Patenter og eiendomsrett

Diskusjon om liberalistisk ideologi, slik som klassisk liberalisme og libertarianisme.

Patenter og eiendomsrett

Innlegg Arson 16 Jan 2005, 15:31

Først vil jeg bare redgjøre for hvordan jeg her bruker ordet ide: Med ide mener jeg essensen i en tanke. Det vil si at hvis flere mennesker tenker identiske tanker (i innhold) tenker de på samme ide. Hvis noen har et bedre ord for dette vil jeg gjerne høre det, men i dette innlegget vil jeg iallfall benytte ordene slik.

Liberalistene snakker ofte om at man skal eie kun det man selv har produsert; staten eller noen annen skal ikke få eie noe kun fordi de påstår det.

Likevel følger ikke liberalistene alltid dette prinsippet i praksis, et eksempel på dette er patenter.

Men er ikke ideer og patenter et resultat av arbeid, vil noen kanskje spørre? Jo, det kreves arbeid for å komme på en ide, men det betyr ikke at selve ideen er et produkt av arbeidet.

For å illustrere med et eksempel: Det kreves arbeid for å oppdage ukjente landområder eller ukjente planeter i verdensrommet, men det betyr ikke at landområdene og planetene er et produkt av arbeidet.

Dette er jo ikke noe bevis for at ideer ikke kan være et produkt av arbeid, men her følger et: Flere mennesker kan komme på en og samme ide samtidig. Ingenting av praktiske løsninger og forenklinger kan forandre på det faktum. Et ubegrenset antall mennesker kan komme på en og samme ide samtidig, og et ubegrenset antall mennesker kan ta i bruk en og samme ide samtidig.

Hvis man ser nærmere på hva en ide egentlig består av ser man at det er en abstraksjon av en sammenheng i virkeligheten. En slik sammenheng i virkeligheten kan kommes på av ubegrenset mange mennesker på samme tid, den kan tas i bruk av et ubegrenset antall mennesker på samme tid men den kan opplagt ikke skapes av mennesker fordi det måtte medføre at den ikke kunne sluttes logisk fra tidligere eksisterende sammenhenger i virkeligheten som menneskene dermed ikke ville være i stand til å ta i bruk. Mennesker måtte dermed skape noe ut av ingenting, i strid med virkeligheten, for å skape en slik sammenheng som ikke eksisterte før.Essensen av en slik sammenheng i virkeligheten: en ide, kan ikke skapes, kun oppdages. Man ser jo lett likhetene mellom det å komme på en ide og det å oppdage et fremmed kontinent eller landområde (eller en planet for den saks skyld). Et fremmed kontinent kan i likhet med ideer oppdages av flere mennesker på en gang og de kan tas i bruk av flere mennesker på en gang (det er faktisk større begrensninger på hvor mye man kan ta i bruk et landområde enn hvor mye man kan ta i bruk en ide).

Det ville være helt absurd at man skulle eie et slik landområde fordi man kom dit først, og ikke minst ville flere kunne oppdage samme landområde på samme tid. DLF vil når det gjelder ideer løse dette problemet ved å innføre en ordning hvor den som er først ute til å ta patent på en ide eier den. Men den ordningen ville tilsvare akkurat det samme som at den oppdagelsesreisende som var førstemann tilbake til dronningen for å rapportere at han hadde oppdaget et nytt kontinent også fikk eiendomsrett over det.

Med mindre DLF går inn for en slik ordning hvor man eier landområder eller planeter fordi man er førstemann til å oppdage dem og rapportere det så vi jeg spørre: Hvorfor er dere inkonsekvente? Hele politikken deres tar jo utgangspunkt i objektive rettigheter, er det da forsvarlig å være inkonsekvente angående rettigheter?

Sånn helt til slutt for å unngå missforståelser vil jeg legge til at fravær av eiendomsrett til ideer ikke medfører at man ikke kan eie sine tanker. Det er ingen direkte sammenheng mellom patenter og eiendomsrett til tanker, fordi det faktisk ikke er mulig å hverken stjele eller kopiere tanker, man kan kun kopiere innholdet i den som nettopp er ideen. For i det samme øyeblikket innholdet i en tanke går fra å være i hodet ditt til i hodet mitt er det en annen tanke, og det at jeg tenker en tanke lik den i hodet ditt vil ikke medføre at du mister din (og medfører derfor ikke tyveri). Patenter innebærer ikke bare å eie sin egen tanke men å eie et uendelig antall potensielle identiske utgaver av denne tanken. Tanken på at det skulle være mulig å skape noe i uendelig opplag er mildt sagt absurd.
Arson
 
Innlegg: 100
Registrert: 14 Jan 2005, 19:09

Innlegg KF 16 Jan 2005, 15:47

Det er mye man kunne ta fatt i her, men kun noen få ting.

Arson hopper over vår formulering om at man må blande sitt arbeid med et landområde for å etablere eiendomsrett til det. Det er ikke tilstrekkelig å gå i land på et (ubebodd) kontinent og derved etablere eiendomsrett til hele kontinentet.

Dessuten er blandingen av arbeidet en prosess som foregår over tid, og denne prosessen har et avslutningspunkt. I forhold til oppfinnelser er denne avslutningen når patentet er registrert. Da gjelder følgende: den som kom først til patentkontorert er den som får registrer patentet.

Mange kan komme på samme ide samtidig, men det er førstemann til patentkontoret som får patent og som derved har rett til å sette ideen i produksjon og derved får retten til å tjene penger på den. Det å registrere patentet er en del av jobben med å arbeide frem ideen. Hvis ikke kunne jeg "oppfinne" CocaCola og begynne å selge min egen drikk med samme smak og samme navn. (Jeg vet at det ikke er patent på drikken, men det er copyright på navnet.)

Det er rimelig opplagt at land bare ligger der og evt. oppdages, men det er feil å si at tilsvarende gjelder for ideer. Ideer eksisterer ikke før noen skaper dem.

Arson: "Man ser jo lett likhetene mellom det å komme på en ide og det å oppdage et fremmed kontinent eller landområde"

Forskjellene på disse to prosessene er enda mer opplagte. Land oppdages, mens ideer skapes.
KF
 
Innlegg: 118
Registrert: 10 Okt 2003, 16:57

Re: Patenter og eiendomsrett

Innlegg Nosra 16 Jan 2005, 15:59

Arson kom meg litt i forkjøpet. Jeg har akkurat samme mening som han, og siden vi begge er motstandere av eiendomsrett til ideer og skrifstykker, så har han vel intet imot at jeg sier det samme som han gjorde.

Først vil jeg bare redgjøre for hvordan jeg her bruker ordet ide: Med ide mener jeg essensen i en tanke. Det vil si at hvis flere mennesker tenker identiske tanker (i innhold) tenker de på samme ide. Hvis noen har et bedre ord for dette vil jeg gjerne høre det, men i dette innlegget vil jeg iallfall benytte ordene slik.

Liberalistene snakker ofte om at man skal eie kun det man selv har produsert; staten eller noen annen skal ikke få eie noe kun fordi de påstår det.

Likevel følger ikke liberalistene alltid dette prinsippet i praksis, et eksempel på dette er patenter.

Men er ikke ideer og patenter et resultat av arbeid, vil noen kanskje spørre? Jo, det kreves arbeid for å komme på en ide, men det betyr ikke at selve ideen er et produkt av arbeidet.

For å illustrere med et eksempel: Det kreves arbeid for å oppdage ukjente landområder eller ukjente planeter i verdensrommet, men det betyr ikke at landområdene og planetene er et produkt av arbeidet.

Dette er jo ikke noe bevis for at ideer ikke kan være et produkt av arbeid, men her følger et: Flere mennesker kan komme på en og samme ide samtidig. Ingenting av praktiske løsninger og forenklinger kan forandre på det faktum. Et ubegrenset antall mennesker kan komme på en og samme ide samtidig, og et ubegrenset antall mennesker kan ta i bruk en og samme ide samtidig.

Hvis man ser nærmere på hva en ide egentlig består av ser man at det er en abstraksjon av en sammenheng i virkeligheten. En slik sammenheng i virkeligheten kan kommes på av ubegrenset mange mennesker på samme tid, den kan tas i bruk av et ubegrenset antall mennesker på samme tid men den kan opplagt ikke skapes av mennesker fordi det måtte medføre at den ikke kunne sluttes logisk fra tidligere eksisterende sammenhenger i virkeligheten som menneskene dermed ikke ville være i stand til å ta i bruk. Mennesker måtte dermed skape noe ut av ingenting, i strid med virkeligheten, for å skape en slik sammenheng som ikke eksisterte før.

Essensen av en slik sammenheng i virkeligheten: en ide, kan ikke skapes, kun oppdages. Man ser jo lett likhetene mellom det å komme på en ide og det å oppdage et fremmed kontinent eller landområde (eller en planet for den saks skyld). Et fremmed kontinent kan i likhet med ideer oppdages av flere mennesker på en gang og de kan tas i bruk av flere mennesker på en gang (det er faktisk større begrensninger på hvor mye man kan ta i bruk et landområde enn hvor mye man kan ta i bruk en ide).

Det ville være helt absurd at man skulle eie et slik landområde fordi man kom dit først, og ikke minst ville flere kunne oppdage samme landområde på samme tid. DLF vil når det gjelder ideer løse dette problemet ved å innføre en ordning hvor den som er først ute til å ta patent på en ide eier den. Men den ordningen ville tilsvare akkurat det samme som at den oppdagelsesreisende som var førstemann tilbake til dronningen for å rapportere at han hadde oppdaget et nytt kontinent også fikk eiendomsrett over det.

Med mindre DLF går inn for en slik ordning hvor man eier landområder eller planeter fordi man er førstemann til å oppdage dem og rapportere det så vi jeg spørre: Hvorfor er dere inkonsekvente? Hele politikken deres tar jo utgangspunkt i objektive rettigheter, er det da forsvarlig å være inkonsekvente angående rettigheter?

Sånn helt til slutt for å unngå missforståelser vil jeg legge til at fravær av eiendomsrett til ideer ikke medfører at man ikke kan eie sine tanker. Det er ingen direkte sammenheng mellom patenter og eiendomsrett til tanker, fordi det faktisk ikke er mulig å hverken stjele eller kopiere tanker, man kan kun kopiere innholdet i den som nettopp er ideen. For i det samme øyeblikket innholdet i en tanke går fra å være i hodet ditt til i hodet mitt er det en annen tanke, og det at jeg tenker en tanke lik den i hodet ditt vil ikke medføre at du mister din (og medfører derfor ikke tyveri). Patenter innebærer ikke bare å eie sin egen tanke men å eie et uendelig antall potensielle identiske utgaver av denne tanken. Tanken på at det skulle være mulig å skape noe i uendelig opplag er mildt sagt absurd.
Nosra
 
Innlegg: 1
Registrert: 16 Jan 2005, 15:53

Innlegg Roar 16 Jan 2005, 17:00

Dette er jo ikke noe bevis for at ideer ikke kan være et produkt av arbeid, men her følger et: Flere mennesker kan komme på en og samme ide samtidig. Ingenting av praktiske løsninger og forenklinger kan forandre på det faktum. Et ubegrenset antall mennesker kan komme på en og samme ide samtidig, og et ubegrenset antall mennesker kan ta i bruk en og samme ide samtidig.


Kan du vise til noen reelle eksempler der mange personer har funnet opp nøyaktig de samme tingene samtidig. Flere mennesker har skrevet den samme boken, komponert nøyaktig den samme musikken, utviklet nøyaktig den samme programvaren, utviklet elektromotorer, lyspærer, relativitetsteorier, etc?

Videre er det vel ikke løsrevene ideer eller tanker som patenteres, men fungerende oppfinnelser? Selv kjenner jeg en oppfinner, og han kunne fortelle at det å få patentert sin oppfinnelse krevde store mengder dokumentasjon, gratis var det heller ikke. Det å utvikle en fungerende "nyvinning" krever faktisk formålsrettet arbeid, selvfølgelig hender det at Petter Smart typer 'oppdager' noe nytt og uventet ved slump, vitenskapshistorien har noen slike eksempler, men stort sett er oppfinnelser et produkt av formålsrettet arbeid. Slumptreffene er også som oftest positive biprodukter av annen formålsorientert forskning, og disse krever også i sin tur identifisering. F.eks. Tesla 'oppdaget' ved slump radiobølger før Marconi, men siden han forsket på noe annet, viet han ikke oppdagelsen tilstrekkelig grad av interesse, han patenterte heller ikke sitt funn.

Hva er egentlig vitsen med å drive f.eks. oppfinnervirksomhet, dersom en ikke har muligheten til å få beskyttet f.eks. ens innovasjoner? F.eks. du bruker X antall timer på å utvikle en støvsuger som bruker 50% av elektrisiteten til de støvsugerne på markedet som forbruker minst elektrisitet. Det finnes ikke noe patentkontor, du har ingen mulighet til å videreselge din oppfinnelse for ideer er jo ikke eiendom, eller hva? Du kan forsøke å starte din egen støvsugerfabrikk, hvis eneste konsekvens er at Volta AS kopierer din nye motor, og skviser din ubetydelige lille fabrikk ut av markedet. Hvis du i det hele tatt er så heldig at ikke noen snapper opp oppfinnelsen på et tidligere tidspunkt, hvilket er mest sannsynlig.
MVH

Roar

"The defining features of friendship that are found in friendships to one's neighbours would seem to be derived from features of friendship towards oneself". Aristoteles EN: 9-4-30
Roar
 
Innlegg: 378
Registrert: 01 Okt 2003, 20:35

Re: Patenter og eiendomsrett

Innlegg Per Anton Rønning 16 Jan 2005, 18:31

Nosra skrev:Liberalistene snakker ofte om at man skal eie kun det man selv har produsert; staten eller noen annen skal ikke få eie noe kun fordi de påstår det.

Likevel følger ikke liberalistene alltid dette prinsippet i praksis, et eksempel på dette er patenter.

Skal dette forstås slik at du mener liberalister er motstandere av patenter? Hvoordan fremkommer det at liberalister ikke følger sine prinsipper hva angår patenter?

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Arson 16 Jan 2005, 19:57

KF:

Alle påstander du kommer med er kommentert i hovedinnlegget.

KF skrev:Arson hopper over vår formulering om at man må blande sitt arbeid med et landområde for å etablere eiendomsrett til det. Det er ikke tilstrekkelig å gå i land på et (ubebodd) kontinent og derved etablere eiendomsrett til hele kontinentet.


Feil, jeg vet at dere ikke mener at man eier landområder ved å oppdage de og det er nettopp her dere er inkonsekvente. Dere mener nemlig (som jeg påstår og har bevist) at man eier ideer fordi man er førstemann ute til å oppdage dem (og melde ifra om det).

Dessuten er blandingen av arbeidet en prosess som foregår over tid, og denne prosessen har et avslutningspunkt. I forhold til oppfinnelser er denne avslutningen når patentet er registrert.


Er det sånn fordi du sier det, eller kunne du forklare for meg hvorfor man må registrere et patent for å ha skapt en ide?

Det er rimelig opplagt at land bare ligger der og evt. oppdages, men det er feil å si at tilsvarende gjelder for ideer. Ideer eksisterer ikke før noen skaper dem.


Ideer eksisterer før noen oppdager dem men det er mulig patenter ikke gjør det. Ideer er ikke annet enn abstraksjonen av et potensiale/en sammenheng i virkeligheten, i begreps/tanke-form.

At man ikke kan ta patent på en og samme ide samtidig betyr ikke at to mennesker ikke kan komme på en og samme ide samtidig. Tvert imot er det fullt mulig å komme på en og samme ide samtidig. Du mener vel ikke å si at ideen ikke eksisterer før den er registrert på et patentkontor? Da ville det nok være problematisk å registrere den, hehe.
Arson
 
Innlegg: 100
Registrert: 14 Jan 2005, 19:09

Innlegg Arson 16 Jan 2005, 20:17

Roar skrev:Kan du vise til noen reelle eksempler der mange personer har funnet opp nøyaktig de samme tingene samtidig.


Om jeg ikke kan, hva så? Det er da rimelig vanskelig å bevise hva som foregår i menneskers hode og til hvilken tid (her ville en forskjell på hundre-dels sekunder svekke eksempelet mitt fullstendig). Dermed ser jeg ikke noen grunn til å komme med historiske eksempler. Det er i det hele tatt såpass usannsynlig at det tvilsomt fins noe slikt eksempel i nyere historie (med i denne debatten spiller ikke sannsynlighet noen rolle fordi det er snakk om prinsipper). Men mennesker kan jo tenke uavhengig av hverandre og kan tenke samme tanker, og komme på samme tanker bare de får samme stimulans og inspirasjon fra omverden. Dermed tilsier alt at det går an. Mener du det er noen naturlover som lar mennesker komme på ideer når ingen andre gjør det men ikke samtidig? Det får isåfall du argumentere for.

Roar skrev:Videre er det vel ikke løsrevene ideer eller tanker som patenteres, men fungerende oppfinnelser? Selv kjenner jeg en oppfinner, og han kunne fortelle at det å få patentert sin oppfinnelse krevde store mengder dokumentasjon, gratis var det heller ikke. Det å utvikle en fungerende "nyvinning" krever faktisk formålsrettet arbeid, selvfølgelig hender det at Petter Smart typer 'oppdager' noe nytt og uventet ved slump, vitenskapshistorien har noen slike eksempler, men stort sett er oppfinnelser et produkt av formålsrettet arbeid. Slumptreffene er også som oftest positive biprodukter av annen formålsorientert forskning, og disse krever også i sin tur identifisering. F.eks. Tesla 'oppdaget' ved slump radiobølger før Marconi, men siden han forsket på noe annet, viet han ikke oppdagelsen tilstrekkelig grad av interesse, han patenterte heller ikke sitt funn.


Enig. For å komme på ideer kreves arbeid, dvs. kreativ virksomhet. Men arbeidet rettes mot egen person og intellekt, ikke mot ideen i seg selv, på samme måte som den oppdagelsesreisende retter arbeidet mot egen kropp og framkomstmiddel og ikke landområdet han skal oppdage. Og spørsmålet i denne debatten er ikke hvorvidt det er rimelig at den som kommer på en ide får enerett på bruk av den, men hvorvidt ideer skapes eller oppdages.

Roar skrev:Hva er egentlig vitsen med å drive f.eks. oppfinnervirksomhet, dersom en ikke har muligheten til å få beskyttet f.eks. ens innovasjoner?


Fortsetter: Dette er følgelig ingen moralsk eller etisk debatt. Jeg har i denne debatten ikke ytret standpunkt for eller mot eiendomsrett til ideer. Dermed har det ingen hensikt å overbevise meg om at man bør få eie ideer man kommer på. Det debatten dreier seg om er hvorvidt ideer skapes eller oppdages.[/quote]
Arson
 
Innlegg: 100
Registrert: 14 Jan 2005, 19:09

Re: Patenter og eiendomsrett

Innlegg Arson 16 Jan 2005, 20:25

Per Anton Rønning skrev:
Nosra skrev:Liberalistene snakker ofte om at man skal eie kun det man selv har produsert; staten eller noen annen skal ikke få eie noe kun fordi de påstår det.

Likevel følger ikke liberalistene alltid dette prinsippet i praksis, et eksempel på dette er patenter.

Skal dette forstås slik at du mener liberalister er motstandere av patenter? Hvoordan fremkommer det at liberalister ikke følger sine prinsipper hva angår patenter?

MVH
PAR


Jeg får vel svare siden det var jeg som skrev det:

Neida, tvert imot er det jeg mener at standpunktet for patenter er et eksempel på et bevis på at liberalistene er inkonsekvente. Dette er inkonsekvent på den måten at eiendomsrett til ideer innebærer eiendomsrett til oppdagelser (og ikke eiendomsrett til produkter som deres ellers er for). Dere følger heller ikke opp standpunktet for eiendomsrett til oppdagelser andre steder (som for eksempel når man oppdager landområder og patenter). Standpunktet for eiendomsrett til oppdagelser strider også åpenbart med standpunktet for eiendomsrett til produksjon.

At patenter innebærer eiendomsrett til oppdagelser har jeg bevist i hovedinnlegget.
Arson
 
Innlegg: 100
Registrert: 14 Jan 2005, 19:09

Innlegg Martin Johansen 16 Jan 2005, 20:32

Kort sagt er en ide et begrep (concept), en generalisering i en kontekts. En ide er objektiv hvis fornuften brukes.

Eksemplet ditt om to personer som finner opp en ide samtidig er ikke representativt for en generalisering. Hvis jeg forteller deg at det å kjøre bil kan drepe deg, ville du svart svært skjeldent eller fordelene overveier bakdelene.

Hvis to personer finner opp en ide samtidig, er det første man til å implementere ideen og å rekke frem til patent kontoret. Jeg mener en patent skal vare livet ut + 50år. Andre kapitalister holder lingnede ideer, men ikke alt kan det kreves patent på.

Det er skrevet en bok om dette og andre vanlige og relaterte feiltagelser i "Capitalism the unknown ideal" hvor alle essey'ene har spørsmål som tittel og er korte og konsise og skrevet for vanlige folk, ikke trauste akademikkere.
Martin Johansen
 
Innlegg: 310
Registrert: 28 Des 2003, 01:52
Bosted: Oslo

Innlegg Arson 16 Jan 2005, 20:49

MartinFJ skrev:Kort sagt er en ide et begrep (concept), en generalisering i en kontekts. En ide er objektiv hvis fornuften brukes.

Eksemplet ditt om to personer som finner opp en ide samtidig er ikke representativt for en generalisering. Hvis jeg forteller deg at det å kjøre bil kan drepe deg, ville du svart svært skjeldent eller fordelene overveier bakdelene.


Men her er det ikke snakk om fordeler og ulemper. Det som er interessant her er heller ikke problemet med at to mennesker finner opp noe samtidig (og de praktiske konsekvensne det medfører) men selve årsaken til at et slik problem faktisk kan oppstå.

Denne årsaken hevder jeg er at ideer eksisterer som et potensiale i virkeligheten hele tiden. De kan kun oppdages (i form av individuelle tanker), ikke skapes. Derfor kan flere komme på samme ide, tenke samme ide og ta i bruk en ide samtidig (sannsynligheter er ikke relvant for begrepet 'kan').
Arson
 
Innlegg: 100
Registrert: 14 Jan 2005, 19:09

Innlegg Martin Johansen 16 Jan 2005, 21:15

edit: dobbel post.
Sist endret av Martin Johansen den 16 Jan 2005, 21:18, endret 2 ganger.
Martin Johansen
 
Innlegg: 310
Registrert: 28 Des 2003, 01:52
Bosted: Oslo

Innlegg Martin Johansen 16 Jan 2005, 21:17

Arson skrev:Men her er det ikke snakk om fordeler og ulemper. Det som er interessant her er heller ikke problemet med at to mennesker finner opp noe samtidig (og de praktiske konsekvensne det medfører) men selve årsaken til at et slik problem faktisk kan oppstå.


Ok, hvis du har rett så kan du jo liste opp tilfeller hvor dette har skjedd. Så kan vi ta vært punkt å eventuelt revurdere standpunktene våre hvis du har tillgang til fakta som ikke vi har hørt om.

Alle ideer er basert på observasjoner av virkeligheten, vet du.
Martin Johansen
 
Innlegg: 310
Registrert: 28 Des 2003, 01:52
Bosted: Oslo

Re: Patenter og eiendomsrett

Innlegg Per Anton Rønning 16 Jan 2005, 21:17

Arson skrev:At patenter innebærer eiendomsrett til oppdagelser har jeg bevist i hovedinnlegget.

Har du?
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 16 Jan 2005, 21:26

Arson skrev:Denne årsaken hevder jeg er at ideer eksisterer som et potensiale i virkeligheten hele tiden. De kan kun oppdages (i form av individuelle tanker), ikke skapes.

Da må du definere forskjellen på "skape" og "oppdage".
Jeg jobber med et problem, og jeg prøver mange løsninger. Jeg prøver å skape et resultat. Plutselig får jeg i prosessens løp øye på en kombinasjon av elementer jeg ikke hadde tenkt på før, og dette løser problemet. Hvorfor her jeg ikke da skapt ideen gjennom metodisk arbeidsinnsats?
Derfor kan flere komme på samme ide, tenke samme ide og ta i bruk en ide samtidig (sannsynligheter er ikke relvant for begrepet 'kan').

En ide som ikke er gjort om til et produkt eller en tjeneste som kan omsettes i en økonomisk virksomhet er lite verd.
Den som først tar patent på det produktet som ideen har ført fram til har rettigheten til produktet, og dette forhindrer andre i å konstruere et tilsvarende produkt.

Dersom ingen tar i bruk en ide er ideen nærmest å ligne med uoppdaget land.

Du begår den feilen at du ikke skiller mellom ide og produkt.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Arson 16 Jan 2005, 21:27

MartinFJ:

For det første er ikke relevant om det noen gang har skjedd, det som er relevant er om det er (potensiellt) mulig.

For det andre er det ikke mulig for meg å bevise at noe slikt har skjedd eller kommer til å skje. Legg merke til at det her er snakk om å bevise at to handlinger har blitt utført på nøyaktig samme tidspunkt (uten tidsforskjell overhodet). Jeg kan ikke på denne måten bevise at det er mulig for to mennesker å komme på samme tanke samtidig.

Imidlertidig vet vi at mennesker kan utføre handlinger uavhengig av hverandre (når som helst, hvor som helst), vi vet at tenkning er en handling som ikke av natur hindrer et annet menneske i gjøre det samme eller som i handlingsøyeblikket på noen måte påvirker andre mennsker.

Dermed er det ingenting i veien for at to mennesker tenker samme tanke samtidig (det er usannsynlig, men sannsynlighet er ikke relevant for begrepet 'kan').
Arson
 
Innlegg: 100
Registrert: 14 Jan 2005, 19:09

Neste

Gå til Liberalistisk ideologi

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron