

-Avvikle byråkrati og skjemavelde

-Avvikle støtte- ordninger til næringslivet

-Avvikle støtte- ordninger til særgrupper

-Avvikle restriksjoner på innvandring

-Avvikle verneplikten

-Avvikle statskirken og monarkiet

-Legalisere narkotika"

Det står altså at vi vil arbeide for å avvikle restriksjoner på innvandring. Dette er altså ett av flere punkter, og disse punktene hører sammen, som PAR har påpekt.

Ingen DLFer er uenig i dette.

Edvin Vik skrev:
Hva mener DLF med "Avvikle restriksjoner på innvandring"? Hvordan i huleste skulle det kunne skje i et velferdsamfunn?


Vik mener antagelig "velferdsstat" - en velferdsstat er et økonomisk system hvor staten tar seg av velferden, dvs. hvor staten beslaglegger mesteparten av det folk tjener og så deler ut "gratis" skole, helsetjenester, sosialhjelp, etc.

At det er enorme problemer forbundet med å ha fri innvandring til en velferdsstat er opplagt, det er derfor vi nå har en innvandringstopp (og vi vet jo hvordan den fungerer).

Men fri innvandring til et fritt samfunn hvor det ikke er noen statlige støtteordninger, hvor det er en rasjonell kriminalpolitikk, hvor tvilsomme miljøer overvåkes, etc., vil være et stort gode.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Per Anton Rønning 05 Mar 2005, 11:41

Apropos velferdsturisme ....
http://www.document.no/weblogg/#007044

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Re: DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg hood 19 Mar 2005, 13:34

antipsykopaten skrev:Superliberalistene er teoretisk konsekvente da de ønsker laissez-faire kapitalisme hvilket betyr at ingen velferdsordninger venter arbeidssøkende innvandrere. Hvordan dette skulle kunne fungere i praksis med tusenvis av tiggere på Karl Johan, som de altruistiske bandittene og deres hærskarer med bekvemmeligempatiske luddere ville krokodilletåre elver for, vites ikke.


Svalbard har fri innvandring[*] uten at det har gitt noen strøm av innvandrere, tvert imot har jeg sett eksempler på blindpassasjerer som har havnet på Svalbard som har dratt derfra tiltross for at de kunne bli.

* Fri innvandring gitt at du finner deg noe å leve av. Å leve på trygdekontoret er altså ikke no e alternativ.
hood
 
Innlegg: 51
Registrert: 26 Mar 2004, 16:20

Innlegg Roar 30 Apr 2005, 12:20

* Fri innvandring gitt at du finner deg noe å leve av. Å leve på trygdekontoret er altså ikke no e alternativ.


Helt enig, en måte gradvis å avvikle restriksjoner på innvandring kan være og innføre en sveitsisk modell, som åpner for "fri arbeidsinnvandring" eller såkalte "gjestearbeidere".

For personer som ønsker å bosette seg på mer permanent basis fra området utenfor EU, altså innvilges norsk statsborgerskap kan det åpnes for følgende krav:

1 ) Personen skal være økonomisk selvtilstrekkelig, og istand til å forsørge seg selv.

2 ) Personen skal ikke ha noen alvorlige smittsomme sykdommer, heller ei alvorlige sinnslidelser.

3 ) Personen skal ikke ha et kriminelt rulleblad.

4 ) Personen skal vise at han annerkjenner gjeldende lover og institusjonelle spilleregler (f.eks. ved bruk av løgndetektor).

5 ) Personen skal beherske norsk eller engelsk.

6 ) Personen må selv dekke saksbehandlingskostnader knyttet til folkeregistreringen.

7 ) Personen må i tillegg betale et bosetningsgebyr på 750 000, - NOK.

8 ) Familiegjenforening bør kun omfatte den aller nærmeste familie, dette da gitt norsk familieforståelse.

9 ) Evt. ektefelle vil få innvilget norsk statsborgerskap etter f.eks. 3 - 5 år.

Disse kravene tror jeg vil både løse problemet knyttet til velferdsturisme, og samtidig åpne for en mer liberal innvandringspolitikk.

Noen betraktninger?
MVH

Roar

"The defining features of friendship that are found in friendships to one's neighbours would seem to be derived from features of friendship towards oneself". Aristoteles EN: 9-4-30
Roar
 
Innlegg: 378
Registrert: 01 Okt 2003, 20:35

Re: DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg dassrull 14 Des 2009, 13:28

Per Anton Rønning skrev:totalt skattetrykk på 70%


Kilde på dette?
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

Re: DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg Fettsnerk 14 Des 2009, 14:04

Fettsnerk
 
Innlegg: 98
Registrert: 13 Feb 2007, 14:54
Bosted: Trondheim

Re: DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg Vegard Martinsen 14 Des 2009, 16:48

dassrull skrev:
Per Anton Rønning skrev:totalt skattetrykk på 70%


Kilde på dette?


Tallet er mye brukt, bla. her: http://www.bt.no/na24/Takk-for-lommerus ... 99327.html
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg Skatteflyktning 09 Jan 2010, 03:16

Per Anton Rønning skrev:totalt skattetrykk på 70%


Derfor er jeg mer opptatt av fri utvandring enn fri innvandring :D

PS ble nektet utflytting naar jeg flyttet ut saa jeg staar fortsatt i det norske folkeregisteret. (0 inntekt og 0 formue)
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: DLFs program: Avvikle restriksjoner på innvandring

Innlegg Vegard Martinsen 09 Jan 2010, 08:54

Skatteflyktning skrev: Derfor er jeg mer opptatt av fri utvandring enn fri innvandring


Godt poeng.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07


Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 4 gjester

cron