Privat eie / skatt

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 10 Des 2012, 17:31

Farberg. Det er jo DLF-politikk i starten, jamfør egne tekster.

Jeg driver med milimetere fordi jeg synes DLF-filosofien politikken bygger på er ekstremt bastant, og ikke-vikende når det kommer til en del punkter.
Onarki: Jeg tror du bør sette deg litt mer inn i krav til småbedrifter enn du fremlegger her. Revisjonsplikten for alle bedrifter under 5 millioner er blant annet borte. Du kan også være din egen regnskapsfører.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 10 Des 2012, 17:40

thomasff skrev:Jeg driver med milimetere fordi jeg synes DLF-filosofien politikken bygger på er ekstremt bastant, og ikke-vikende når det kommer til en del punkter.


Kanskje du da heller burde diskutere disse punktene enn de smådetaljene du velger å fokusere på?

Jeg tror du bør sette deg litt mer inn i krav til småbedrifter enn du fremlegger her. Revisjonsplikten for alle bedrifter under 5 millioner er blant annet borte. Du kan også være din egen regnskapsfører.


Ja, jeg vet veldig godt at revisjonsplikten har blitt fjernet nylig. Dette er en bra ting, og jeg ble meget overrasket over at de faktisk gjorde dette. (Det var populariteten av NUF-selskaper som tvang frem dette). Dette er som sagt et steg i riktig retning, men fremdeles er det ingen tvil om at det å drive business er et helvete for småbedrifter sammenlignet med de store på grunn av rapporteringsplikter, reguleringer som må oppfylles, krav ditt og datt. Effekten av alt dette er å sperre de små utenfor markedet og la de store dominere. La meg gi ett eksempel: minimumskapitalkravet for banker i Norge er 25 millioner kroner om jeg husker riktig. Det betyr at med mindre du har 25 millioner kroner kan du ikke starte bank. Ergo er bankvirksomhet forbeholdt de store gutta, per lov. Før kunne selv vanlige folk bygge hus. I dag er det så komplisert regelverk at kun de store byggefirmaene klarer å oppfylle alle byggekravene. Etc.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg -Henrik- 10 Des 2012, 23:11

Det Onar sier er helt korrekt. NUF-selskapene og retten for gründere til å fritt velge mellom selskapsform og opprette NUF her hjemme er den eneste grunnen til at myndighetene lettet på revisjons- og kapitalkravet for små aksjeselskaper (til stor fortvilelse blant revisorene). Man så at restriksjonene uansett kunne unngås, og NUF-selskaper har noen fortrinn AS ikke har, slik at myndighetene letter sitt eget kontrollarbeide ved å lempe på kravene ovenfor små AS. (F.eks. kan man ikke saksøke et NUF, man må saksøke og rette krav mot LTD'et som befinner seg i et annet land, og det krever at man følger reglene i landet hvor LTD'et er registrert. Et NUF eier ingen eiendeler, det er LTD'et som eier og hefter for eiendeler og forpliktelser). Det er LTD'et som er den selvstendige juridiske enheten, ikke NUFet.

Og, ja, administrasjonskostnadene og ikke minst tiden for små selskapet veier tungt! Du kan regne med å bruke rundt 30 % av all virksom tid på å sørge for at alle regler, frister og krav overholdes hvis du driver alene. Dobbeltbeskatningen på kapitalavkastningen i AS'ene er også helt horribel, og driver man EPF får man ikke minstefradrag, så man ender opp med å betale en langt høyere marginalskatt enn vanlige lønnsmottakere – samtidig som man har langt færre rettigheter i trygde- og pensjonssystemet og generelt sett en mye mer usikker inntekt. Man må også betale relativt store summer i forskuddsskatt basert på fjordårets resultat. Man kan endre dette, men også det tar tid. Omsetter man for over 1 mill, så må man sende inn mvaregnskap annenhver mnd, har man ansatte, så må man betale inn forskuddsskatten deres annenhver mnd, osv, osv, osv. Man må følge arbeidsmiljøloven, ferieloven, forbrukerkjøpsloven, regnskapsloven, kjenne til kjøpsloven samt andre selskapsrettslige regler og forskrifter. Å sette seg inn i disse tar også enormt med tid. Gjør man ikke dette, så kan man ende opp med å bli saksøkt eller få enorme krav mot seg.

Myndighetene i Norge vil ha noen få store bedrifter hvor de fleste arbeider, det letter kontroll- og påvirkningsgrunnlaget enormt. Institusjonaliser og gjør hele samfunnet strømlinjeformet og forutsigbart, så og si. Det er ikke meningen at noen skal klare å bryte ut av systemet, for hvis nok personer gjør det, så vil flere bli inspirert til å prøve, og når de ser hva det innebærer, så vil etterspørselen etter mer liberalistisk politikk øke og makthegemoniet som sitter brake sammen.

Norge kommer veldig bra ut sammenliknet med andre OECD-land, men det endrer ikke det faktum at småbedriftseierne i Norge har veldig mange statlig påførte problemer. Tror ikke folk som ikke har gründerspiriten vet hvordan det er å være en gründersjel. Det er ikke noe man blir, det er noe man er. Selv vil jeg forklare den som en slags overordnet trang til å være produktiv og å realisere prosjekter for å se resultatet av dem. Å drive business er ikke "jobb", det er en altoppslukende interesse/hobby, og alt man ser i virkeligheten analyseres opp mot diverse forretningsdimensjoner konstant. Selv er jeg gründersjel og har prøvd og feilet, men det var ikke kjernevirksomheten som var problemet. Det var alle de påførte pliktene å drive et selskap innebar, og resultatet av 18 timersdagene var minimal etter skatt. Mye av tiden gikk med på å tilfredstille byråkratiet. Jeg var rett og slett ikke kompetent. Etter en dyp og langvarig depresjon over å ikke få holde på med det jeg var god til, bestemte jeg meg for å beherske dette og muligens bruke resten av livet mitt på å hjelpe andre småbedriftseiere i samme situasjon. Jeg er nå på vei til å bli siviløkonom og driver smått selvstendig på si. På sikt vil jeg muligens bli en småbedriftskonsulent som lager gode systemer og rutiner for småbedriftseiere, arrangerer billige kurs, nettverksseminarer og liknende.

Denne overgripende trangen til å være produktiv skaper altså veldig mange utfordringer man egentlig ikke ønsker. Samtidig ser man at man som produktiv og dedikert gis 0 respekt og mistenkeliggjøres, mens vanlige lønnsmottakere som "kun er på jobb for å heve lønn" lever et problemløst liv i sus og dus.
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 11 Des 2012, 00:22

Kanskje du da heller burde diskutere disse punktene enn de smådetaljene du velger å fokusere på?

- Det har jeg forsøkt, men da blir det bare avfeid av en rekke underlige årsaker det tar for mye tid å gjenfortelle. Smådetaljene utgjør samlet sett et helt sett av helhet. Eller tror du det bare er store linjer som er årsaken til all politikk? Det er vektepunktet all DLF-politikk er supert mot alt det staten nå gjør i grusomme Norge som gjør at alt ser litt for enkelt ut og ugjennomtenkt ut for meg. Men det er jo helt ok hvis det er det ønskelige budskap. Jeg kan ikke dra alle under en kam her, men kan godt sitere en rekke ting som heller til at jeg antar dette er det DLF mener om dagens (van)styre.

Ja, jeg vet veldig godt at revisjonsplikten har blitt fjernet nylig.

- Likevel benytter du dette som argument (og unnlater altså å være redelig om faktum?).
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 11 Des 2012, 14:17

thomasff skrev:Kanskje du da heller burde diskutere disse punktene enn de smådetaljene du velger å fokusere på?

- Det har jeg forsøkt, men da blir det bare avfeid av en rekke underlige årsaker det tar for mye tid å gjenfortelle.


Jeg har ikke sett et eneste spørsmål fra deg ennå som jeg ser på som viktig. Trenger vi en velferdsstat? Må staten bygge veier? Må staten regulere taxinæringen? Må staten regulere byggebransjen og forhindre fri, uregulert bygging av boliger? Dette er eksempler på viktige spørsmål.

Eller tror du det bare er store linjer som er årsaken til all politikk?


Ikke all politikk men 90%.

Det er vektepunktet all DLF-politikk er supert mot alt det staten nå gjør i grusomme Norge som gjør at alt ser litt for enkelt ut og ugjennomtenkt ut for meg.


Kan du ikke da fokusere på de tingene du mener trengs en utdypning? Mener du at det er ugjennomtenkt at DLF vil avskaffe statsvelferden? I såfall hvorfor? Hva er din begrunnelse for at statsvelferden må bestå?


- Likevel benytter du dette som argument (og unnlater altså å være redelig om faktum?).


Jeg kunne vært mer presis her. Revisjonsplikten er bare DELVIS fjernet. Den er fjernet for alle selskaper under 5 millioner kroner i omsetning, mindre enn 20 millioner kroner i balansesum og mindre enn 10 årsverk. Og selv om revisjonsplikten nå er fjernet for denne gruppen er den blitt erstattet med mer bruk av bokettersyn. Videre, et selskap som har 11 heltidsansatte er fremdeles et veldig lite firma og de slipper ikke revisjonsplikten. Og viktigere: ingen selskaper slipper i dag *regnskaps*plikten. Et firma som omsetter for 1 million kroner i året trenger nesten ikke noe regnskap. I hvert fall ikke noe særlig komplisert regnskap. Men ene og alene fordi staten skal ha en "cut" av verdiskapningen pålegges bedriftene ekstraarbeid ved å dokumentere alle mulige slags syke og sære ting slik at de skal kunne beskattes.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 16 Des 2012, 13:39

Da har du et problem om ikke et av spørsmålene stilt ses på som viktig.

Trenger vi en velferdsstat?
- Nei, mange andre ting kan kanskje fungere. Men de må i så fall begrunne hvorfor.
- Trenger man en DLF-stat? Har noe land bedrevet rent kapitalistisk. Hvilket i så fall, og hvordan er det gitt at dette fungerer superbra?

Må staten bygge veier?
- Nei, men er det galt at de gjør det? Er du sikker på at det hadde blitt billigere med en privat utbygger?

Må staten regulere byggebransjen og forhindre fri, uregulert bygging av boliger?
Dette er eksempler på viktige spørsmål.

- Og sånne liknende spørsmål har jeg også stilt om DLFs politikk, uten at det er blitt sett på som viktig.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 16 Des 2012, 20:30

thomasff skrev:Da har du et problem om ikke et av spørsmålene stilt ses på som viktig.


Det er ikke det at politiske spørsmål ikke er viktige, men noen spørsmål er viktigere enn andre. Det er helt meningsløst å kreve et svar med 10 desimalers nøyaktighet dersom det første desimalet er feil.

Trenger vi en velferdsstat?
- Nei, mange andre ting kan kanskje fungere. Men de må i så fall begrunne hvorfor.
- Trenger man en DLF-stat? Har noe land bedrevet rent kapitalistisk. Hvilket i så fall, og hvordan er det gitt at dette fungerer superbra?


Ok, ser du nå poenget mitt? Dersom det i det hele tatt er stor usikkerhet eller uenighet om hvorvidt velferdsstaten er et gode eller et onde, er det da nødvendig å diskutere eksakt hvor mange som kommer til å jobbe i finansdepartementet i DLF-staten? Så over til spørsmålet. Hvis man ønsker det beste mulige samfunnet for individet å leve i trenger vi DLF-staten. Velferdsstaten er ikke bærekraftig på sikt og ender til slutt opp som Hellas og Sovjetunionen. Det er fordi staten utelukkende får gjort ting gjennom trussel om fengsel. Det å true folk med fengsel er en særdeles dårlig måte å motivere folk til å gjøre ting, og derfor bør man bruke dette minst mulig. Dessuten har slik atferd en tendens til å spre seg. Dersom folk først blir vant med at det å true folk med fengsel for den minste lille sak er helt ok, da begynner staten å vokse og vokse i omfang og fører samfunnet i totalitær retning.

Må staten bygge veier?
- Nei, men er det galt at de gjør det? Er du sikker på at det hadde blitt billigere med en privat utbygger?


Det er galt av to grunner: 1) det å bygge veier med trussel om fengsel er et overgrep mot uskyldige mennesker som gjør mye skade. Folk blir demotiverte av å bli utsatt for overgrep og det senker terskelen for hva slags overgrep man kan tillate seg å gjøre i samfunnet. Voldsbruk er så alvorlig at man aldri bør normalisere det i samfunnet. 2) dersom private bygger veier gjør de det utelukkende for å tjene penger og for å løse et konkret problem (lage gode veier). Det er konkurranse mellom veitilbydere som gjør at de dårlige taper mot de dyktige. Dersom staten derimot bygger veier kommer en hel haug med andre motiver inn i bildet: prestisje, kameraderi, korrupsjon, valgløfter til pressgrupper. Alle disse peker i retning dårligere veier. Videre er det ingen konkurranse. Staten har monopol og kan derfor tillate seg å gjøre helt idiotiske ting uten at det får konsekvenser.

Må staten regulere byggebransjen og forhindre fri, uregulert bygging av boliger?
Dette er eksempler på viktige spørsmål.

- Og sånne liknende spørsmål har jeg også stilt om DLFs politikk, uten at det er blitt sett på som viktig.


Da har jeg gått glipp av dette, for jeg syntes så tydelig at du fokuserte på hvor mange som skulle jobbe i finansdepartementet og hvordan folkene i finansdepartementet skulle ansettes.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg superted 16 Des 2012, 20:51

thomasff skrev:Må staten bygge veier?
- Nei, men er det galt at de gjør det? Er du sikker på at det hadde blitt billigere med en privat utbygger?

Ja, det er galt, og sitatet over er bare et av en myriade av eksempler på at du overhodet ikke har forstått liberalisme. Det er som man kan forvente ut fra et av dine første utsagn her på forumet:
thomasff skrev:Håper på gode svar, og ikke at det krever at jeg leser filosofi, og mange andre bøker etc, da jeg ikke ønsker dette.

:roll: Hvis du vil ha et godt råd, så er det å lese mer og skrive mindre.
superted
 
Innlegg: 56
Registrert: 06 Apr 2011, 20:01

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 16 Des 2012, 22:13

Superted: Er det ikke her ad hominem er fy,fy, og å lese uredelig (ta ting ut av sammenhengen) er fy, fy Og det er mulig å fullt ut vite hva liberalisme er, uten at man må hylle det. Jeg har lest ganske meget.

Onarki: Ja, trist at du leser det slik at det er hvor stort finansdepartementet er som er viktig for meg. Kanskje ikke helt objektivt selvfølgelig. Det bare slår meg litt naivistisk den holdningen DLF har til dagens samfunn, og overgangen til et DLF-samfunn som visstnok ikke har noen selvmotsigelser. (selv om noen er påpekt). Men mulig jeg tar feil.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 16 Des 2012, 23:55

thomasff skrev:Onarki: Ja, trist at du leser det slik at det er hvor stort finansdepartementet er som er viktig for meg. Kanskje ikke helt objektivt selvfølgelig. Det bare slår meg litt naivistisk den holdningen DLF har til dagens samfunn, og overgangen til et DLF-samfunn som visstnok ikke har noen selvmotsigelser. (selv om noen er påpekt). Men mulig jeg tar feil.


Nå svarte jeg tilfeldigvis på de innvendingene du kom med. Hva med å kommentere på disse og komme med reelle argumenter?
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg superted 17 Des 2012, 10:10

thomasff skrev:Superted: Er det ikke her ad hominem er fy,fy, og å lese uredelig (ta ting ut av sammenhengen) er fy, fy

Kall det hva du vil, men det er ikke slik at ethvert utsagn er verdt å debattere, og noen ganger må man kalle en spade for en spade.

Jeg har et godt sitat til deg fra David Mamet: "...unless you can state your opponent’s position with such accuracy that he or she would agree, 'Yes, that’s what I think', no meaningful debate is even possible". Hvordan kan du forvente å forstå andres holdninger uten å bruke tid på å lese den litteraturen de legger til grunn for disse holdningene?
thomasff skrev:Jeg har lest ganske meget.

Fint, da har jeg en oppgave til deg. Forklar ut fra de vesentligste liberalistiske prinsipper hvorfor staten ikke skal bygge veier. Tro det eller ei, jeg prøver faktisk å være hjelpsom her.
superted
 
Innlegg: 56
Registrert: 06 Apr 2011, 20:01

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 19 Des 2012, 01:38

Superted: Jeg bruker min rett til å ikke kommentere noen som bruker et slikt utsagn, annet enn jeg selvsagt kan rette den samme medaljen til deg.

Onarki: Jeg bruker superteds språkbruk: Kall det hva du vil, men det er ikke slik at ethvert utsagn er verdt å debattere, og noen ganger må man kalle en spade for en spade.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 19 Des 2012, 14:40

thomasff skrev:Superted: Jeg bruker min rett til å ikke kommentere noen som bruker et slikt utsagn, annet enn jeg selvsagt kan rette den samme medaljen til deg.

Onarki: Jeg bruker superteds språkbruk: Kall det hva du vil, men det er ikke slik at ethvert utsagn er verdt å debattere, og noen ganger må man kalle en spade for en spade.


Jeg er veldig nysgjerrig på hva din motivasjon med å bruke tid her på forumet er. Er du her for å lære om liberalismen? I så fall, synes du at du har en tilnærming som gjør at du kan lære av folk her? Hvis du ikke er her for å lære, kanskje du er her for å belære oss og rette på våre feil? I såfall, synes du at du har en tilnærming hvor du kan lykkes med å berike oss med din kunnskap? Eller kanskje har du andre motiver, i såfall hvilke?
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 19 Des 2012, 20:39

Jeg er her for å stille en del spørsmål jeg synes DLF burde kunne svare på, (innledende spørsmål), men så ble spørsmålene relativt lemfeldig betraktet og besvart. Deretter ble det fremsatt en del påstander jeg syntes var underlige.

For øvrig har jeg forsøkt å adaptere til meg den samme argumentasjonsteknikken og språkdrakten til besvarer.

Til dine spørsmål vil jeg i så fall si det samme som deg da: Jeg har begrenset tid i livet mitt (den første delen er din setning, så skal jeg passe meg slik at jeg deler her med resten, som er mitt - slik at du ikke tror det er et HELT sitat) ... til å forsvare hvorfor jeg ønsket svar på DLF om DLFs prinsipielle holdninger knyttet opp mot deres programmer, men jeg hadde nok tid til å spørre om å få en utgreiing om en del spørsmål jeg syntes var særs uklare, i tillegg til avviklingen av selve velferdsstaten helt fysisk. Men jeg har samtidig lært nok av svarene som gis til å trekke en del konklusjoner.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 19 Des 2012, 21:07

thomasff skrev:For øvrig har jeg forsøkt å adaptere til meg den samme argumentasjonsteknikken og språkdrakten til besvarer.


Føler du at du fikk noe nyttig ut av denne adapsjonen?
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

ForrigeNeste

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron