Muslimer og kriminalitet

Diskusjon om politiske temaer fra det Norske nyhetsbildet.

Muslimer og kriminalitet

Innlegg mordecai 15 Jan 2004, 12:55

Det kan være interessant å se på hvordan den muslimske innvandringen i et land påvirker kriminaliteten. La oss først se på Frankrike.

Den etniske krigen i Frankrike har allerede startet. I Frankrike tar den form av urban geriljakrig: Innvandrere setter fyr på biler, angriper europeere, angriper offentlige transportmidler, setter opp bakhold for politi eller brannmenn, raider sentrum av byene osv. Rapporterte tilfeller av ildspåsettelser (en av muslimenes favoritter) har økt med 2500% fra 1993 til 2000, fra 1,168 til 29,192, og ran har økt med 45%. Voldtekter, og spesielt massevoldtekter mot kvinner (les tournantes, som det kalles på fransk), er blitt endemiske. I enkelte strøk blir det nå oppfattet som oppfordring til voldtekt dersom unge piker viser seg utendørs uten hijab (slør). NEWSWEEK skriver 18 august 2003:

‘An unnamed 15-year-old girl is assaulted by 18 boys, most of them not much older than she is. Sonia, also 15, is raped by seven of her supposed friends in the basement of her apartment building. Sheherezade, 11, is beaten and raped repeatedly over the course of a year by 12 different boys. Grym as such crimes may be, they’re becoming commonplace in the police ledgers of Paris, Lyons or Toulouse.’

Den franske legen Patrice Huerre skriver om de franske voldtektene:

Pour la question de l’appartenance ethnique des familles, 52% sont originaires des pays du Maghreb, 20% d’Afrique Noire, le restant des sujets étant issu de familles d’origine française. Pour le cas des familles issues des pays du Maghreb, plus de 75% des sujets concernés par l’expertise sont nés sur le territoire français. Et leurs parents comme eux mêmes sont d’obédience musulmane.


Halvparten av de 90 000 insatte i franske fengsler er muslimer fra Maghreb-landene. Frankrike har nå 4,244 forbrytelser pr 100,000 innbyggere, og slår dermed USA med god margin.

Jødehatet er allestedsnærværende. Synagoger og andre jødiske bygninger blir angrepet med brannbomber. Jødiske kirkegårder blir vanhelliget. Muslimsk antijødisk graffiti med nazi-symboler, som swastikaen, er overalt. Slagordet ”Nique ta mere les juifs” (knull mora di jøde) er så vanlig at det ofte forkortes til NTM les juifs.

I de franske forsteder opprettes det nå lovløse områder, ”zones de non-droit” som stadig blir utvidet. Så snart innvandrerbefolkningen har nådd en viss størrelse, dannes det etniske gjenger som driver krig mot de hvite. Brannmenn, ambulanser, postbud og til og med pizzabud som våger seg inn i disse områdene, blir ofte angrepet. Nylig skulle politiet arrestere terromistenkte i en lovløs sone i Paris. 1000 (tusen!) tungt bevæpnede politifolk i pansrede biler ankom for å arrestere 3 (tre!) terrormistenkte! Grunnen er at med en gang politiet viser seg i de lovløse sonene, blir de angrepet med flasker, steiner, molotov-coctails osv. Myndighetene er også livredde for å opptre ’provoserende’ i de lovløse sonene (dvs. håndheve lov og orden), fordi de frykter at dette vil starte omfattende raseopptøyer i Frankrike.

I Frankrike er det nå kommet et lovforslag som vil opprette en politireserve (noe helt nytt i Frankrike), og som dannes således: Politioffiserer som går av med pensjon, kan risikere å bli innkalt til tjeneste i de første 5 år etter at de har gått av, dersom omstendighetene krever det. Deres innsats skal, ifølge regjeringen, rettes mot ’unge mennesker som har vanskeligheter’.
Til tross for den Orwllske newspeak i dette forslaget, er det lett å forstå hva det dreier seg om.
Skremmende rapporter fra innenriksministeriet forteller om en svært alvorlig risiko for at det vil komme raseopptøyer og opprør i løpet av de neste 5 år blant de unge 3dje-generasjons muslimske innvandrerne fra Maghreb-landene. Til tross for at det franske politiet er styrket vesentlig i den senere tiden, frykter man at ordinære politireserver ikke vil strekke til. Man tenker derfor å bruke de pensjonerte politifolkene til administrative og rutinemessige oppgaver, samtidig som den ordinære politistyrken er ute i gatene for å bekjempe det alle frykter men ingen tør å si: nemlig en borgerkrig i Frankrike som går etter etniske og religiøse skillelinjer.

