Anarkokapitalisme

Diskusjon om andre ideologier, slik som sosialdemokrati, sosialisme og konservatisme.

Re: Re:

Innlegg gyggetummi 08 Jun 2010, 18:55

Skatteflyktning skrev:Enten er man for Staten dvs Statist, eller saa er man imot Staten (anser at staten er skadelig per se), dvs Anarkist. Dette innebaerer ikke at man ikke har en felles lov, hvilket man hadde paa Island/Irland (uskrevet), men at der ikke er et statsmonopol paa bruk av vold innen ett visst omraade.


Man har ingen felles lov uten at denne blir opprettholdt av en stat.

Iblandt Anarkister er der litt forskjellige meninger om hvordan man skal organisere seg etter aa ha blitt kvitt Staten som der fins innen Statist-gruppen, og der er mange (de fleste) som oensker aa forme de kommunistiske paradis paa jord og andre det Kapitalistiske Paradis.


Hvis du hadde kommet til makta og opphevet staten i dette øyeblikk, ville det ikke tatt lang tid før noen hadde dannet en ny stat.

Selv om der er uenighet om virkemidlene er der stort sett enighet om "non-agression principle", dvs du kan ikke initiere vold mot andre.


Blant anarkistene er det kun anarkokapitalistene som mener dette. Anarkokommunister respeterer ikke eiendomsretten.
gyggetummi
 
Innlegg: 82
Registrert: 04 Jun 2010, 09:36

Re: Re:

Innlegg Rounin 08 Jun 2010, 18:57

Skatteflyktning skrev:Tror problemet dere har med dette er at dere forsvarer dagens praksis med at forbrytelser er imot samfunnet/felleskapet/staten, og ikke mot det individuelle ofret.

Vi anser at forbrytelser begaas mot indivder og ikke mot det abstrake kollektive. Derved er det individet som har rett til erstatning/hevn, ikke felleskapet/staten.

Her har Skatteflyktning et forklaringsproblem. For et drap er jo først og fremst en forbrytelse mot det individet som blir drept, og kun sekundært mot dennes pårørende. Den drepte kan selvsagt ikke kreve erstatning, både fordi livet er uerstattelig, og fordi vedkommende jo er død. Dersom den drepte ikke hadde noen pårørende, skulle jo da morderen kunne gå fri, og personer uten pårørende ville stått uten rettsbeskyttelse, hvis ikke for Skatteflyktnings hendige unntak for "ueid eiendom", som et drept menneske tydeligvis er. Enda grovere er det at personer som står i fare for å bli drept av, eller bli drept med sanksjon fra, sine egne pårørende, står fullstendig uten rettsvern, da intet levende menneske kan hevde seg å være krenket når udåden er utført.

Men en person som dreper utgjør en trussel mot alle menneskene rundt seg, og denne trusselen har de rett til å besvare. Videre underkjenner en person som dreper sitt offers rett til å leve, og kan dermed ikke påberope seg denne retten selv, men må finne seg i å være hengitt omgivelsenes nåde.
Sist endret av Rounin den 08 Jun 2010, 19:10, endret 2 ganger.
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Re:

Innlegg Skatteflyktning 08 Jun 2010, 19:05

Rounin skrev:Her trodde jeg gyggetummi tok feil, for dette standpunktet er åpenbart uholdbart. Et individs rett til å leve kan ikke bero på en sanksjon fra individets pårørende, hvordan man nå definerer "pårørende". Hadde samfunnet vært organisert slik, kunne familier fritt leid inn leiemordere for å utføre æresdrap, ran m.m. av sine egne, for så å "tilgi" forbrytelsen i det den var begått. Som et minimumskrav måtte en slik tilgivelse foreligge fra alle gjenværende rasjonelle vesener som drapsmannen realistisk kunne ha mulighet til å komme i kontakt med i løpet av sin levetid, og dermed snakker vi minst om alle mennesker på jorden. Man kan ikke på bakgrunn av en familierelasjon tillate ett individ å retroaktivt sanksjonere drap på et annet.


Individet kan foer sin doed ta ut en forsikring med ett beskyttelsesselskap/forsikringselskap/advokat for aa gi anklageretten til dette/denne med den kondisjon at morderen finnes (etterforskning) og doeds-straff soekes (tilgivelse kontraktmessig eksludert). Hvis du ikke stoler paa familyen er det nok best aa ta ut en slik forsikring/avtale. Din Familie arver din "sak" mot forbryteren fra deg om du ikke disponerer dine ting paa annen maate.

Ikke noedvendig aa spoerre hele verdens befolkning om tilgivelse er OK.


6. Private beskyttelsesfirmaer gjelder kun for de som betaler, og du står fritt til å velge ditt eget beskyttelsesfirma. Staten sier "vi skal være det eneste beskyttelsesfirmaet, og du for ikke lov til å betale for andre tjenestter uten å forlate landet".


Du burde ogsaa staa fritt til aa velge aa beskytte deg selv. (Dvs ikke bli tviunget til aa leie inn hjelp, paa samme maate du ikke er tvunget til aa leie inn vaskehjelp idag)

Kode: Merk alt
Jo, men hvis alle følger samme rettighetsteori, og hvis alle slike fimaer samarbeider hvis det skulle oppstå en konflikt mellom kunder fra to firmaer, vil resultatet bli det samme.
Det er godt sagt. Et samfunn son konsekvent håndhever et sett med prinsipper har jo i realiteten en stat.


Ja, det ville vaere en anarkistisk stat


For å sette det på spissen, kan man jo også analysere dagens samfunn som et anarki, hvor nasjonalstatene er de jevnt over sterkeste grupperingene. Man kan dermed spørre seg hva som ifølge anarkismen skulle vært annerledes.

Internasjonalt sett er der anarki i verden idag, siden der ikke er EN verdensregjering (enda)
Hva burde vaere anderledes er vel ganske klart.
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Re:

Innlegg gyggetummi 08 Jun 2010, 19:10

Alle har rett til å beskytte seg mot mordere, enten de er familiemedlemmer eller ikke.

Du burde ogsaa staa fritt til aa velge aa beskytte deg selv. (Dvs ikke bli tviunget til aa leie inn hjelp, paa samme maate du ikke er tvunget til aa leie inn vaskehjelp idag)


Du har lov til å beskytte deg selv, det eneste du ikke har lov til er å eie militært utstyr som truer rettsstaten.
gyggetummi
 
Innlegg: 82
Registrert: 04 Jun 2010, 09:36

Re: Re:

Innlegg Skatteflyktning 08 Jun 2010, 19:16

gyggetummi skrev:
Man har ingen felles lov uten at denne blir opprettholdt av en stat.


Dette er ikke riktig. Les opp om Island.

gyggetummi skrev:Hvis du hadde kommet til makta og opphevet staten i dette øyeblikk, ville det ikke tatt lang tid før noen hadde dannet en ny stat.


Because you may in the future be enslaved again, you should not rise up today and throw off your chains and live in liberty for as long as you can maintain your freedom.

gyggetummi skrev:
Selv om der er uenighet om virkemidlene er der stort sett enighet om "non-agression principle", dvs du kan ikke initiere vold mot andre.


Blant anarkistene er det kun anarkokapitalistene som mener dette. Anarkokommunister respeterer ikke eiendomsretten.


Konsekvensen av "non-initiation of violence" (som de fleste er enig om) er i praksis at eiendom respekteres, baade av Kapitalister (mht Kommunistisk/Kollektiv eiendom) som av Kommunistene (mht Kapitalistisk eiendom)
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Re:

Innlegg Rounin 08 Jun 2010, 19:17

Skatteflyktning skrev:Individet kan foer sin doed ta ut en forsikring med ett beskyttelsesselskap/forsikringselskap/advokat for aa gi anklageretten til dette/denne med den kondisjon at morderen finnes (etterforskning) og doeds-straff soekes (tilgivelse kontraktmessig eksludert). Hvis du ikke stoler paa familyen er det nok best aa ta ut en slik forsikring/avtale. Din Familie arver din "sak" mot forbryteren fra deg om du ikke disponerer dine ting paa annen maate.

Den var fiffig, men det bør være unødvendig å tegne en forsikring mot å bli drept for å være sikret retten til liv. Interessen av å leve er universell nok til å rettferdiggjøre en deklaratorisk lov.

Skatteflyktning skrev:Ikke noedvendig aa spoerre hele verdens befolkning om tilgivelse er OK.

Se min påfølgende kommentar angående dette:
Rounin skrev:Men en person som dreper utgjør en trussel mot alle menneskene rundt seg, og denne trusselen har de rett til å besvare. Videre underkjenner en person som dreper sitt offers rett til å leve, og kan dermed ikke påberope seg denne retten selv, men må finne seg i å være hengitt omgivelsenes nåde.


Skatteflyktning skrev:
For å sette det på spissen, kan man jo også analysere dagens samfunn som et anarki, hvor nasjonalstatene er de jevnt over sterkeste grupperingene. Man kan dermed spørre seg hva som ifølge anarkismen skulle vært annerledes.

Internasjonalt sett er der anarki i verden idag, siden der ikke er EN verdensregjering (enda)

Også nasjonalt sett. Enhver står jo fritt til å opprette rivaliserende grupper til Kongeriket Norge. Dermed ville prinsippet også gjelde dersom det fantes én verdensregjering, og staten dermed omfattet hele verden. Hvordan er dagens verden da forskjellig fra verden under anarkisme? Anarkismen beskriver jo bare den mekanismen som underligger enhver form for samfunn.

Skatteflyktning skrev:Hva burde vaere anderledes er vel ganske klart.

Humour me.
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Re:

Innlegg gyggetummi 08 Jun 2010, 19:24

Because you may in the future be enslaved again, you should not rise up today and throw off your chains and live in liberty for as long as you can maintain your freedom.


Er et par dagers total frihet verdt å leve i et helvetessamfunn resten av livet? Da foretrekker jeg heller å leve i et 99,9% liberalistisk samfunn.

Konsekvensen av "non-initiation of violence" (som de fleste er enig om) er i praksis at eiendom respekteres, baade av Kapitalister (mht Kommunistisk/Kollektiv eiendom) som av Kommunistene (mht Kapitalistisk eiendom)


Anarkokommunister og anarkososialister er ikke enige i ikkevoldsprinsippet. Dessuten ignorerer du alle de andre voldelige gruppene i samfunnet, som sosialdemokrater, konservative, statist-sosialister, sosialliberale og andre, som vil ødelegge alt som finnes av frihet på kort tid.
gyggetummi
 
Innlegg: 82
Registrert: 04 Jun 2010, 09:36

Re: Re:

Innlegg Rounin 08 Jun 2010, 19:31

gyggetummi skrev:Anarkokommunister og anarkososialister er ikke enige i ikkevoldsprinsippet. Dessuten ignorerer du alle de andre voldelige gruppene i samfunnet, som sosialdemokrater, konservative, statist-sosialister, sosialliberale og andre, som vil ødelegge alt som finnes av frihet på kort tid.

Jeg fikk en lang forklaring av anarkokommunismen en gang – eller i det minste mener jeg det, for vedkommende betegnet seg selv bare som kommunist – av en bekjent, og vedkommende, vel vitende om at jeg er liberalist, var nøye med å understreke at han motsatte seg all form for tvang. Forskjellen lå snarere i at i å beskytte sin eiendom etter hans syn var en form for tvang, da han jo ikke anerkjente eiendomsrett i utgangspunktet. Så det er nok mest korrekt å si at forskjellen ligger i synet på eiendomsrett.
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Re:

Innlegg Skatteflyktning 08 Jun 2010, 19:34

Rounin skrev:Her har Skatteflyktning et forklaringsproblem. For et drap er jo først og fremst en forbrytelse mot det individet som blir drept, og kun sekundært mot dennes pårørende.


Beklager hvis jeg ikke har vaert klar nok. Forbrytelsen er KUN mot den drepte, ikke mot paaroerende. De paaroerende arver saken/kravet mot morderen, med mindre den drepte har gjort andre disponeringer. Hvis der er ingen paaroerende er saken/kravet ueid eiendom.

Rounin skrev:Den drepte kan selvsagt ikke kreve erstatning, både fordi livet er uerstattelig, og fordi vedkommende jo er død. Dersom den drepte ikke hadde noen pårørende, skulle jo da morderen kunne gå fri, og personer uten pårørende ville stått uten rettsbeskyttelse, hvis ikke for Skatteflyktnings hendige unntak for "ueid eiendom", som et drept menneske tydeligvis er. Enda grovere er det at personer som står i fare for å bli drept av, eller bli drept med sanksjon fra, sine egne pårørende, står fullstendig uten rettsvern, da intet levende menneske kan hevde seg å være krenket når udåden er utført.


Se over om beskyttelse mot sin familie. No problem :D

Rounin skrev:Men en person som dreper utgjør en trussel mot alle menneskene rundt seg, og denne trusselen har de rett til å besvare.Mordere utgjoer som oftest bare en "trussel" i gjerningsoyeblikket, massemordere er en utrolig liten % av morder-befolkningen.


Rounin skrev:Videre underkjenner en person som dreper sitt offers rett til å leve, og kan dermed ikke påberope seg denne retten selv, men må finne seg i å være hengitt omgivelsenes nåde.


Ja, sjekk Island igjen. Fritt vilt (etter dom)
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Re:

Innlegg gyggetummi 08 Jun 2010, 19:35

Rounin skrev:
gyggetummi skrev:Anarkokommunister og anarkososialister er ikke enige i ikkevoldsprinsippet. Dessuten ignorerer du alle de andre voldelige gruppene i samfunnet, som sosialdemokrater, konservative, statist-sosialister, sosialliberale og andre, som vil ødelegge alt som finnes av frihet på kort tid.

Jeg fikk en lang forklaring av anarkokommunismen en gang – eller i det minste mener jeg det, for vedkommende betegnet seg selv bare som kommunist – av en bekjent, og vedkommende, vel vitende om at jeg er liberalist, var nøye med å understreke at han motsatte seg all form for tvang. Forskjellen lå snarere i at i å beskytte sin eiendom etter hans syn var en form for tvang, da han jo ikke anerkjente eiendomsrett i utgangspunktet. Så det er nok mest korrekt å si at forskjellen ligger i synet på eiendomsrett.


Dette blir jo det samme som en voldtektsmann som hevder han er tilhenger av ikkevoldsprinsippet, men at han ikke deler kvinners syn på eiendomsretten over egen kropp.
gyggetummi
 
Innlegg: 82
Registrert: 04 Jun 2010, 09:36

Re: Re:

Innlegg gyggetummi 08 Jun 2010, 19:38

Skatteflyktning skrev:De paaroerende arver saken/kravet mot morderen, med mindre den drepte har gjort andre disponeringer.


Er dette en deklaratorisk lov i et anarki?

massemordere er en utrolig liten % av morder-befolkningen.


Dette er ikke et argument for å la dem gå fri.
gyggetummi
 
Innlegg: 82
Registrert: 04 Jun 2010, 09:36

Re: Re:

Innlegg Skatteflyktning 08 Jun 2010, 19:39

Rounin skrev:
Skatteflyktning skrev:Hva burde vaere anderledes er vel ganske klart.

Humour me.


No rulers. Ingen herskere. Ingen regjering. :D

Ingen initiering av tvang (vold/trusler om vold)!
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Re:

Innlegg Rounin 08 Jun 2010, 19:41

gyggetummi skrev:Dette blir jo det samme som en voldtektsmann som hevder han er tilhenger av ikkevoldsprinsippet, men at han ikke deler kvinners syn på eiendomsretten over egen kropp.

For all del...! Og vi trenger ikke en gang holde oss til hypotetiske eksempler; sexkjøpsloven er jo et faktisk eksempel på dette.
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Re:

Innlegg Skatteflyktning 08 Jun 2010, 19:44

gyggetummi skrev:
Because you may in the future be enslaved again, you should not rise up today and throw off your chains and live in liberty for as long as you can maintain your freedom.


Er et par dagers total frihet verdt å leve i et helvetessamfunn resten av livet? Da foretrekker jeg heller å leve i et 99,9% liberalistisk samfunn.


Du har ikke helt sett hvilket samfunn du lever i?

gyggetummi skrev:
Konsekvensen av "non-initiation of violence" (som de fleste er enig om) er i praksis at eiendom respekteres, baade av Kapitalister (mht Kommunistisk/Kollektiv eiendom) som av Kommunistene (mht Kapitalistisk eiendom)


Anarkokommunister og anarkososialister er ikke enige i ikkevoldsprinsippet. Dessuten ignorerer du alle de andre voldelige gruppene i samfunnet, som sosialdemokrater, konservative, statist-sosialister, sosialliberale og andre, som vil ødelegge alt som finnes av frihet på kort tid.


Stort sett er anarkistene enig om det, selv om der fins noen faa som ikke er det (paa sosialist-siden). Det stoerre problemet er selvfoelgelig Statistene som du sier.
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Re:

Innlegg gyggetummi 08 Jun 2010, 19:44

Skatteflyktning skrev:No rulers. Ingen herskere. Ingen regjering. :D

Ingen initiering av tvang (vold/trusler om vold)!


Hadde det bare vært enkelt...
gyggetummi
 
Innlegg: 82
Registrert: 04 Jun 2010, 09:36

ForrigeNeste

Gå til Andre ideologier

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester

cron