Man regner med at det er allerede mer enn tusen lovløse områder i Frankrike. Dette fenomenet med oppsplitting av territorier helt tydelig en form for etnisk kolonialisering. Den franske intellektuelle eliten, som alltid har bodd i områder som har vært hvite, har alltid preket evangeliet om de multikulturelle områder. Det fungerte for så vidt bra så lenge de forskjellige sosiale klassene var av europeisk opprinnelse. Men de venstreintellektuelle, som benekter at det finnes etniske forskjeller, har ingen forklaring på hvorfor europeere forlater de multikulturelle områdene, så snart ikke-europeere når et visst antall. De snakker som om det dreier seg om sosiale problemer (”fattigdom”, ”arbeidsløshet” osv.) , mens det i virkeligheten dreier seg om rasemessige og etnisk-kulturelle problemer.

Franske politikerne snakker om at det kreves økonomiske virkemidler, mens det i virkeligheten kreves etniske virkemidler. Politikerne legger også skylden på de hvite som flykter fra det fargerike fellesskapet. Man stempler dem som ”rasister”, ”fascister”, ”nazister”. Disse politikerne holder de hvite ansvarlige for gettodannelsen i storbyene. I virkeligheten dreier det seg ikke om gettoer i det hele tatt, tvert imot: Det det dreier seg om er erobrede områder. Gettoer er områder hvor folk blir tvunget til å leve og bo. Å snakke om gettoer er å fremstille innvandrerne som offer, mens innvandrerne i virkeligheten er erobrere som skaper sine egne autonome områder. Man fremstiller innvandrerne som en fattig underklasse. Sannheten er at innvandrerne dominerer den kriminelle økonomien og kontrollerer narkotikaomsetning, utpressing, heleri og prostitusjon; I tillegg får de mange ganger mer enn sin del av sosialhjelp og trygder. Innvandrerne har derfor jevnt over en levestandard som er mye høyere enn det den gjennomsnittelige franskmann har.

Roland Jacquard beskriver i sin bok ”Fatwa contre l’Occident” (1998) hvordan videoer med instruksjon i kjemisk krigsføring massefordeles blant muslimer i franske storbyer. Han skildrer også hvordan muslimske ”humanitære” organisasjoner for bekjempelse av narkotika og kriminalitet i de franske fremmedkvarterer fungerer som ”trojanske hester” i islamiseringsprosessen. Bak fasaden med f eks arbeide mot narkotikamisbruk skapes en opprørstemning som det kan settes handling bak pga. den systematiske spredning av våpen. I Frankrike er således et ”senter for arabisk-europeiske studier ” blitt avslørt som oppkjøper av israelske håndvåpen. Samme taktikk kjennes fra Bosnia hvor islamske ”humanitære ” organisasjoner var skalkeskjul for de innstrømmende mujaheder. Pierre-Henri Bunel utdyper Jacquards skildring av ”franske ” muslimers våpensmugling som også omfatter rakettkastere og flere andre våpentyper fra de lagre som nå ikke mer benyttes i eks-Jugoslavia. I tråd med dette advarte kriminologen Xavier Raufer i desember siste år om at tunge våpen de siste par år har hopet seg opp i franske innvandrerkvarterer – især importert fra Balkan (Kilde: J’ai Tout Compris! 2002 nr.17).

Den franske filosof Guillaume Faye har nettopp skrevet enda en bok om den kommende avkoloniseringskrig i Europa, ’Avant-Guerre’. Vi lever ifølge den nå i en førkrigstid. Kampen mod Islam er ikke bare en kamp mot ord.

I den kommende storkrig som vil utspille seg på vesteuropeisk område pga. våre makthaveres forræderi, vil muslimene ha sin styrke i fanatismen: de er fullstendig likeglad med å minimere tap, i motsetning til det som karakteriserer moderne vestlig krigsføring.

Vestens høyteknologi og våpenkraft kan gjøre lite mot en fiende hvor hvert individ i befolkningen kan være en omvandrende bombe. Pierre-Henri Bunel bemerker at selv de sovjetiske ledere resonnerte som vi ut fra rasjonelle kost-nytte overveielser, hvilket ikke nødvendigvis er muslimenes verdiskala. Og vi har i motsetning til helligkrigerne medlidenhet med våre fiender samt en kritisk offentlig opinion. Hvilket selvfølgelig er et handikap i møte med en fanatisk fiende.

Jean Raspail har i sin roman ’Le camp des saints’ overbevisende skildret hvordan Vestens ”humanitære ” for sent oppdager at jo mer de gjør for de innvandrende horder, desto mer hat får de igjen. Slike feil ville ingen andre sivilisasjoner, minst av alt islam, begå.Du kan lese mer om dette på:

http://www.city-journal.org/html/12_4_t ... rians.html
http://perso.club-internet.fr/daudre/load/zdndf.pdf
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&r ... uerre.html
http://www.weeklystandard.com/Content/P ... 7bvgea.asp
Roland Jacquard ”Fatwa contre l’Occident” (1998)
Roger Tebib ”Le Renseignement dans la lutte contre le terrorisme” (2001)
Guillaume Faye ”Avant-Guerre” (2002)
Jean Raspail ”Le camp des saints” (1973)
http://www.thesocialcontract.com/cgi-bi ... icleID=412


EJJ
mordecai
 
Innlegg: 169
Registrert: 28 Nov 2003, 14:02

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Per Anton Rønning 15 Jan 2004, 19:03

mordecai skrev: Man tenker derfor å bruke de pensjonerte politifolkene til administrative og rutinemessige oppgaver, samtidig som den ordinære politistyrken er ute i gatene for å bekjempe det alle frykter men ingen tør å si: nemlig en borgerkrig i Frankrike som går etter etniske og religiøse skillelinjer.

Det spørs om ikke dette primært er religiøst begrunnet, nemlig et det vi ser her er
muslimsk ekspansjon inn på territorier som før var kontrollert av "vantro".
Frankrike er antagelig eksempelet som viser hva som vil skje overalt der muslimer
når "kritisk masse".
Forrige gang muslimene dro vestover (maurerne) var det i form av et militært erobringstokt.
Denne gangen er de militært underlegne i tradisjonell forstand. Men de har kommet stille vandrende og har slått seg ned med en langsiktig horisont. Gradvis når de kritisk masse
og da vil vi kunne observere akkurat det som beskrives her.
Disse menneskene har ingen selvstendige tanker avledet av observerbar virkelighet,
(dvs. rasjonell tenkning) deres referanseramme er Koranen, og kun den.
Det gjør dem til en slags programmerte, levende roboter med det endelige, langsiktige mål enten å omvende de vantro, eller fordrive dem / drepe dem. De som kjenner Kosovo bedre enn jeg gjør, hevder at denne strategien også ble benyttet her, og med hell.

Den nye muslimske krigsstrategien er derfor stille vandring, venting, og når de er mange nok,
griper de kontrollen i det aktuelle området.
Kosovo og Frankrike er aktuelle eksempler på dette.

Dessverre har ikke dette gått opp for Vesten enda, og det er er faktisk et faremoment.
Disse menneskene hater Vesten og de vestlige verdiene, og vil ikke hvile før de har
nedkjempet det vi står for. De vil benytte den tiden de trenger, det kan ta 50 år, 100 år, det spiller ingen rolle for folk som har "evighetens" perspektiv.

Det er alltid et problem å diskutere dette, for da er hylekoret øyeblikelig straks på plass med
sin velkjente utskjelling som "rasist", "innvandringsfiendtlig", "nazi" osv.
Og man blir øyeblikkelig assosiert med nynazistiske og ultranasjonalistiske politiske partier.


mordecai skrev: De snakker som om det dreier seg om sosiale problemer (”fattigdom”, ”arbeidsløshet” osv.) , mens det i virkeligheten dreier seg om rasemessige og etnisk-kulturelle problemer.

Straks man benytter ordet "rasemssig" i argumentasjonen, har man tapt.
Det må man unngå.Og det er ikke problematisk heller, for ingen har ad vitenskapelig vei kunnet konstatere noen forskjell i menneskelige egenskaper (i dimensjonen "underlegen" - "overlegen") som skulle tilsi denne typen problemer.
Jeg vil så sterkt jeg kan anbefale å fokusere på ideene. Problemene skyldes dermed
en kollisjon mellom vestlige, rasjonelle og sekulære ideer og religiøse, islamistiske.

Våre ideer er overlegne, men vår naivitet stilt overfor det fenomenet som mordecai her
(fortjenstfullt) har tatt opp og behandlet grundig, er dessverre enda stor.
Særlig venstresiden har et betydelig ansvar for at denne naive forestillingesverdenen
lar seg opprettholde. Dette er egentlig et betydelig paradoks. På venstresiden er de aller fleste (meg bekjent) ateister eller agnostikere, med et lite innslag av såkalte kristensosialister.
I muslimenes begrepsverden er de ikketroende verre enn de som har andre religioner (f. eks) kristendommen. De sistnevnte er "halvmennesker", mens førstnevtne er "ikke-mennekser" og kan derfor drepes der de finnes.
Så de som ligger dårligst an er de som gjør sitt beste for at et islamsk totalitært system skal få utbre seg i ly av vestlig (naiv) toleranse og retssikkerhet.

MVH
PAR
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Vegard Martinsen 15 Jan 2004, 20:07

Det er mye man kunne si til Mordecais innlegg.

La meg kort si dette:

Vårt prinsipprogram inneholder følgende: "DLF er et liberalistisk parti som bygger på opplysningstidstradisjonen, den sekulære vestlige kulturarven og vestens verdier. Dette innebærer: Troen på fremskrittet og fornuften, og retten til å søke lykken. Vesten står for frihet og sivilisasjon, mot barbari og ufrihet."

DLF er selvsagt tilhenger av religionsfrihet, og av fri innvandring. Dette gjelder også muslimer. Imidlertid betrakter vi islamisme som en kriminell ideologi, og islamister har ingen rett til å komme til Norge. (Islamisme - militant islam - er ifølge Daniel Pipes "an utopian ideology, initiated in the twentieth century, that attracts only a portion of Muslims (perhaps 10 to 15 percent), seeks to capture control of governments, and is nakedly aggressive toward all those who stand in its way, no matter what their faith".)

Vi mener at islamistiske miljøer i Norge bør overvåkes, og vi mener at dersom politiet f.eks. finner reelle planer om terroraksjoner, så bør de ansvarlige bak disse planene straffes og/eller evt. utvises. Som kjent er DLF også tilhenger av strenge straffer for kriminelle.

En ting til.

Mordecai skriver: "Men de venstreintellektuelle, som benekter at det finnes etniske forskjeller, ... [mens forhold som] ”fattigdom”, ”arbeidsløshet” osv. ... i virkeligheten dreier seg om rasemessige og etnisk-kulturelle problemer."

Jeg tar sterk avstand fra Mordecais antydning om at det finnes rasemessige eller etniske forskjeller slik som han skisserer ovenfor.

Problemene skyldes en kultur som er sterkt influert av islam, problemene har intet med etnisitet å gjøre. Problemene ligger altså i kultur, ikke i biologi.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Ultima_Thule 19 Mai 2014, 00:59

Vegard Martinsen skrev:Imidlertid betrakter vi islamisme som en kriminell ideologi ...

Det kan man godt si også om islam, "velferdsstatisme", sosialisme, nasjonalisme, etc. som samtlige søker makt på "fredelig" vis, men innfører kriminelle regimer som krenker de individuelle rettighetene.Vegard Martinsen skrev:... og islamister har ingen rett til å komme til Norge.

Hvordan skal man skille mellom "islamister" og muslimer?
Islamic Jihad: Hurry Up or Wait?
“The difference between the “radicals” and the “moderates” is that the radicals want to engage in genocide even while they are a minority, while the moderates want to wait until they are a majority. The radicals are satisfied with killing a few Hindus, Christians, Jews, here and there. The moderates want to wait and kill millions. Neither are our allies. Both are our murderers.”

So wrote Daniel Greenfield in his Sultan Knish column of March 21st, “The New Nazis,” in response to the murders of a rabbi and three children in Toulouse, France, and to the murders of the French paratroopers by Mohamed Merah. He likens, and not for the first time, Muslim jihadists, their agenda, and their tactics, to those of the German Nazis. He ended his column with:
“The old Nazis marched in at the head of an army. The new Nazis bought a plane ticket. The old Nazis had to get by the French Armed Forces and the Royal Air Force. The new Nazis are welcomed in and anyone who says a word otherwise faces trials and jail sentences. The old Nazis deported Jews to camps. The new Nazis kill them right in the cities. And the killing will not stop until the Muslim occupation of Europe comes to an end.”

Greenfield is right. I would liken Islam to an ideological Black Death that must be faced up to by politicians and intellectuals. There’s no such thing as a “benign” Islam. It is a death-worshipping ideology from top to bottom. And the only way to emasculate it is to repudiate it in its entirety.

The Black Death or the Bubonic Plague invaded Europe in the 14th century chiefly through Europe’s seaports. Ship rats carrying the Oriental rat fleas and passengers and crews of merchant vessels already infected by the fleas called on these ports and transmitted the disease to populations. The plague wiped out between 30 to 60% of Europe’s population over the course of two centuries, chiefly because no one knew what caused it or how to fight it. Beginning in 1346, it crept across Europe until by 1353 it had decimated all of Europe including a goodly portion of Russia. The Mideast was also stricken; many vessels calling on Italy, France, and England originated in the Black Sea. It would recede, then return many times over the centuries with diminishing potency, until the last outbreak of it in the early 19th century. The only nation to escape the Black Death’s first wave was Poland, which had no seaports, and Iceland, which had relatively little contact with Europe.

The Black Death was not welcome to Renaissance civilization. Political and religious leaders did not rationalize away its presence or its causes. They may have prayed for relief, or called it God’s vengeance, or perhaps blamed it on witches, but whatever they said, was said in ignorance of the causes. Suddenly, the plague was there and city streets filled up with the dead and diseased.

And today, just as suddenly, Europeans have noticed that their city streets were filling up with the living, walking, and arse-lifting dead, an invasion of them by invitation of their governments and often by the citizens themselves. The living dead wish to be accommodated in all things, which means gutting the cultures they migrated to and transforming them into replicas of the cultures they left behind.

I make no bones about my hatred of Islam. It isn’t the Rotary Club, or the Moonies, or any other harmless cult. Islam is as much a collectivist ideology as are socialism and communism and Nazism, and like those secular brands, its primary aim is total domination of their adoptive societies to the point that those societies become wholly Islamic. To submit to Islam is to voluntarily lobotomize oneself in favor of a ghostly authority and an iconic “prophet” who was basically a thug and a killer. Muslims submit to it, and expect all those around them to submit to it, or to defer to them.

Islam is the Black Death of modern times. It completes with secular totalitarianism. Its carriers are Muslims, who arrived by countless planeloads at the invitation and encouragement of western governments and proceeded to procreate and begin a process of insulation. At first these governments believed that Muslims would assimilate into the cultures they were migrating to, as though they were Christians of one sect settling into a country dominated by Christians of another sect. However, they were not Catholics settling in Lutheran Germany, or Episcopalians starting over in Catholic Italy.

There is no middle ground. There is no “reforming” Islam. Just as there is no “reforming” Nazism, or Maoism, or Stalinism. Islam is not a “buffet” religion; there is no picking and choosing which of its imperatives to adhere to, and which to disregard. The creed demands one’s full allegiance and obedience in every aspect of one’s private and public life, all one’s waking hours. That many Muslims do not live “by the book” is irrelevant. It’s their creed in whose name violent jihadists commit atrocities, and stealth or cultural jihadists corrode or corrupt Western social and judicial norms like bagworms consuming a tree’s bark, which means the death of the tree. The “silent majority” of Muslims dare not or care not to speak against the actions of their more zealous religious colleagues.

“Radical” and “moderate” Muslims aren’t about to “reform” Islam to make it “tolerant” of other creeds or more palatable to their adoptive cultures. So that task must be accomplished by those who will be its ultimate victims, either as dhimmis, or corpses. The penicillins of multiculturalism, “diversity,” “tolerance,” “sensitivity,” moral relativism and plain political expediency are what have allowed the plague to kill so many and make significant inroads in Western civilization. It’s time those who value that civilization to adopt the same “in your face” tactic as the violent and stealth jihadists have adopted. That will mean identifying Islam as a killer ideology. Period.

In his review of Abigail R. Esman’ Radical State on Family Security Matters, Patrick Donleavy noted:
“It would seem that the very strength of Holland’s democracy and tolerance became an Achilles’ heel when it came to dealing with Muslim immigrants arriving from non-democratic, Islamic fundamentalist regimes.”

The problem is that the Netherlands, like the U.S., has “democracy.” Democracy is mob rule. Should the Muslims achieve an electoral majority there, or even a significant minority – then The Netherlands is finished. As will be any other European nation that boasts both “democracy” and a Muslim population whose adults don’t believe in condoms or contraceptives or self-restraint. Their “planned parenthood” strategy is to breed like rabbits with the aim of swamping indigenous populations with their numbers.

The antidote to “democracy” is a republican, limited government that upholds and respects individual rights to life, liberty, property, and the pursuit of happiness, all concepts antithetical to Islam and any other species of collectivism. This is what the Founders intended. They abhorred democracy. Democracy means that the majority can nullify one’s rights and seize one’s life and property, and abridge one’s happiness at will. This is what successive American administrations have been doing under the guidance of the Democratic Party, abetted by a politically bankrupt Republican Party. So, until Europe discovers the principle of individual rights, it is doomed to thrash about combating Islam without knowing what political system would make it impossible to conquer Europe. Banning burqas in France isn’t going to prevent such a conquest.

The Economist ran a story on Mohamed Merah that is typical of mainstream media reporting of the killings. Unlike many other publications, It actually employed the term “Muslim” but with cautious qualification to underplay the Islamic motivation in the killings: Merah was segregated from his Muslim calling and branded as a “lone wolf”:
Yet the number of Frenchmen returning from al-Qaeda camps with such high-level training is only “in single digits” reckons François Heisbourg, of the French Institute for Strategic Research. Isolated French Muslims, radicalized in Islamist training camps, have been foiled trying to mount terror attacks in France before.

Once the candidates resume their campaigns, Mr Sarkozy may emerge strengthened. Having flown straight to Toulouse after the school shootings, he has done a skilful job of being statesmanlike and solemn, yet in touch with the national mood. His Socialist rival, François Hollande, has also sounded the right note, but from the shadows. Marine Le Pen, the far-right National Front candidate, may also benefit. She spoke out this week against confusing Muslims with fundamentalists, and denounced those who had at first accused her of being implicated for having fuelled racial divisions in France. “Putting real problems on the table in no way justifies the spread of Islamic fundamentalism,” she declared. The real issue, she added, was that such fundamentalism in France had been “underestimated”.

Even Marine Le Pen, who is campaigning against Sarkozy on an anti-immigration and nationalist plank, found it politick to temper her words by claiming that Muslims shouldn’t be confused with Islamic fundamentalists. Which misses the point that Islam is inherently radical and can’t be divorced from its inherent fundamentalist tenets. That is, Merah’s motivations can’t be excised from Islam. What is already radical cannot be radicalized. One may as well deny that spaghetti is a form of pasta.

Merah wasn’t a “lone wolf” sociopath like Andre Breivik, the Norwegian mass murderer. Merah was not acting out an episode of Sesame Street, but rather the imperatives of the Koran. He went to Afghanistan for jihadist training. His brother was a probable accomplice in securing Merah the weapons he used and stockpiled in his apartment. And the further the French authorities delve into Merah’s background and actions, the more they will find links to the “leaderless jihadist” network and Islam.

The Associated Press also commits the same error. Rewritten to excise any mention of Muslims and Islam, the original Associated Press article read:
PARIS – Authorities investigating France’s deadly shooting rampage have released the mother of the Islamist fanatic blamed for the killings but were questioning his older brother to determine whether he served as an accomplice, officials said Saturday.

Police are trying to determine whether 23-year-old Mohamed Merah had any help in carrying out the execution-style murders of seven people that have shocked France and refocused attention on the threat of radical Muslim terrorists. Police say there is evidence to suggest that his brother worked as an assistant.

The usage of the terms “Islamist fanatic” and “radical Muslim terrorists” is an instance of denial that a Muslim’s criminal action has anything to do with Islam. “Islamic fundamentalism” is a redundancy. One’s life is not jeopardized by “fanatical” Catholics or imperiled by “Mormon fundamentalism” because one isn’t asked by fanatical Catholics or Mormon fundamentalists to defer to their beliefs or even respect them. But such deference (and submission) is routinely required of non-Musims by Muslims and organizations such as CAIR, the ICNA, the MSA, and other Islamic front organizations.

I was reminded of an early episode of Star Trek, in which Captain Kirk and his crew land on a planet governed by 1930’s period gangsters, whose “bible” is a history of 20th century organized crime and whose customs and practices are followed to the letter by the society. It was an amusing episode written around an incredible premise.

And that reminiscence caused me to recall the ending of Francis Ford Coppola’s first Godfather movie. While Michael Corleone, acting as godfather of a son of a gang member he has had executed (his sister Connie’s husband), is attending the solemn baptism of his godson, on his orders rival gangsters are violently wiped out across the country.

That powerful, cascading sequence of scenes may be taken as the essence of Islam. There is no fundamental difference between Michael Corleone’s loyalty to the tribe and his concept of “family honor” and demands for respect, and that boasted of by Muslims. That is what panicked politicians and “moderate” Muslims must grasp here and in Europe before any progress can be made against the war declared and waged against the West by Islam. No compromise is possible between Islam and its utter and complete repudiation.

This is a philosophical conflict, and not merely a “religious” or political one. Islam’s spokesmen seem to know or sense this. Our “protectors” do not. The Mohamed Merah’s of Islam are in a hurry. The “moderates” are counseling patience.

We are their enemies. We are targeted for destruction or subjugation by both groups. Whether one views the Islamic incursions as a form of the Black Death, or as the corrupting influence of gangster government, the West must identify its enemy before it can be successfully opposed.

http://capitalismmagazine.com/2012/03/islamic-jihad-hurry-up-or-wait/ (med hyperlenker)
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Vegard Martinsen 19 Mai 2014, 07:24

Hvordan skal man skille mellom "islamister" og muslimer?


Islamister sier eksplisitt at de vil spre islam med vold og terror.

...man kan godt si også om islam, "velferdsstatisme", sosialisme, nasjonalisme, etc. [at de er kriminelle ideologier] som samtlige søker makt på "fredelig" vis, men innfører kriminelle regimer som krenker de individuelle rettighetene.


Det er forskjell på å adlyde lovene og å arbeide for å endre dem, og å bryte lovene.

"Velferdsstatisme, sosialisme, nasjonalisme" innebærer at man vil endre lovene; de som er tilhengere av disse ideologiene bruker ikke vold og terror slik islamister gjør.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Ultima_Thule 19 Mai 2014, 11:46

Vegard Martinsen skrev:Islamister sier eksplisitt at de vil spre islam med vold og terror.

Hva heter da de muslimene som vil spre islam med vold og terror, men sier ikke det eksplisitt at det er dette de vil gjøre? Og hva heter de muslimene som vil spre islam med vold og terror først etter at de har vunnet demokratiske valg og fått innført et sharia-terrorregime, slik Muslimsk Brorskap var i ferd med gjøre i Egypt?
Vegard Martinsen skrev:Det er forskjell på å adlyde lovene og å arbeide for å endre dem, og å bryte lovene.

Har vel ikke hevdet noe annet.
Vegard Martinsen skrev:"Velferdsstatisme, sosialisme, nasjonalisme" innebærer at man vil endre lovene; de som er tilhengere av disse ideologiene bruker ikke vold og terror slik islamister gjør.

For ofrene er det vel knakende likegyldig om muslimene, sosialistene eller nasjonalistene begynner med sin kriminelle virksomhet før eller etter valget.
Dessuten er det allerede i dag straffbart å planlegge kriminell virksom, noe islam, sosialisme, nasjonalisme, etc. i praksis er.
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Vegard Martinsen 19 Mai 2014, 13:30

Ultima_Thule skrev:
Vegard Martinsen skrev:Islamister sier eksplisitt at de vil spre islam med vold og terror.

Hva heter da de muslimene som vil spre islam med vold og terror, men sier ikke det eksplisitt at det er dette de vil gjøre?


De kalles muslimer.

Og hva heter de muslimene som vil spre islam med vold og terror først etter at de har vunnet demokratiske valg og fått innført et sharia-terrorregime, slik Muslimsk Brorskap var i ferd med gjøre i Egypt?


De kalles muslimer.

Men ikke alle muslimer vil dette, selvsagt.

Vegard Martinsen skrev:"Velferdsstatisme, sosialisme, nasjonalisme" innebærer at man vil endre lovene; de som er tilhengere av disse ideologiene bruker ikke vold og terror slik islamister gjør.

For ofrene er det vel knakende likegyldig om muslimene, sosialistene eller nasjonalistene begynner med sin kriminelle virksomhet før eller etter valget.


Sant nok, men forskjellen er at det ene er i samsvar med lov, det andre er det ikke.

Dessuten er det allerede i dag straffbart å planlegge kriminell virksom, noe islam, sosialisme, nasjonalisme, etc. i praksis er.


Det kommer an på hvordan man definerer kriminalitet, dvs. om man definerer det som lovbrudd eller ikke.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Ultima_Thule 19 Mai 2014, 17:11

Vegard Martinsen skrev:De kalles muslimer.

Og hva heter de muslimene som vil spre islam med vold og terror først etter at de har vunnet demokratiske valg og fått innført et sharia-terrorregime, slik Muslimsk Brorskap var i ferd med gjøre i Egypt?

De kalles muslimer.

Man skiller altså bare mellom muslimer som eksplisitt sier de vil spre islam med vold og terror ("islamister") på den ene siden, og muslimer med nøyaktig samme mål og metode, men som ikke eksplisitt sier dette, og muslimer med nøyaktig samme mål og en annen metode, men som eksplisitt sier at dette er målet, på den andre siden.
Fiffig.Vegard Martinsen skrev:Men ikke alle muslimer vil dette, selvsagt.

Hva vet man vel om hva muslimer vil eller ikke vil?
Eller har du kanskje møtt mange sosialister og nasjonalister som ikke vil innføre hhv. sosialisme og nasjonalisme?
Vegard Martinsen skrev:Etter 911 sa den konservative president Bush at islam var en fredsreligion, og at terroristene hadde "hijacked a great religion", dvs. at terrorangrepene ikke hadde noe med islam å gjøre.
http://forum.dlf.info/viewtopic.php?f=2&t=2070#p16074
Vegard Martinsen skrev:Sant nok, men forskjellen er at det ene er i samsvar med lov, det andre er det ikke.

Fortell det til f.eks. de homofile som blir henrettet i bl.a. Iran og Saudi Arabia.
Dette kan du også fortelle til nordmenn som blir plyndret gjennom beskatning og ekspropriasjon, og som blir umyndiggjort gjennom f.eks. motorferdselloven.Vegard Martinsen skrev:Det kommer an på hvordan man definerer kriminalitet, dvs. om man definerer det som lovbrudd eller ikke.

Jeg trodde at liberalister/objektivister hadde en klar definisjon på kriminalitet.
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Vegard Martinsen 20 Mai 2014, 06:57

Hva vet man vel om hva muslimer vil eller ikke vil?


Man kan spørre dem. Noen sier at man skal adlyde lovene i det land de er i, og noen er opplagt fredelige.

Mitt syn er at de fleste vil ha sharia innført på lovlig vis. Noen vil innføre sharia ved kupp.

Sant nok, men forskjellen er at det ene er i samsvar med lov, det andre er det ikke.

Fortell det til f.eks. de homofile som blir henrettet i bl.a. Iran og Saudi Arabia.


Jeg tror de vet dette allerede.

Men denne forskjellen - på lovlig og ulovlig virksomhet - er en svært viktig forskjell. Den ene typen må bekjempes med opplysning og politisk aktivitet, den andre typen må bekjempes med overvåkning og etterretning.

Dette kan du også fortelle til nordmenn som blir plyndret gjennom beskatning og ekspropriasjon, og som blir umyndiggjort gjennom f.eks. motorferdselloven.


Man bør arbeide politisk for å hindre at friheten ikke går (enda mer) tapt. De som ikke har gjort dette har bare seg selv å skylde på når de rammes.

Jeg trodde at liberalister/objektivister hadde en klar definisjon på kriminalitet.


Også dette kommer an på konteksten. Vårt mål er et samfunn hvor lovverket sier at kriminalitet = initiering av tvang/krenkelse av rettigheter, men i dag har vi et lovverk som ikke er slik. I dagens samfunn er kriminalitet ≈ lovbrudd. Vi arbeider for en endring, men det blir feil å uten videre benytte vår definisjon av kriminalitet når vi snakker om forhold i dagens samfunn.

Videre er det slik at de lover man har i store trekk er et uttrykk for hva folk flest mener de skal være. Skal man endre lovene må man først endre hva folk flest mener at lovene skal si.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Ultima_Thule 20 Mai 2014, 19:39

@ Vegard Martinsen

Diskusjonen vår koker vel egentlig ned til at du og DLF insisterer på å adlyde slavisk samtlige eksisterende ulover og eventuelt fremtidige ulover - uansett hvor umoralske og groteske de er og måtte komme til å bli, mens jeg (og andre) er uenige i dette. Grunnen til at du og DLF har valgt denne linjen skal visstnok være for å unngå å destabilisere staten, men kanskje skal det også være minst like viktig for å fremstå som seriøse. Problemet er at verken du eller DLF blir sett på som seriøse av den grunn, men heller tvert om - i tillegg til å være utopiske, vulgære og jeg vet ikke hva. Et annet problem er at denne linjen fører til at enkelte liberalister (og her) ser på deg (og DLF) som selvmotsigende.

DLF er et mini-mikro-parti i forhold til både SU og SV. I flere stortingsperioder har SU-SV hatt, og fortsatt har, opptil flere stortingsplasser - i tillegg til en historikk i regjeringskontorene selv om både SU og SV har vært prinsippfaste - uten at folk har sett på dem som mindre seriøse enn DLF av den grunn, og uten at dette har destabilisert staten av den grunn heller.

PS. Jeg står fast på at kollektivistiske sammenslutninger som har satt ut i livet, eller ønsker å sette ut i livet, sin naturrettsstridige ideologi gjennom statlig tvang - enten ved kupp ("islamisme") eller ved valg (demokratisk sosialisme, nasjonalisme, islam, etc.) - er og blir kriminelle organisasjoner. Individuelle kollektivister som har satt ut i livet, eller ønsker å sette ut i livet, sin naturrettsstridige ideologi gjennom statlig tvang - enten ved kupp ("islamister") eller ved valg (demokratiske sosialister, nasjonalister, muslimer, etc.) - er også som kriminelle å regne.
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg Vegard Martinsen 21 Mai 2014, 07:47

Ultima_Thule skrev:Diskusjonen vår koker vel egentlig ned til at du og DLF insisterer på å adlyde slavisk samtlige eksisterende ulover og eventuelt fremtidige ulover - uansett hvor umoralske og groteske de er og måtte komme til å bli,


Vel ja - så lenge vi fortsatt har en rettsstat og ytringsfrihet.

Grunnen til at du og DLF har valgt denne linjen skal visstnok være for å unngå å destabilisere staten


...og fordi det er ulovlig både å oppfordre til og å foreta lovbrudd - og gjør man dette kan man komme i fengsel, noe som ikke er å anbefale.

Men vil man ofre seg og gå i fengsel for å ikke adlyde umoralsk lover så værsågod.

Det er også forskjell på hva enkeltstående liberalister kan mene og hva et parti kan mene. Et parti må operere innenfor gjeldende spilleregler.

, men kanskje skal det også være minst like viktig for å fremstå som seriøse. Problemet er at verken du eller DLF blir sett på som seriøse ...


Av hvem?

Og la meg også si at en sammenligning mellom oss og sosialister på dette punktet er helt uholdbar: alle i etablerte miljøer er sympatisk innstilt til SVere og det de står for, mens alle i tilsvarende miljøer hater oss. Reaksjonene overfor SVere som bryter loven vil da være helt annerledes enn den vil være overfor oss dersom vi skulle få oppmerksomhet i sammenheng med lovbrudd.

Men hvis noen liberalister vil følge en annen linje enn den DLF og jeg står for så er det bare å sette i gang og forsøke å konkurrere oss ut!
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Muslimer og kriminalitet

Innlegg BHS 21 Mai 2014, 10:01

Det er lettere å få så stor oppslutning om et parti, som går inn for å avskaffe tvungen skattlegging, at tvungen skattlegging faktisk blir avskaffet enn hva det er å få slutt på slik skattlegging ved å gjennomføre en organisert, ulovlig skattestreik. Sistnevnte måtte nødvendigvis ha stor oppslutning blant folk flest for å lykkes, og det er nok mindre vanskelig å oppnå så stor oppslutning om DLF gjennom vanlig, lovlig demokratisk arbeid at skatt forsvinner gjennom at DLF kommer til makten. Tilsvarende kan sies om andre rettighetskrenkelser. Det som jeg her har skrevet gjelder da i et demokrati med ytringsfrihet og vanlige valg. I et diktatur kan man ikke spille på lag med loven for å endre politikken – da må sivil ulydighet eller enda sterkere virkemidler brukes avhengig av hvor ondt diktaturet er.
BHS
 
Innlegg: 582
Registrert: 09 Mar 2004, 07:59


Gå til Innenrikspolitikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron